Adügaü 16

1Aba hachülürün Pábulu luma Sílasi lidoun burí fulasu le Dérübe luma Lístüra, le ñein lubéi hadarira aban afiñeti gíriti Timotéu; tiráü aban würi huríu afiñetu luagu Hesukrístu, güriegu lúguchi. 2Buiti hadimurehan afiñetiña ha aganóubaña Lístüra luma Ikoniu luagu. 3Busenti Pábulu lun lídiba lan Timotéu hama, íchigeina uganu luáguti Kristu, aba leresibiruni Timotéu seini tuagu lóustarun luéi wuriba lan houn huríu ha aganóubaña lidan burí fulasu ligía, kei subudi hamani luagu meresibirun lani seini tuagu lóustarun ladüga güriegu lan lúguchi. 4Sunti fulasu le ñéingiñe lumuti hásügüra, hasubudiragüdüni katei le hariñagubei apostolugu hama tábutigu ligilisi ha Herusalénbaña houn afiñetiña, aba héredun hawagu lun hagunfulirun luma hagumadin. 5Aba lubeiti hederebugudún tílana ligilisi lidan hafiñen, aba haganwoundun afiñetiña sagü weyu. 6Máhati Sífiri Sandu lun híchugubei lan uganu luagu Kristu Asia. Ábati hásügürün labadinaguagiñe Fürihia luma Galasia, 7aba hachülürün luagu fadaguaü le Misia. Ñéingiñe yebe haritagua lun hebelurun lóubawagun Bitinia, gama lumoun máhati lani Hesusu Sífiri lememe Sífiri Sandu. 8Ábati houdin sururugu Misioun, aba hararirun Turoasi. 9Ñein lasaliragua aban wügüri Masedóniana lun Pábulu, áriebu lidan luénedü, rara ayumuragua lun, lariñaga lun: «Keimoun Masedónia íderagua báamugawa». 10Lárigiñe lasaliragun wügüri ligía lun Pábulu, aba waransehan lun woudin Masedónia lau wafiñen luagu lagúahaña lan Bungiu woun lun wíchuguni uganu luagu Kristu le Wasalbaragüle houn Masedóniana. 11Ábati wáfayarun Turoasigiñe, aba woudin sügülügü luagun ubouhu le Samotürásia; larugan, ligía wachülürün Neápolisi. 12Ñéingiñe aba woudin Filipu; Filipu lábugiñeñein lagumadihan Roma, ligía giñe uburugu le wéirigutimabei ñéingiñe libiti Masedónia. Rédeitiwa átiri weyu ñein. 13Luagu aban weyu le luéyuri emeraaguni, aba wáfuridun bóugudin luéi uburugu, larun duna, lidan aban fulasu le ñein lubeiha lafurieidúa lun Bungiu. Aba wañuurun ñein, aba wíchuguni uganu luáguti Kristu houn würiña ha óundaragubáña ñein. 14Ñeinñoun aban hádangiñe, gíritu Lidia, uburuguna Tiatira; aluguraha gamisa fínutu to guchu tagu tifisiutebei. Huduguatu würi tuguya lun Bungiu, taganbahañádiwati; aba ladaarunu Bungiu tanigi lun tadügün gasu lau le lariñagubei Pábulu. 15Aba tabadiseirún hau sun tílana tuban; lárigiñe, aba tayumuragun woun, tariñaga: —Anhein afiñe hubéi luagu afiñe nan le tímatimaati luagu Wabureme Kristu, redei humá ya núbiñe. Héretu wawagu, aba werederun. 16Luagu aban dan, dan le wóudiña lubéi lidoun fulasu le ñein lubeiñaha lafurieidúa lun Bungiu, aba wadunragun tuma aban nibureintu gawagutu aban sífiri wuribati le íchugubei ubafu tun lun tegesihan. Aban idamuni irahü tuguya, ibihatutiha saragu seinsu houn taburiña lau tegesihan. 17Aba tagumeserun irahü to afalarawa, wagía luma Pábulu, agúaraheina tuguya ítara: —Gürigia ha, heseriwiduña lun Bungiu le íñubei; hadimurehaña luagu üma lánina asalbaruni. 18Lütu adügei katei le darí lun teberesedun lun Pábulu; aba lagararaagun, aba lariñagun lun sífiri le tídanbei: —Lidan liri Hesukrístu, ariñagatina bun lun báfuridun tídangiñe. Aba láfuridun sífiri ligía tídangiñe lídanmeme oura ligía. 19Dan harihin taburiña idamuni luagu siñaali lan hagañeirun seinsu tuéigiñe, aba hárügüdüni Pábulu luma Sílasi, aba hanügüniña hagibugiñoun ábutigu lamidangua uburugu. 20Aba harufuduniña hagibugiñe gumadimatiña, aba hariñagun: —Wügüriña huríu ha, hachagaraguágüdüñein waburugute, 21harufudahaña igaburi le wásiñarubei eresibira ni adüga ladüga Rómana wagía. 22Ábati hiñuragun gürigia houngua hawagun, aba haragachaguagüdüniña gumadimatiña, aba híchugun dimurei lun habeichúniwa lau wewe. 23Lárigiñe saragu abeichúni, aba hádaruniña furisunrugun, aba hariñagun lun hóuniri adaürǘtiña lun góunigi lániña buidu. 24Dan libihini óunigiruti lúrudu le, aba ládaruniña lidoun lagumuhóun tarigeirugu furisun, aba lagüraguni hagudi lidan bián buloke lauti wewe. 25Kei burí luagun amidi áriebu, ñéinñanu Pábulu luma Sílasi afurieida luma eremuha lun Bungiu; ha híbiri, aganbaha. 26Sódini, aba liabin aban óunwenbu hárabaganali, aba lánhingichuni tuágaburi furisun. Lidan oura ligía, aba ladaarun sun bena, farara ligía sun güringüri le hawagubei adaürǘtiña. 27Aba lagagudun óunigiruti; dan larihin luagu daragu liña lan sun tubenari furisun, aba lasagarunu lefeinte lun yebe láfaragun lungua, sun yebe lariñagun luagu ñǘdüngua hamá adaürǘtiña. 28Aba lagúaragun Pábulu lun, lariñaga lun: —Máfaraguaba bungua; awanha ya sun wagía. 29Ábati lamuriahan óunigiruti lanpu, aba lebelurun éibaagueina, adadagareina lau anufudei, aba láguragun lungua lubadu hagudi Pábulu luma Sílasi. 30Aba lasagaruniña furisunrugúgiñe, aba lariñagun houn: —Wügüriña, ka katei lunbei nadügüni lun nasalbarun? 31Aba hariñagun lun: —Afiñebá luagu Wabureme Hesukrístu, ábame basalbarun hau sun tílana buban. 32Aba híchuguni uganu luáguti Kristu lun hau sun ha lúbiñebaña. 33Lídanmeme oura ligía, lau sun áriebuhaali, aba lachibuni biti burí le hawagubei; ábati labadiseirún hau sun tílana luban. 34Lárigiñe, aba lanügüniña lúbiñoun, aba líchugun éigini houn; mati lugundan hau sun tílana luban lau hafiñerun luagu Bungiu! 35Larugan binaafin, aba hóunahan gumadimatiña súdara ariñaga lun óunigiruti lun lígiragüdüniña Pábulu luma Sílasi. 36Ábati lariñagun óunigiruti lun Pábulu: —Óunahaaña gumadimatiña ariñaga nun lun nígiragüdünün; gayaraahali lubeiti hidin darangilañu. 37Aba lariñagun Pábulu lun: —Lau sun Rómana wamá, bei hamutiwa hagibugiñe gürigia, míchugunga dan woun lun wadimurehan waweigiñegua, dagua hamawa furisunrugun; guentó busentiña hígiragüdüniwa aramudaguarügü? Máfuridunbadiwa! Ñübuin hamá asagarawa. 38Aba habahüdaguni súdara katei le houn gumadimatiña, aba hanufudedagun gumadimatiña dan hasubudiruni luagu Rómana lan Pábulu luma Sílasi. 39Ábati houdin amuriaha ferudun hama, aba hasagaruniña, aba hayumuragun houn lun háfuridun ñéingiñe uburugugiñe. 40Dan le háfuridunbei furisunrugúgiñe, aba houdin túbiñe Lidia; lárigiñe harihiniña afiñetiña luma híchugun gurasu houn, aba hasigiruni haweiyasun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\