Adügaü 1

1Lun Teófilu: Abürühatina bun tidan furumiñetu nigaradan luagu sun le ladügübei Hesusu luma le larufudahabei, lúmagiñe lagumeseha luadigimari 2darí lumoun weyu le lamudeirúnbei sielun. Lubaragiñebei lidin sielun, lau lubafu Sífiri Sandu ruti dimurei houn apostolugu ha meha lanúadirubaña. 3Lidan bián-wein weyu le laubei ubouagu lárigiñe lásaarun lídangiñe óunweni, arufudaguati lungua furangu houn saragu wéiyaasu luagu winwan lan. Aba buriti ladimurehan houn luagu larúeihan Bungiu. 4Dan meha le hámagili lubéi apostolugu Hesusu, ariñagati meha houn lun máfuridun hamá lídangiñe uburugu Herusalén; lariñaga houn: —Aguraba humá lagunfulirun füramasei le líchugubei Núguchi hun, le uágubei nariñaga hun. 5Subudi humuti luagu badiseigüda lan Huan lau duna; gama lumoun nasubudiragüdüñein hun luagu málühadün lan giñe anhaün badiseiwa lau Sífiri Sandu. 6Danti le óundaraguñuhaña lan apostolugu luma Hesusu, aba hálügüdüni: —Wabureme, anihán san dan le lunbei bíchuguniya Ísüraeli lun larúeihan? 7Lariñaga Hesusu houn: —Siñati hasubudiruni ka lan weyu o ka lan dan lanúadirubei Núguchi lau lubafu lun ladügüni katei le. 8Gama lumoun danme le liabin Sífiri Sandu huagun, hibihuba ubafu lun gefén humá nuagu, dandu Herusalén kei sun lóubawagu Hudéa, Samaria, chülǘ lumoun lidise-agei fulasu ubouagu. 9Lárigiñe lariñaguni Hesusu katei le, sun añaha lan aríaguei, aba liñurúniwa; aba liabin aban dúeri, aba ladouragun lau, aba marihin hamaali lan. 10Ñéinñanu aríagua sielun sun amudeireina lan Hesusu, ligía hasaliragun bián wügüriña harugabu, harutu hadaüragun; 11aba hariñagun houn: —Wügüriña Galiléana, ka uagu heredera aríagua sielun? Hesusuméme le amudeirubei sielun húmagiñe, liábiyaba ítarameme kei harihin lidin. 12Ábati hagiribudun apostolugu luéigiñe wübü le gíribei Oliwu lun uburugun Herusalén, yarafati kei burí milu méturu. 13Dan le hachülürünbei uburugun, aba hamudeirun lidoun rumu íñuti. Ñeinñein Féduru hadan, Santiagu, Huan, Andürési, Felipe, Tomasi, Barütolumé, Matéu, Santiagu le liráü Alüféu, Simón le lídanbei adamurini le gíribei Kananísüta luma Húdasi le lamulen Santiagu. 14Óundaraguañahatiña sun hagía súnwandan lun hafurieidun hama ha híbiri würiña, María to lúguchu Hesusu, hama lamulenu. 15Luagu aban weyu lidan dan ligía, aba lararamun Féduru hagibugiñe sun afiñetiña ha ñéinbaña, hawara san-wein gürigia, aba lariñagun houn: 16«Niduheñu, lunti buga lagunfulirun le lariñagubei Sífiri Sandu liyumulugugiñe Dawidi tidan Lererun Bungiu, lidan le ladimurehanbei luagu Húdasi, le adundehabaliña ha anügübalin Hesusu adaüra. 17Aban meha hádangiñe wánigu, Húdasi, ani gafanranti meha lidan wawadigimari. 18Gama lumoun aba lidin, aba lagañeihan aban fulasu lau seinsu le afayeirúbei lun luagu wuribani le ladügübei. Aba lábürühan íñugiñe, aba lafaünchün, aba láfuridun sun lisasa. 19Dan le haganbunbalin gürigia ha aganóubaña Herusalén, aba háchuni fulasu ligía, Aselidama (mini lan lidan hererun: “Lufulasun Hitaü”). 20Ladüga bürüwañu liña tidan liliburun Sálumu: “Redeitá luban málouga, ua hamá aganóutiña tidan”. Ariñagati giñe ñein: “Rualá lubara lun amu”. 21«Ítara liña lubeiti, lunti wanúadahan aban wügüri wádangiñe le meha wámati sun dan le wama lubéi Hesusu, 22lúmagiñe dan le labadiseirunbalin Huan Hesusu darí lumoun dan le lamudeirúnbei sielun, lun leweñegua lan Húdasi, lun gayaraabei lan líchugun fe úara wama luagu láguyugun Hesusu lídangiñe óunweni». 23Ábati híridun bián hádangiñe: Hosé, lememe gíribei Barüsawási, lememe giñe gíribei Hustu, luma Matíasi. 24Aba hafurieidun ítara: —Wabureme, buguya le subudihabúbei tun hanigi sun gürigia, arufudabéi woun ka lan hádangiñe bián wügüriña ha banúadirubei 25lun leseriwidunibu keisi apostolu leweñegua Húdasi. Ladüga féridi laali Húdasi lubara ladüga lafigouhan, ani ñǘdünha lidoun fulasu le ladünabei. 26Ábati hadügün ubunuruni, aba lábürühan luagun Matíasi. Lúmagiñe oura ligía, aba ábanhali lan hádangiñe apostolugu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\