Adügaü 19

1Sun aniha lan Apolosu uburugu Korintu, ligía lásügürün Pábulu labadinaguagiñe burí fulasu, aba lachülürün Éfesun ñein lubéi ladarira saragu afiñetiña. 2Aba lariñagun houn: —Resibi humuti san Sífiri Sandu dan le hafiñerunbei luagu Hesukrístu? Hariñaga lun: —Uá; maganbungubéigidiwa luagu anihein lan Sífiri Sandu. 3Ábati lariñagun houn: —Kati luwuyeri badisei heresibirubei? Hariñaga lun: —Le labadiseirágüdün Huan. 4Lariñaga Pábulu houn: —Labadiseirágüdüniña meha Huan gürigia, arufudei luagu asakürihaaña lan; ariñagati giñe houn luagu lunti lan hafiñerun luagu le lunbei liabin lárigiñe—luagu Hesusu le Hasalbaragüle. 5Dan haganbuni katei le, aba habadiseirún lidan liri Wabureme Hesusu. 6Danti le líchugunbalin Pábulu lúhabu hawagu, aba liabin Sífiri Sandu hawagun, aban hadimurehan dimurei burí terencha, aba burí ladimurehan Bungiu hayumulugugiñe. 7Hawarañanu duusu wügüriña hadan súngubei. 8Ǘrüwañein hati lau Pábulu abasiha tidoun haligilisin huríu le ñein lubeiha lapurichiha, adimureha ligíaha furangu, afiñegüda laña gürigia luagu larúeihan Bungiu. 9Ñéinñanu giñe, edereragüdütu hanigi, máhatiña hafiñerun, adimureharügü hagía wuriba luagu lémeri Kristu hagibugiñe gürigia. Ábati ladireirun Pábulu hawéi, aba lanügüniña ha afiñebaña luagu Hesukrístu tidoun aban luban furendei to ñein lubéi larufudaha aban wügüri gíriti Tiranu, ábaha ladimurehan houn ñein sagü weyu. 10Ítara liña lasigirun luagu bián irumu; sunti ha aganóubaña lóubawagu Asia, aganba hamuti uganu luáguti Wabureme Hesusu, dandu huríu kei ha mámabaña huríu. 11Adügati buriti Bungiu óunwenbu burí milaguru lídangiñe Pábulu, 12darí lun tanügǘniwa burí musue o daüguaü to dagaaru luagu lura houn sánditiña, ábaha hareidagun, furí hagíaha sífirigu wuribatiña hádangiñe. 13Ñéinñanu huríu éibugañahadügütiña, asagahatiña giñe sífirigu wuribatiña hawéi gürigia, álugatiña yebe hayusuruni liri Wabureme Hesusu lun hasagahaniña, hariñaga burí houn sífirigu: —Ariñagatina bun lidan liri Hesusu, le uágubei lapurichiha Pábulu, lun báfuridun. 14Ñéinñanu sedü lirahüñü aban huríu gíriti Esewa, hábuti meha fádirigu, hadan ha adügübalin burí katei le. 15Anihein aban hadügüni, aba lóunabuniña sífiri wuribati ligía, lariñaga houn: —Subudi numuti Hesusu, subuditi giñe nun katei lan Pábulubei; anhein huguya, kataün? 16Aba lachüüragun wügüri le laubei sífiri wuribati lungua hawagun; gabafuti sügǘ hau súngubei, aba labuleseiruniña buidu, aba héibaagun ñéingiñe surusu luma lau burí biti hawagu. 17Aganba hamuti sun ha aganóubaña Éfesu katei le, huríu hama mama huríu, aba hanufudedagun; aba líchugun uéiriguni lun liri Wabureme Hesusu. 18Saragu giñe burí hádangiñe ha afiñerubaña, aba hayabin agufeserei burí katei wuribati le meha hadügübei; 19saragu giñe burí hádangiñe ha meha gabiñarahadibaña, aba hanügünu burí haliburun, aba hágudunu hagibugiñe súngubei. Dan habahüdünbalin tebegi líburu burí tuguya, gebegitu kei burí dimí-san-milu murusun pülata. 20Ítara liña aburuchaguéina lan uganu luáguti Hesusu, ani arufudeinaléi lubafu lun lasansiragüdüni hagaburi gürigia. 21Lárigiñe sun katei le, aba laranserun Pábulu lun lidin arihaña afiñetiña Masedónia luma Akaya, lubá lasigiruni luéiyasun Herusaléun. Ariñagati giñe luagu lárigiñeme lan lidin Herusalén, lídiba lan giñe Roma. 22Ábati lóunahan bián hádangiñe ha íderagubalin Masedónioun; Timotéu luma Erasütu; ligía, aba lerederun átiriraüya dan Asia. 23Lidan dan ligía, ñeinñein aban óunwenbu chagaguaü Éfesu haweigiñeti ha afalarubalin lémeri Kristu; 24lídangiñeti aban wügüri gíriti Demetüriu, ladaawagun katei lauti pülata lifisiutebei. Wügüri ligía, adaaguati tirahüñü ténpulu lau pülata to titenpulun guáriua to gíriboun Diana; belutiti saragu seinsu houn ha nadagimeinbaña luma. 25Ábati lóundaruniña ha nadagimeinbaña luma úara hama amu ha nadagimeintiña amu fisiu le lenege hafisiute, aba lariñagun houn: —Wügüriña, subudi humuti luagu buidu lan wabagari lau fisiu le; 26gama lumoun aganba humaali, ariha huméi ida liña lan lidin Pábulu ariñaga luagu mama hamá búngiugu guáriua ha hadügübaña wügüriña; ani gíbeeña gürigia hafiñeragüdün, mámarügü ya Éfesu, lidan giñe liibe-agei Asia. 27Ñóunguati katei le, ladüga gayaraabei weferidiruni webegidina, gayaraabei giñe teferidiruni titenpulun bungiu Diana tuéirigun, ábame tanügǘn bungiu Diana to unboun háhuduragua sun gürigia Asia luma lidan sun ubóu kei ni kata. 28Dan le haganbunbalin katei le, aba hagañidun buidu, aba hagúaragun, ariñaga: —Wéirigutu Diana to habungiute Éfesuna! 29Ñéinñeinti aban óunwenbu chagaguaü lidan sun uburugu ligía. Aba hárügüdüni Gayu luma Arisütáruku, bián wügüriña Masedóniana ha úarabaña luma Pábulu; aba haduruguduniña chülǘ tuagun muna to ñein lubeiha hóundaragua. 30Álugati yebe Pábulu lebelurun lun ladimurehan houn gürigia ñein lun ladilirun sun katei, gama lumoun mígirun hamuti afiñetiña lun lebelurun. 31Ñéinñanu giñe hádangiñe ábutigu ñein Asia lumadagu Pábulu, óunahatiña giñe dimurei lun lun mebelurun lan ñeinhin. 32Ñeinti lidan adamurini, híbiri agúaragua aban katei, híbiri agúaragua amu, ladüga chagaguhaña gürigia; hiibe-agei, ibidiñeti houn ka lan lébubei hadamuridagun. 33Ñéinñanu hádangiñe gürigia, aba hafuranguagüdüni katei le lun Alehánduru, le hádahabei huríu ligibugiñoun guririguaü lun ladimurehan luagu hafulesein. Aba ladügün Alehánduru seini lau lúhabu lun hámanichun, lun ladimurehan luagu hafulesein hagibugiñe gürigia. 34Dan hasubudirunbalin luagu huríu lan, aba hagúarahan sun hagía lidan aban, yarafa lun bián oura: —Wéirigutu Diana to habungiute Éfesuna! 35Danti le gálumagüda laaña abürühati le lani uburugu ligía gürigia, aba lariñagun: —Gürigia Éfesuna, sun gürigia subudi hamuti luagu Éfesuna lan óunigirubarun titenpulun bungiu Diana, tuma tiyawa to ábürühaboun siélugiñe. 36Kei ua lan ni aban lun lasigeneruni katei le, gáluma humá, madüga humá ni kata masaminarunga huméi buidu. 37Wügüriña ha, ha hanügübaña ñahoun, manabagun hamagiru hiligilisin, madimurehan hagía wuribati tuagu hubungiute. 38Anhein anihein lubéi katei uáguti labusenra Demetüriu hama ha nadagimeinbaña luma híchugun hadurun, ligía anihein lubéi aguseragüdüti luma aguseragülei; gayaraati hidin ligibugiñoun lúrudu lun ladimurehan kada aban luéigiñegua. 39Anhein amu lubéi katei hamuriahabei, lunti laranserún lidan aban adamurini le richati; 40ladüga gayaraabei lariñawagúniwa luagu wagubuhaña lan wuribani ladüga katei le asuseredubei uguñe, ani ibidiñeti woun kaba lan wóunabagüle ánhawa álügüdüwa luagu chagaguaü le. 41Lárigiñe lariñaguni Alehánduru katei le, aba lagumuchaguagüdüni adamuridaguni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\