Adügaü 4

1Ñéingiña Féduru luma Huan adimureha houn gürigia, ligía hayabin hafadirinigu huríu, hama hábutigu súdara ha óunigirubarun ténpulu, hama ha lídanbaña hadamurin saduséugu. 2Gáñitiña ladüga harufudahan Féduru luma Huan houn gürigia, ariñaga hagía luagu arufudúa lan luagu hásaaruba lan gürigia lídangiñe óunweni lunya habagaridun ladüga sará lan Hesusu. 3Ábati hanügüniña adaüra, aba hádaruniña furisunrugun darí larugan kei dárühali lubéi. 4Gama lumoun saragu haña hádangiñe ha aganbubalin uganu le híchugubei apostolugu afiñerutiña luagu. Ha afiñerubaña hárügü wügüriña, kéiburiñanu seingü-milu. 5Larugan, aba hóundaragun hábutigu huríu, wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen, hama arufudahatiña lilurudun Moisesi, Herusalén. 6Ñeinñein giñe Anasi le fádiri le íñutimabei, Gáifasi, Huan, Alehánduru hama sun ha hádangiñebaña liduheñu Anasi. 7Ábati hóunahan anügei Féduru luma Huan, aba híchuguniña lamidangua hadamurin, aba hariñagun houn: —Ka au ubafu, o ka idan iri hareidaguagüdei wügüri le? 8Buinñu Féduru lau Sífiri Sandu, aba lariñagun houn: —Hábutigu huríu hama wügüriña wéirigutiña lidan wafiñen: 9Kei hálügüdüniwa luagu buiti le adügǘbei lun aban wügüri sánditi, ida liña lan lareidawaguágüdün, 10busentiwa lun hasubudiruni, huguya hama sun gürigia ha Ísüraelina, luagu lau lan lubafu Hesukrístu le Nasarétüna anihán lubéi wügüri le ya higibugiñe areidaguañu. Hesukrístu, lememe hádaragubei luagu gurúa, le lásaaragüdübei Bungiu lídangiñe óunweni. 11Hesusu ligía, ligía dübü le unbei híchiga mebereseni, huguya ha ábunagutiña muna; gama lumoun ñǘbuinhali lun ligíaba lan dübü le tímatimaati. 12Úati amu lun lasalbaruniwa luéidigia Hesukrístu, ladüga míchuti Bungiu amu iri ubouagu lun gayara lan wasalbarun luéigiñe. 13Dan harihinbalin gumadimatiña luagu adimureha lan Féduru luma Huan manufudeuga ni murusun, ani subudi haméi luagu mama hamá gürigia aturiahatiña saragu, luagu gürigia hamá ha furumiñeguarügü, aba taweiridun hanigi; ábati hasubudiruni luagu hádangiñetiña lan ha meha éibugubaña luma Hesusu. 14Keiti ñeinñein lubéi wügüri le areidawaguágüdübei hama, rara ligía, siñati hariñagun lúrudugu ni kata. 15Ábati hóunahaniña lúrudugu Féduru luma Huan luma wügüri le areidaguaalibei bóugudin luéi hadamurin lun gayaraabei lan hayanuhan hámagua. 16Hariñagati: —Kaba san wadüga hau wügüriña ha? Subudi hamuti sun ha aganóubaña Herusalén luagu adüga hamaali lan milaguru le, ani siñati weyeedagun lau. 17Lun maburuchagun lan uganu luagu katei le lidan sun fulasu, weweridiraña lun madimurehandigia hamá ni ka un lidan liri Hesusu lúmagiñe uguñe. 18Ábati hagúarun houn lun hebelurun, aba hariñagun houn lun madimurehan hamá, marufudahan hagíame lidan liri Hesusu. 19Aba hariñagun Féduru luma Huan houn: —Samina humá hungua anhein richá lubéi ligibugiñe Bungiu lun ladügǘn le hubeibei, ígira le lubeibei Bungiu. 20Wagía, siñati wámanichun lau katei le ariha wamaalibei luma le aganba wamaalibei. 21Ábayati heweridiruniña gumadimatiña, aba hígiragüdüniña. Madaritiña ida luba lan hadügün ni kata hau ladüga adimurehatiña burí gürigia buiti luagu Bungiu luagu katei le asuseredubei. 22Wügüri le areidagubei lau milaguru ligía, wéiriyaali; sügǘ lau bián-wein irumu lau. 23Dan le láfuridunbei Féduru luma Huan furisunrugúgiñe, aba houdin le ñein habéi hapanaagu, aba habahüdaguni sun le hariñagubei hábutigu fádirigu hama wügüriña wéirigutiña houn. 24Dan haganbubalin, aba hafurieidun sun hagía lun Bungiu, aba hariñagun: «Wabureme, Búngiubei le adügübalin sielu, ubóu, barana luma sun katei. 25Ariñagatibu lau lubafu Sífiri Sandu liyumulugugiñe Dawidi le meha bubuein: “Málati hachagaragun néchanigu ha gíbebaña ubungiute, málati hasaminarun hadaagun katei le meseriwínti. 26Awügürihouatiña urúeigu hama gumadimatiña ha lánina ubóu le; óundaragua hagía lun heledegun kóntüra Wabureme Bungiu, luma kóntüra urúei le lanúadirubei”. 27«Ani susereti ítara; óundaraguatiña Erodesi luma Ponsiu Pilatu lidan uburugu le, hama ha mámabaña huríu, luma hama Ísüraelina lun hadügün wuribani lun Biráü Hesusu le sándubei, le banúadirubei. 28Lau lira, adüga hamuti sun le baransehabei lun lasusereduba lan. 29Guentoti, Wabureme, arihabéi hasiadiruniwa; ruba anigi woun, wagía le bubueingu, lun wadimurehan buagu manufudeuga. 30Arufudabéi bubafu lau bareidaguagüdüniña sánditiña ani adaagua buguyame seini luma milaguru lidan liri Hesusu bubuein le sándubei». 31Dan le lásurun hafurieidun, aba lánhingichun fulasu le ñein lubéi hóundaragua; aba habuinchun sun hagía lau lubafu Sífiri Sandu, aba hapurichihani lererun Bungiu manufudeuga. 32Sun ha afiñerubaña, aban labu haritagun, aban labu habusenrun. Úati ni aban ariñaguti luagu lumegen luagu lani lan lábugua; sun katei hani sungua luagu. 33Ábati hasigirun apostolugu adimureha luagu lásaarun Wabureme Hesusu lídangiñe óunweni lau saragu ubafu, ábati labiniruniña Bungiu sun hagía. 34Úati ni aban hádangiñe emegeiruti ni kata ladüga sun ha gafulasunbaña o gaban, aba burí halugurunu, aba hanügüni tebegi, 35aba haderegeruni houn apostolugu lun lafanreinhóun hadan ha emegeirutiña. 36Ñéinñeinti aban hádangiñe ladügawagun Lewí, gíriti Hosé, águrahouti luagu ubouhu le gíribei Chípüre, aba háchuni apostolugu Berünawé (mini lan lira, «Le Íchugubei dǘgüdaguaü»). 37Wügüri ligía, aba laluguruni lufulasun, aba lanügüni seinsu ederegera houn apostolugu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\