Adügaü 10

1Ñeinñein aban wügüri uburugu Sesaréa gíriti Korunéliu, ábuti houn súdara ha Italiana. 2Wügüri ligía hau sun liduheñu, deregeguatiña houngua lun Bungiu; huduguatiña lun Bungiu lau sun mama hamá huríu. Ruti burí giñe saragu seinsu lun híderawagun huríu, ani súnwandan lafurieidún lun Bungiu. 3Luagu aban weyu, kei burí ladaünrün ǘrüwa rábounweyu, aba lasaliragun aban lani Bungiu ánheli lun, furangu, aba lariñagun lun: —Korunéliu! 4Aba lerederun Korunéliu aríaguei ánheli ligía lau saragu anufudei, aba lariñagun: —Ka babusenrubei, Nabureme? Aba lariñagun ánheli ligía lun: —Aganba laali Bungiu bafurieidún, arihaléi burí katei le badügübei lun bíderaguniña gudemetiña. 5Óunahaba lubeiti wügüriña uburugu Hope lun hóuguni Simón, le giñe gíribei Féduru, lun liabin bun. 6Lúbiñeñein Simón le aransehabei houra animaalu, le gábanbei laru barana. 7Dan le ñǘdünhali ánheli le adimurehabei luma Korunéliu, aba lagúarun houn bián hádangiñe lumusuniña luma aban lisudaran; súdara ligía, aban wügüri deregeguati lungua lun Bungiu, lemenigira Korunéliu. 8Aba labahüdaguni sun katei houn, aba lóunahaniña uburugu Hope. 9Larugan kei burí amidirugun, sun ayarafadeina hamá wügüriña ha lun Hope, aba lamudeirun Féduru tábulugu muna, afurieida lun Bungiu. 10Wéirihaliti lilama oura ligía, busenhali leigin. Dan le añaha lubéi aranserei leigin, aba gewenedü lan ítara: 11Aba larihin ladaaragun sielu, aba tiabin aban katoun kamá hamuga aban sidi güragu luéigiñe gádürü tarigei, tiabin ararireina múarugun. 12Tidan sidi tuguya, ñéinñanu sun hawuyeri animaalugu, gádürügua tugudi, hewe, hama dunuru. 13Ábati laganbun lariñagun aban umalali lun: —Saraba Féduru, áfaraba hádangiñe animaalugu ha lun beigin. 14Aba lóunabun Féduru, lariñaga: —Uá, Nabureme; méiginñahagidina ni kata le wanügübei kei wíyeti. 15Ábayati ladimurehan umalali ligía lun, aba lariñagun lun: —Le katei le larumadagüdübei Bungiu, mariñagabá luagu wiye lan. 16Ǘrüwañein wéiyaasu lasuseredun katei le; lárigiñe, ábaya tamudeirun sidi tuguya sielun. 17Sunti aniha lan Féduru lau lueirin aritaguni luagu, asaminara ka lan lanichigubei katei le larihubei, ligía hachülürün luwügüriñanigu Korunéliu, álügüdaheina tuagu luban Simón. 18Dan hachülürünbei tubenari muna, aba hálügüdahan lau umalali héreti anhein ñein lubéi laganawa aban gíriti Simón le giñe unbei hariñaga Féduru. 19Sunti buga aniha lan Féduru asaminara luagun uénedü le, aba lariñagun Sífiri Sandu lun: —Háluahañadibu ǘrüwa wügüriña; 20rariba, óufudaba, beiba hama lau afiñeni ladüga au óunahabaliña. 21Ábati lararirun Féduru le ñeinhin habéi wügüriña ha lóunahabaña Korunéliu, aba lariñagun houn: —Au le háluahabei. Ka gabügürübalün? 22Aba hariñagun lun: —Lóunahan ábuti le gíribei Korunéliu wagía; aban wügüri richati, deregeguati lungua lun Bungiu, hínsiñeti houn sun huríu. Ñǘbuinti aban ánheli ariñaga lun lun lóunahan óugabu lun bidin lúbiñe, lun laganbuni le lunbei bariñaguni lun. 23Ábati lebelaagüdüniña Féduru, aba herederun luma ñein áriebu ligía. Larugan, aba lidin Féduru hama, ñǘdüntiña giñe hádangiñe afiñetiña ha aganóubaña Hope hama. 24Larugan, ligía hachülürün Sesaréa, le ñein lubéi Korunéliu agurabahaña hau liduheñu hama habuidun-agei lumadagu ha lamisurahabaña. 25Dan lachülürünbei Féduru, aba láfuridun Korunéliu eresibirei, aba láhuduragun ligibugiñe lau saragu inebesei. 26Aba liñuraguni Féduru, aba lariñagun lun: —Ráramaba; wügüri giñe au bíledi. 27Sunti aniha lan adimureha luma, aba lebelurun, aba ladarirun saragu gürigia damurigu ñein. 28Ábati lariñagun Féduru houn: —Subusi humuti luagu maha lan wafiñen wagía huríu lun wadaagun daradu hama ha mámabaña huríu, ni lun webelurun hábiñoun. Gama lumoun arufuda laali Bungiu nun luagu moun lumuti lan nagúarun wíyeti o mabuidunti lun ni aban. 29Ligía nánharunbei niabin dan le bóunahanbei nuagu. Busentina hamugati nasubudiruni ka lan lébubei hóunahan nuagu. 30Ábati lóunabun Korunéliu, lariñaga: —Gádürü weyu guentó, kei burí oura le, yáañadina núbiñe afurieida lun Bungiu ladaürün ǘrüwa rábounweyu, keisi wechun; ligía lasaliragun aban wügüri nun tau aban daüguaü miritu. 31Aba lariñagun nun: “Korunéliu, aganba laali Bungiu bafurieidún, haritaguaaliti luagu burí katei le badügübei lun bíderaguniña gudemetiña. 32Óunahaba lubeiti wügüriña uburugu Hope ougei Simón le giñe gíribei Féduru; lúbiñe ábanya Simón nadagimeinti houra animaalu, le gábanbei laru barana, ñein laganawa”. 33Aba lubeiti nóunahan óugabu furese, ani buítiti badüga lau biabin. Guentoti awanha sun wagía ya ligibugiñe Bungiu, busentiwati waganbuni le lariñagubei Wabureme Bungiu bun lun bariñaguni woun. 34Ábati lagumeserun Féduru adimureha, aba lariñagun: —Subudi naali guentó luagu úati lan himei lan Bungiu aban gürigia luéi aban, 35lubaragiñe lira, resibirügü lumutiña sun ha inebehabubaña lun ani adüga haméi le buídubei, lídangiñe hamá yebe furumiñeguarügü néchani. 36Adimurehati Bungiu houn ladügawagun Ísüraeli, rúinalei uganu luáguti gayara lan harandarun gürigia luma Bungiu lídangiñe Hesukrístu, le Haburemebei sun gürigia. 37Huguya, subudi humuti katei le asuseredubei hageira huríu buidu buidu, le agumeserubei Galiléa lárigiñe lapurichihan Huan, ani abadiseiha ligía. 38Subudi humuti luagu ru lani Bungiu lubafu Sífiri Sandu lun Hesusu Nasarétüna, luagu meha giñe ladaagun buiti, luma lareidaguagüdüniña ha asufurirubaña lábugiñe lubafu Mafia. Ladügünbalin burí meha katei le, ladüga ñeinñein lan Bungiu luma. 39Wagía gefentiwa luagu sun katei le ladügübei Hesusu Herusalén luma lidan sun líbiri hageira huríu. Lárigiñe, aba háfaruni hilagubei lau hádaraguni luagu aban gurúa. 40Gama lumoun saragüda lumuti Bungiu lídangiñe óunweni luagu lǘrüwan weyu, aba larufudagun lungua wínwanñu woun. 41Marufudagúnti lungua houn sun gürigia, luéidigia woun, wagía le anúadira láañabaña Bungiu lúmagiñe binarü kei gefentiña luagu lásaarun lídangiñe óunweni. Hóutiwa luma, gurá wagía luma lárigiñe lásaarun lídangiñe óunweni. 42Aba lóunahaniwa apurichiha houn gürigia luagu ru laali lan Bungiu Hesusuméme le lun laguseragüdüniña ha wínwangiñabaña hama ha hilaguaañabaña. 43Adimurehaaña meha giñe sun profetagu luagu Hesusu lúmagiñe binarü, luagu sun lan ha afiñebaña luagu, heresibirubei lan ferudun luagu hafigoun lídangiñe. 44Ñéingili Féduru adimureha, ligía liabin Sífiri Sandu hadoun ha aganbahabalin ladimurehan. 45Hati huríu ha afiñebaña luagu Hesukrístu ha ñǘbuinbaña úara luma Féduru, aba taweiridun hanigi lau liabin Sífiri Sandu hadoun ha mámabaña huríu. 46Aganba hamutiña adimureha dimurei le mámabei hererun, adimureha hagía luagu luéirigun Bungiu. 47Ábati lariñagun Féduru: —Máhawabei funagia lun habadiseirún gürigia ha, kei resibi hamaali lubéi Sífiri Sandu kéigubeirügü wagía? 48Aba líchugun dimurei lun habadiseirún lidan liri Hesukrístu. Lárigiñe, aba hayumuragun lun Féduru lun lerederun átiri weyu hama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\