Adügaü 17

1Lidan luéiyasun Pábulu luma Sílasi, sügütiña Anfipolisigiñe luma Apolóniagiñe; ñéingiñe, aba hachülürün uburugun Tesalónika le ñein tubéi aban haligilisin huríu. 2Kei lechun Pábulu, ñǘdünti tidan ligilisi tuguya; asigenehati hama ǘrüwa dimaasu, sagü luéyuri emeraaguni. 3Arufudahati houn kei tariñaguni Lererun Bungiu luagu lunti lan meha lasufurirun Kristu, lárigiñeme lan lounwen, aba lanme lásaarun lídangiñe óunweni. Lariñaga houn: —Hesusuméme le uágubei nadimureha hun, ligía Krístubei. 4Ábati hafiñerun hádangiñe huríu, aba húaradun luma Pábulu luma Sílasi. Afiñetiña giñe saragu ha mámabaña huríu ha huduguatiña lun Bungiu, hama saragu würiña wéirigutiña. 5Gama lumoun huríu ha mafiñenbaña luagu Hesusu lan Krístubei le lunbei liabin, magundantiña lau katei le; aba hóundaragun wügüriña wuribatiña ha éibugañahadügübaña ǘmada, aba hachagaraguágüdüniña gürigia ñein uburugu. Aba hasagarahanu luban Hasón, áluahaña Pábulu luma Sílasi lun hasagaruniña lun hederegeruniña háhaburugun gürigia. 6Keiti madari hamaniña ñein, aba hanügüni Hasón hama átiri hádangiñe afiñetiña hagibugiñoun gumadimatiña lidan uburugu ligía, aba hagúaragun ariñaga: —Wügüriña ha, ha eberesehabaña lidan sun fulasu, chülühaña giñe ñahoun; 7resibi laaña Hasón lúbiñe. Sun hagía dürügua hamuti lilurudun Urúei Rómana, ladüga ariñagatiña luagu anihein lan amu urúei, aban nege gíriti Hesusu. 8Dan haganbuni gumadimatiña hama sun híbiri gürigia katei le, aba hachagaragun. 9Hasón hama ha híbiri, gama lumoun aba lafayeihan, aba hígirawagüdün. 10Furese furese, dan le laburigadun, aba hóunahaniña afiñetiña Pábulu luma Sílasi uburugun Beréa. Kei hachülürün ñein, aba houdin tidoun haligilisin huríu. 11Huríu ha ñéinbaña, buítimati hagaburi hawéi ha Tesalónikabaña; resibi hamuti uganu luáguti Kristu lau ugundani; ságüti weyu haliihanu Lererun Bungiu lun harihini anhein inarüni lubéi le ariñawagúbei houn. 12Saragu haña lubeiti afiñerutiña hádangiñe, afiñe hagía giñe saragu ha mámabaña huríu, dandu würiña wéirigutiña kei wügüriña. 13Dan le hasubudirunbalin huríu ha Tesalónikabaña luagu lapurichihañein lan giñe Pábulu Lererun Bungiu Beréa, aba houdin achagaraguágüdaña gürigia ñein. 14Aba hóunahani afiñetiña Pábulu furese lun lidin kósurugun, lerederati Sílasi luma Timotéu Beréa. 15Ha ñǘdünbaña lau Pábulu, aba háfayahan luma chülǘ uburugu Atenasi. Lárigiñe, aba hagiribudun barüina hagía dimurei lun Sílasi luma Timotéu lun houdin lárigi Pábulu lau lufuresen. 16Sun aniha lan Pábulu Atenasi agurabahei Sílasi luma Timotéu, mederaguagüdünti laritagun lau larihini uburugu ligía buin hau bürübünu guáriua. 17Ligíaha ladimurehanbei tidan haligilisin huríu luma hama ha mámabaña huríu ha áhuduragubaña lun Bungiu, adimureha ligía burí sagü weyu hama gürigia ha ǘmadarugubaña, ñein lubéi hadamuridagua. 18Ñéinñanu hádangiñe wügüriña ha aturiahabalin harufudahan epikúreugu, hama ha aturiahabalin harufudahan esütóikugu, aba hadimurehan luma. Hariñaga híbiri: —Ka funa san lariñagubei wügüri le woun, líbebei ladimurehan? Hariñaga híbiri: —Kamatia ladimurehaña hawagu amu búngiugu. Hariñagunbeiti ítara ladüga lapurichihan Pábulu houn luagu Hesusu luma luagu ásaaruni lídangiñe óunweni. 19Ábati hanügüni lidoun aban fulasu gíriti Areupagu, hariñaga lun: —Gayaraati wasubudiruni katei lan iseri katei le barufudahabei? 20Terenchati katei le burí bariñagubei woun; busentiwati wasubudiruni ka lan lanichigubei. 21Sun Atenasina, hama terencha ha aganóubaña ñein, maritaguntiña luagu amu katei luéidigia luagu hariñagun luma haganbun ñunsu iseri. 22Ábati lararamun Pábulu hamidangua ñein Areupagu, aba lariñagun: «Wügüriña Atenasina, ariha numuti luagu afiñe humá hawagu higuariuan, 23ladüga dan le aríaaheina nubalin fulasu burí le ñein lubéi háhuduragua houn higuariuan, daritina aban latarü le ñein lubéi bürüwañu lan dimurei le: “Lun Bungiu le ibidiñewabei”. Bungiu le, le unbei háhuduragua, le ibidiñebei hun, ligía Bungiu le uágubei nadimureha hun. 24«Ligía Bungiu le adügübalin ubóu luma sun katei le ubouagubei, ligía Laburemebei sielu luma ubóu. Maganóunti tidan ligilisi to hadüga gürigia, 25memegeirun lumuti giñe le gayaraabei hadügüni gürigia luagu lufulesein; ligía guánarügü íchugubei ibagari luma garabali, luma sun katei woun, sun wagía. 26«Lídangiñe ábanrügü wügüri ladügaña sun néchanigu lun haganóun lidan sun ubóu, aranseléi dan le lunbei habagariduni luma fulasu le lunbei ñeinba lan haganawa. 27Ladügünbalin Bungiu sun lira lun gayaraabei lan háluahani gürigia, gayara láamuga hadariruni lau háluahani; lau sun inarüni lan luagu madise lan Bungiu luéi kada aban wádangiñe. 28Ladüga lídangiñeti Bungiu awanhein lubéi, gabagari wagía, éibuga wagía ligibuagu ubóu le; kei hariñaguni poetagu: “Ladügawagun Bungiu wagía”. 29Keiti ladügawagun wabéi Bungiu, moun lumuti wanügüni Bungiu kei aban guáriua lauti golu, o pülata o dübü le hadüga wügüriña kei haritagun luagu ítara liña lan Bungiu. 30Gama lumoun meberesegúnti meha Bungiu lau katei le hadügübei gürigia lábugiñe libidiñe houn; ariñagarügüti houn sun gürigia lidan sun fulasu lun hasakürihan. 31Ladüga anúadiraali Bungiu aban weyu lun ligíaba lan weyu laguseragüdüniña gürigia ha ubouagubaña lau irichaü lau aban wügüri le anúadira láalibei; ani arufuda lumuti woun lau lásaaragüdüni lídangiñe óunweni». 32Dan le haganbunbei luagu ásaaruni lídangiñe óunweni, ñéinñanu hádangiñe, aba héherahan lau, híbiri aba hariñagun: —Lídanbagubei amu dan waganbei badimurehan luagu burí katei le. 33Ábati lígiruniña Pábulu. 34Aba hafiñerun hádangiñe luagu Hesukrístu, aba hafalaruni. Ñeinñein Dionisiu hadan, le meha aban hádangiñe ábutigu lidan fulasu le gíribei Areupagu, tuma giñe aban würi gíritu Dámarisi, hámaya amu gürigia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\