Adügaü 15

1Lidan dan ligía, ligía hayabin fiu wügüriña Hudeagiñe lun Antiokíoun, aba hagumeserun arufudaha houn afiñetiña luagu lun lan hasalbarun, mosu lan heresibiruni wügüriña seini tuagu hóustarun, kei lariñaguni lilurudun Moisesi. 2Barüti Pábulu luma Berünawé aban sigenei wéiriti hama luagu katei ligia; lagumuhóun dan, aba lounahóun Pábulu, Berünawé, hámaya amu wügüriña Herusaléun lun houdin aranserei katei le hama apostolugu hama tábutigu ligilisi to ñeinboun. 3Ha tánigu ligilisi to Antiokíaboun óunahabaliña; lídanti haweiyasun, aba hásügürün lóubawagugiñe Fenisia luma Samaria, abahüdagueina hagía luagu hígiruni ha mámabaña huríu binadu hafiñen lun hafalaruni Kristu. Aba hagundaaragun sun afiñetiña lau uganu le. 4Dan hachülürünbei Pábulu luma Berünawé Herusalén, aba heresibiruniña tílana ligilisi, hama apostolugu, hama tábutigu ligilisi, aba labahüdagun Pábulu luma Berünawé houn luagu sun le adüga láalibei Bungiu hádangiñe. 5Ñéinñanu hádangiñe hadamurin fariséugu ha afiñetiña luagu Kristu, aba hararamun, aba hariñagun: —Lunti heresibiruni wügüriña afiñetiña ha mámabaña huríu seini tuagu hóustarun; lunti giñe hagunfulirun luma lilurudun Moisesi. 6Ábati hóundaragun apostolugu hama tábutigu ligilisi lun haturiahani katei le. 7Lárigiñe saragu dimurei, aba lásaarun Féduru, aba lariñagun: —Niduheñu, subudi humuti luagu binarü lan meha lanúadirana Bungiu hídangiñe lun níchuguni uganu le lánina asalbaruni houn ha mámabaña huríu, lun giñe gayaraabei lan hafiñerun luagu Hesukrístu. 8Búngiuti, le subudihabúbei tun anigi, arufuda lumuti luagu resibi lániña ha mámabaña huríu lau líchuguni Sífiri Sandu houn kei líchuguni woun. 9Aban labu lanügüniwa Bungiu hama; harumagüda lumutu giñe hanigi lau hafiñerun luagu Hesukrístu. 10Kati uagu lalouguada hafiñen guentó luagu le adüga láalibei Bungiu, ru huguya aban ihürügu hawagun afiñetiña ha, le wásiñarubei wagía guánarügü anüga—ni wagía ni wagüchagu? 11Afiñetiwa luagu sálbaadiwa lan luagu lareini Wabureme Hesukrístu. Ítarameme giñe hagía. 12Ábati hámanichun, aba haganbuni sun le lariñagubei Berünawé luma Pábulu houn luagu burí seini luma milaguru le ladügübei Bungiu hádangiñe, haganagua ha mámabaña huríu. 13Dan le lásurunbei hadimurehan, aba lariñagun Santiagu: —Niduheñu, aganba humana: 14Abahüdaguaali Simón Féduru woun ida liña lan fulesei lániña Bungiu ha mámabaña huríu, lau lanúadirun hádangiñe lun lánigume. 15Ítara liña katei le kei le meha habürühabei profetagu tidan Lererun Bungiu: 16“Lárigiñe le, nagiribudayaba, ábame nararamagüdünu luban Dawidi to héiguaruboun, naransehaboun, ábayame nararamagüdünu, 17lun gayaraabei lan háluahani sun híbiri gürigia Aburemei; luma sun burí néchani le anuadirúaalibei nun. 18Ítara liña lariñagun Bungiu, le asubudiragüdübalin katei le lúmagiñe buga binadu dan”. 19«Ligía nariñagunbei luagu moun lani wíchugun saragu lúrudu hawagun ha mámabaña huríu, ha ígirubalin binadu hafiñen lun hafalaruni Bungiu; 20buídurügüti lau labürühóun houn lun hebé lan heigin éigini le adagarawagüdüti houn guáriua, magamaridun hagíame ha úmatiña mamarieidun hamá, meigin hagíame hágürügü animaalu ha tigiwarügütiña, ni hitaü. 21Ladüga lúmagiñe bugaha binadu dan, añahein gürigia apurichihati lilurudun Moisesi lidan kada fulasu, aliihóuati lúrudu tidan burí hatenpulun huríu sagü luéyuri emeraaguni». 22Ábati haritagun apostolugu hama tábutigu ligilisi hama sun tílana ligilisi hanúadahan wügüriña hádangiñe, lun hóunahaniña Antiokía úara luma Pábulu luma Berünawé. Aba hanúadiruni Húdasi, le gíribei Barüsawási, luma Sílasi, bián wügüriña wéirigutiña hadan afiñetiña. 23Aba hóunahan aban gárada hama, lariñahare tidan gárada tuguya: «Wagía le apostolugu, tábutigu ligilisi, hama sun híbiri afiñetiña, mábuiga waña houn waduheñu luéigiñe Hesukrístu ha mámabaña huríu ha aganóubaña Antiokía, Siria, luma Silisia. 24Aganbaadiwa luagu añahein lan gürigia ñǘdüntiña yáagiñe ibidiñoun woun ebereseha hun lau hadimurehan, ani dáhaña amu aritaguni hidoun lau hariñagun hun luagu gasu lan heresibiruni wügüriña seini tuagu hóustarun, keisi lariñaguni lilurudun Moisesi. 25Ligía wáüwaradunbei lidan waritagun lun wanúadahan gürigia wádangiñe lun houdin arihaün úara hama waduheñu Berünawé luma Pábulu ha hínsiñebaña woun saragu, 26ha ru hamaalibei habagari lidoun denchaü luéigiñe Wabureme Hesukrístu. 27Wóunahañanu lubeiti Húdasi luma Sílasi hun; hadimurehaba huma lun hafuranguagüdüni sun katei le tídanbei gárada to wóunahaboun hun. 28Maribanti larihín lun Sífiri Sandu luma woun, michugúniwa lan amu ihürügu hun luéidigia murusun katei le lunbei hadügüni: 29Lun meigin humá hágürügü animaalu ha adagarawagüdütiña houn guáriua, meigin huguyame hitaü, ni animaalu ha tigiwarügütiña, magamaridun huguyame gürigia ha mamarieidúntiña huma. Anhaün areidagua hungua luéi burí katei le, buídubei hadüga. Buidu láamuga lidin hun». 30Lárigiñeti hounahóun luagu haweiyasun, aba houdin Antiokía. Dan le hachülürünbei ñein, aba hóundaraguniña afiñetiña, aba híchugunu gárada houn. 31Danti le haliihanbarun afiñetiña, aba hagundaarun saragu luagu gurasu le tíchugubei houn. 32Kei profeta lubéi Húdasi luma Sílasi, aba híchugun gurasu houn afiñetiña lau hadimurehan houn, ru hagía iderebugu lun hafiñen. 33Lárigiñe hásügürün átiri dan ñein, aba hayouragun afiñetiña houn lau darangilaü lubá hagiribudun hamoun ha meha óunahabaliña Herusalén. 34Ánheinti Sílasi, aba lerederun. 35Rédeitiña giñe Pábulu luma Berünawé Antiokía; aba hasigirun arufudahei luma apurichihei uganu luáguti Kristu. 36Átiri dan lárigiñe, aba lariñagun Pábulu lun Berünawé: —Kéimounya arihaña afiñetiña lidan burí sun uburugu le ñein lubéi apurichiha wamaali lan uganu luagu Kristu, ariha wamaamuga ida haña lan. 37Busenti yebe Berünawé hanügüni Huan lememe Márükosu hámagua; 38gama lumoun máhati Pábulu hanügüni ladüga meha ígira laaña lan Panfilia, masigiti hama lidan wadagimanu. 39Lárigiñe saragu sigenei, múaraduntiña luagu katei le darí lun hafanreinragun. Aba lanügüni Berünawé Márükosu, aba houdin Chípüre; 40aba lanügüni Pábulu Sílasi. Lárigiñe hederegeruni afiñetiña Pábulu luma Sílasi lúhaburugun Bungiu, aba houdin; 41aba hásügürün Síriagiñe luma Silisiagiñe, íchaaheina gurasu houn afiñetiña ligilisirugu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\