Adügaü 18

1Lárigiñe katei le, aba láfuridun Pábulu Atenasigiñe, aba lidin uburugu Korintu. 2Ñein ladarira aban huríu gíriti Akila tuma lúmari to gíriboun Pürisíla; Póntuna hagía. Málügili luéigiñe hayabin Italiagiñe, hayabinbei ñéingiñe ladüga líchugun urúei Külaudiu dimurei lun háfuridun sun huríu Rómagiñe. Aba lidin Pábulu ebeluha hamoun; 3keiti aban lan lifisiute hama—tadaawagun kianpu—aba lerederun hama lun hawadigimaridun lidan aban. 4Ságüti luéyuri emeraaguni, lidin Pábulu tidan haligilisin huríu adimureha luma áfaagua lagañeiruniña dandu huríu kei ha mámabaña huríu lun hafiñerun luagu Hesukrístu. 5Dan hachülürün Sílasi luma Timotéu Masedóniagiñe, aba líchaagun Pábulu lungua sunsuinagubei apurichihei Lererun Bungiu luma arufudei houn huríu luagu Hesusu lan Krístubei. 6Ánhaña huríu, aba hasigeneruni le lubeibei, anabagua burí haméi. Ábati láfurudunu Pábulu ladaüragun hawagun, arufudei houn luagu mínsiñe lan hagaburi lun; aba lariñagun houn: —Huguya guánarügüba gadurun luagu heferidirun, mámaba au gadurun. Lúmagiñe guentó, néibuga apurichiha houn ha mámabaña huríu. 7Aba láfuridun tídangiñe haligilisin huríu, aba lidin lúbiñoun aban wügüri gíriti Hustu; wügüri ligía, huduguati lun Bungiu, ñein tóubagiñe ligilisi laganawa. 8Aba lafiñerun Kürisipu, le tábuti haligilisin huríu, luagu Wabureme Hesukrístu, hau sun tílana luban. Saragu giñe hádangiñe Korintuna, dan haganbunbalin uganu luáguti Hesusu, aba giñe hafiñerun, badiseiwa hagía. 9Ábati lasaliragun Wabureme Hesusu lun Pábulu luagu aban áriebu, aba lariñagun lun: —Manufudedabá, bapurichihameme, mámanichabá; 10ladüga anahein buma, úabei ni aban aguuruti buagu lun ladügün wuribani bun. Añahein saragu gürigia lidan uburugu le ha lúnbaña nánigubaña lan. 11Rédeiti lubeiti Pábulu aban irumu dimí ñein Korintu arufudahei Lererun Bungiu houn lílana fulasu. 12Lidan dan le Galión lan gumadanbei Akaya, aba hóundaragun huríu lun hárügüdüni Pábulu. Aba hanügüni ligibugiñoun lúrudu lun laguserawagüdün. 13Aba hariñagun lun gumadan: —Wügüri le, lerede arufudaha houn gürigia lun háhuduragun lun Bungiu lau aban igaburi le múaranbei luma lúrudu. 14Dan yebe ladimureha lan Pábulu, ligía lariñagun Galión houn huríu: —Lun hamuga aban lan wuribani o duru hǘrüti ladügübei wügüri le, níchaaguña hamuga nungua lun naganbunün; 15gama lumoun kei luagu lan dimurei burí, luma iri, luma hilurudun, aranse huméi hungua, ladüga mabusenruntina naguseragüdün luagu burí katei libe lira. 16Aba labugaguniña ñéingiñe. 17Ábati hárügüdüni sun güriegu Sósutenesi le tábuti haligilisin huríu, aba habuleseiruni ñein guánarügü ligibugiñe gumadan. Gama lumoun meberesegúnti Galión lau lira. 18Lárigiñe lira, aba lerederun Pábulu átiri dan ñein Korintu. Lárigiñe, aba layouragun houn afiñetiña, aba lidin Siria úara tuma Pürisíla luma Akila. Aba léheluchuni lichügü uburugu Sénkürea lubaragiñe ládinun, lun lagunfulirun lau aban meha füramasei le ladügübei lun Bungiu. 19Dan hachülürün uburugu Éfesu, aba lígiruniña Pábulu Pürisíla luma Akila lun herederun ñein lidan uburugu ligía. Lubaragiñe lígiruni Pábulu Éfesu, aba lidin ligilisirugu adimureha hama huríu. 20Aba hamuriahan luma lun lerederunmeme ñein hama, gama lumoun máhati. 21Ábati layouragun houn, lariñaga houn: —Mosu ñein nan Herusalén lubá fedu le lunbei ladügǘn; nagiribudayaba arihaün anhein busén Bungiu. Aba ládinun, aba lidin Éfesugiñe. 22Türüti Sesaréa, ñéingiñe aba lidin Herusalén arihaña tílana ligilisi; lárigiñe, aba laragachun Antiokíoun. 23Lárigiñe lásügürün átiri dan ñein, ábaya láfuridun, aba léibuguni sun fulasu Galasia luma Fürihia aban aban, íchaaheina dǘgüdaguaü houn afiñetiña. 24Lidan dan ligía, aba lachülürün aban huríu Alehandüríana gíriti Apolosu, uburugun Éfesu. Gapurichihati, ani subudi lumuti giñe Lererun Bungiu buidu buidu. 25Subuditi luáguti Asalbaragülei le lunbei liabin lun, ani apurichihati luagu Asalbaragülei ligía lau sun taruman lanigi. Sun le larufudahabei luagu Hesusu, inarüni, lau sun lougua lan lasubudirun luagu; lérügüñein larufudahabei Huan le abadiseihabei, lasubudira. 26Luagu aban weyu, dan ladimurehaña lan Apolosu tidan haligilisin huríu lau saragu achoururuni, aba haganbuni Pürisíla luma Akila. Dan lagumuchun lapurichihan, aba hanügüni Pürisíla luma Akila hábiñoun lun hafuranguagüdünitima luáguti lémeri Bungiu lun. 27Danti le labusenrubei Apolosu lidin lóubawagun Akaya, lúmagiñeñanu afiñetiña Éfesu lun lidin, aba hóunahan aban gárada houn afiñetiña ha ñéinbaña Akaya lun heresibiruni buidu. Dan lachülürünbei Apolosu Akaya, íderagua lumutiña ha lafiñeragüdübaña Bungiu luagu Hesusu, lau lareini; 28arufuda lumuti houn gürigia lau richáü le siñá hamuti asigenera, luagu maricha lan le harufudahabei huríu, arufudaléi houn tídangiñe Lererun Bungiu luagu Hesusu lan Krístubei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\