Adügaü 13

1Ñéinñanu profetagu hama máisturugu tidan ligilisi to Antiokíaboun. Wügüriña hagía: Berünawé, Simón, le unbei hariñaga Wuriti, Lusiu le Sirenena, Manaén le agüriarúbei úara luma Erodesi le gumadimati Galiléa, luma Saulu. 2Luagu aban weyu dan le háhuduragun lun Bungiu, ayunara hagía, aba lariñagun Sífiri Sandu houn: —Direi huméi Berünawé luma Saulu nun lun wadagimanu le unbei nanúadiraña. 3Lárigiñeti hafurieidun luma hayunarun, aba híchuguni háhabu hawagu Berünawé luma Saulu, aba hóunahaniña luagu hawadigimari. 4Ítara liña lóunahaniña Sífiri Sandu Berünawé luma Saulu, aba houdin Seleusia; ñéingiñe, hádina lun houdin luagun ubouhu le Chípüre. 5Dan hachülürünbei lidan uburugu le gíribei Salamína, aba hagumeserun apurichihei lererun Bungiu tidan haligilisin huríu. Ñǘdünti giñe Huan hama, íderaguaña. 6Éibuga hamuti sun ubouhu ligía chülǘ lumoun fulasu le gíribei Páfosu. Ñein hadarira aban huríu gíriti Barühesusu; burú wügüri ligía, ye ligía, lariñaga luagu profeta lan. 7Burú ligía lúmañein gumadimati le Sérühiu Paulu, aban wügüri hanichiguti. Aba lóunahan gumadimati ligía luagu Berünawé luma Saulu ladüga busén lan laganbuni lererun Bungiu. 8Anhein burú ligía, lememe gíribei Elimási lidan güriegu, aba leredehaniña luéi yebe lafiñerun gumadimati. 9Sáuluti, lememe gíribei Pábulu, buin lau lubafu Sífiri Sandu; aba laríagun luagun Elimási, 10aba lariñagun lun: —Yéetibu, buin biña lau wuribani, liráü Mafia buguya, lágani sun le buídubei! Ka uagu merede lubéi beyeehan luagu lémeri Bungiu le surubei? 11Guentó lábürüha ligañi Bungiu buagun, beredera marihinga luagu átiri dan. Lidan oura ligía, aba laburigadun lau, aba láluahan kaba lan árühei lúhabu, ladüga marihinhali lan. 12Dan larihini gumadimati katei le, aba lafiñerun luagu Hesukrístu; wéiritu lanigi lau le harufudahabei luagu Wabureme Hesukrístu. 13Aba láfayarun Pábulu hama líbirigu Páfosugiñe lun uburugun Pérühe, le lídanbei fulasu le gíribei Panfilia. Anhein Huan lememe Márükosu, aba lígiruniña, aba lagiribudun Herusaléun. 14Lárigiñe, aba hásügürün Pérühegiñe lun uburugun Antiokía, le lídanbei Pisidia. Aba hebelurun lidan luéyuri emeraaguni tidoun haligilisin huríu, aba hañuurun ñein. 15Lárigiñeti taliihóuniwa líburu to lánina lilurudun Moisesi tuma burí líburu to habürühaboun profetagu, aba hóunahan ábutigu ariñaga houn: —Waduheñu, anhein anihein lubéi dimurei lun hariñaguni houn gürigia ha, ariñaga huméi guentó. 16Ábati lásaarun Pábulu, aba ladügün seini houn lau lúhabu lun hámanichun, aba lariñagun: —Aganba humá, wügüriña Ísüraelina huma huguya le áhuduragubei lun Wabungiute: 17Bungiu le Habungiute Ísüraelina, anúadira lumutiña meha wagüchagu lun lánigubaña lan; aba ladügüniña ábanme óunwenbu néchani dan meha le añahagua lan aganawa kei terencha Ehiptu; lárigiñe, aba lasagaruniña lídangiñe fulasu ligía lau lubafu. 18Awanda lumuti Bungiu luriban hagaburi lidan fulasu mageirawati kei burí bián-wein irumu. 19Lárigiñe, aba lagumuchaguagüdüniña sedü néchanigu ha meha aganóubaña Kanán lun líchuguni hafulasun houn wagüchagu. Luagu luara gádürü-san-dimí irumu lasusereda burí katei le. 20Lárigiñe, aba líchugun ábutigu houn darí lumoun lidaani profeta Samueli. 21Ábati hamuriahan aban urúei lun ligíaba lan agumadiraña; aba líchuguni Bungiu Saulu houn harúeiteme luagu bián-wein irumu; Saulu ligía, liráü Kisü, ladügawagun Benhamín. 22Lárigiñe, aba lagidaruni Bungiu arúeihani luéi Saulu, aba líchuguni lun Dawidi, le uágubei lariñaga: “Darina Dawidi, liráü Hesé, aban wügüri le aubei nagundaara, ani ladügübei sun le nabusenrubei”. 23Aban hádangiñe ladügawagun Dawidi ligía Hesusu, le lóunahabei Bungiu lun hasalbarun Ísüraelina, kei meha lariñaguni. 24Lubaragiñebei liabin Hesusu ubouagun, apurichihati Huan houn sun Ísüraelina; lariñaga houn luagu lunti lan hasakürihan, badisei hagíame. 25Dan le layarafadúnbei dan lun lounwen Huan, aba lariñagun: “Mámatia au le uágubei haritagua luagu au lan; liábinba aban nárigiñe, ni kata au lóubagiñe, madünatina ni íbini lun nafaragaduni tagürüga ligeidin”. 26«Niduheñu, huguya le harahüñübei ladügawagun Abüraámü, huma huguya ha inebehabubaña lun Bungiu: Wagía gürigia ha únbaña lóunahoua uganu le luáguti Wasalbaragüle. 27Ha meha gürigia ha aganóubaña Herusalén hau sun hábutigu, ibidiñeti yebe houn ka lan Hesusubei, ua ligía gunfuranda hamani hererun profetagu, lau sun aliihóua lan hererun tidan hatenpulun sagü luéyuri emeraaguni; hagía guánarügüti gúnfuli hamuti le bürüwañubei lau hasiadiruni Hesusu lun lounwen. 28Lau sun madari hamá lidurun Hesusu lun gayara lan háfaruni hilagubei, amuriahatiña luma Pilatu lun láfaragüdüni hilagubei. 29Danti le adüga hamaali sun le tariñagubei Lererun Bungiu luagu, aba harariragüdüni luéigiñe gurúa, aba híchuguni lidoun lumuaha. 30Gama lumoun saragüda lumuti Bungiu lídangiñe óunweni. 31Arufudaguati Hesusu lungua wínwanñu saragu wéiyaasu houn ha ñǘbuinbaña luma luagu luéiyasun Galiléagiñe lun Herusaléun; hagíati gefenbaña luagu houn gürigia guentó. 32«Wíchuguñein lubeiti uganu le hun, luagu daradu le meha ladügübei Bungiu hama wagüchagu 33gúnfuli laali woun, wagía le hadügawagun, lau lásaaragüdüni Hesusu, kei lariñaguni lidan libiaman Sálumu: “Niráü buguya; uguñe Búguchihadina”. 34Ariñaga laali meha Bungiu luagu lásaaragüdübei lan Hesusu lídangiñe óunweni lun mañaladun lan lúgubu, dan lariñagun tidan líburu to Lererun: “Nagunfulirubei füramasei sánduti ani inarüniti le nadügübei lun Dawidi”. 35Lariñaga giñe Dawidi lidan ábanya Sálumu: “Mígirunbadibu lun lañaladun lúgubu bubuein le sándubei”. 36Dawidi, seriwiti meha houn ha lánina lidaani kei lariñaguni Bungiu lun; lárigiñe, aba lounwen, aba labunún le ñein lubéi habunúa lagübürigu, aba lañaladun lúgubu. 37Ánheinti Hesusu, saragüda lumuti Bungiu lídangiñe óunweni, mañaladunti lúgubu. 38Niduheñu, lunti lubeiti hasubudiruni luagu lídangiñe lan Hesusu ferudunawa lan wafigoun. Ligía uganu wanügübei hun. 39Siñati meha haricharagun lídangiñe figóu burí ligía lau lilurudun Moisesi, gama lumoun sun le afiñeti richaguati lídangiñe Hesusu. 40Góunigi humá lubeiti luéi lábürühan ligañi Bungiu huagun keisi hariñaguni profetagu dan le hariñagunbei: 41“Ariha humá, huguya le adaagubei bula, weiritá hanigi, ani gumugua humá; ladüga nadügüba katei wéinamuburiti, katei le lunbei mafiñen humani, anhein abahüdawagúa hun” ». 42Dan le láfuridunbei Pábulu hama lánigu ténpulurugugiñe, aba hamuriahan hama lunya hadimurehan houn luagu burí katei le lídanya le aban luéyuri emeraaguni. 43Dan lagumuchun hadamuridagun ténpulurugu, saragu hádangiñe huríu hama burí ha ígirubalin binadu hafiñen lun hafalaruni hafiñen huríu, aba hafalaruni Pábulu luma Berünawé. Aba hadimurehan Pábulu luma Berünawé hama, aba hariñagun houn lun hasigirun emenigida luagu lareini Bungiu. 44Lídanti luéyuri emeraaguni, aba hóundaragun hiibe-agei lílana fulasu lun haganbuni lererun Bungiu. 45Lau harihin huríu saragu gürigia aganbahei lererun Bungiu, aba hemeidihan, aba hagumeserun asigenerei Pábulu, anaba haméi liri Hesusu. 46Ábati hadimurehan Pábulu luma Berünawé manufudeuga, aba hariñagun: —Lunti yebe wíchuguni uganu lúmagiñeti Bungiu luagu Wasalbaragüle hun furumiñe, huguya le huríu; gama lumoun kei mabusenrun humá heresibiruni uganu ligía, lau lira harufuduñein luagu madüna humani ibagari le magumuchaditi; wéibugagubeiti apurichiha houn ha mámabaña huríu. 47Ladüga ítara liña lariñaguni Wabureme woun: Níchuguñadibu kei larugounga houn ha mámabaña huríu, lun banügüni nesefuhan darí lumoun lagumuhóun fulasu ubouagu. 48Dan haganbunbalin ha mámabaña huríu katei le, aba hagundaaragun, aba hagumeserun ariñaga luagu buidu lan luganute Bungiu; aba hafiñerun sun ha lúnbaña hafiñerun luagu Hesukrístu, ha lúntiñabaña ibagari le magumuchaditi. 49Ítara liña lapurichihóun lererun Bungiu lidan sun fulasu ligía. 50Aba hadimurehan huríu hama würiña gúnfulitiña, inebewa hagía, luma hama wügüriña wéirigutiña ñein uburugu, aba hínchahaniña lun héibaahani Pábulu luma Berünawé darí lun habuguniña lídangiñe fulasu ligía. 51Ábati háfuruduni kaliki luéigiñe hagudi, arufudei luagu mabuidun lan hóuserun lílana fulasu ligia; aba houdin uburugun Ikoniu. 52Ánhañati afiñetiña Antiokía buin haña lau ugundani luma lau Sífiri Sandu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\