Adügaü 5

1Ñeinñein giñe aban wügüri gíriti Ananíasi, tuma Safira, to lúmari; aba halugurun aban fulasu. 2Wügüri ligía, aba lanügün lídangiñe seinsu, aba lidin lau líbiri houn apostolugu, lafamura kamá hamuga ligíarügüñein libihin luagu fulasu. Ani subusetiti sun katei tun lúmari. 3Ábati lariñagun Féduru lun: —Ananíasi, ka uagu bígira lun lagañeirunu Mafia banigi lun ladügün lun beyeeduni Sífiri Sandu, lau berederun lau líbiri seinsu le afayeirúbei bun luagu fulasu? 4Ma funagia bufulasun meha fulasu? Lárigiñe baluguruni, ma biseinsun seinsu lun badügüni le babusenrubei lau? Ka uagu basaminara badügüni katei le? Bungiu bálugubei bayeeragun, mama wügüriña. 5Dan laganbuni Ananíasi katei le, aba lábürühan hilagubei. Sunti ha asubudirubalin katei le, aba hanufudedagun. 6Ábati hayabin nibureingiña, aba hóuburaguni Ananíasi, aba hanügüni ábuna. 7Kei burí ǘrüwa oura lárigiñe, aba tebelurun lúmari Ananíasi, ibidiñoun ni kata tun luagu le asuseredubei. 8Aba lariñagun Féduru tun: —Ariñagabéi nun, anhein luagu lubéi ebegi le hariñagubei halugurei fulasu? Aba tariñagun: —Anha, luagu ebegi ligía. 9Ábati lariñagun Féduru: —Ka san uagu hebelura lidoun úarani lun hóuchaguni lani Bungiu Sífiri ítara? Añatén ha anügübalin búmari ábuna, hanügaadibu giñe. 10Lídanmeme oura ligía, aba tábürühan hilagubei lubadu lugudi Féduru. Dan hebelurunbei nibureingiña hagía, hadariroun hilaaru; aba hasagarunu, aba hábununu lóubagiñe túmari. 11Sunti gürigia ha afiñebaña luagu Kristu hama sun ha asubudirubalin katei le, aba hanufudedagun saragu. 12Adaaguatiña burí apostolugu saragu seini luma milaguru hadan gürigia; ábati burí hóundaragun sun afiñetiña lidan fulasu le gíribei «Lubarandan Salomón» ténpulurugu. 13Úati meha ni aban hádangiñe ha mámabaña afiñetiña óundaragutiña hama afiñetiña ladüga hanufude, lau sun hínsiñe hamá sun afiñetiña houn gürigia, saragu. 14Eibu weyu, eibu hayabin gürigia lun hafiñerun luagu Hesukrístu, dandu wügüriña keisi würiña. 15Ábaha hasagaraguniña gürigia sánditiña ǘmadarugun tidan habarari lubá lásügürün Féduru, gayara láamuga hareidagun láurügü tadagarun liyawadi hawagu. 16Ñǘbuintiña giñe saragu gürigia lídangiñe burí fulasu yarafati lun Herusaléun hau sánditiña hama ha gawagutiña sífirigu wuribatiña; sun hagía areidaguátiña. 17Ábati labuinchun fádiri le íñutimabei, hama hánigu saduséugu ha lúmabaña lau gimugaü; 18aba hárügüdüniña apostolugu lun hadaürüniña. 19Gama lumoun aba ladaaruni aban lani Wabureme ánheli tubenari furisun áriebu ligía, aba láfuridagüdüniña, aba lariñagun houn: 20—Heiba, hararamame ténpulurugu, ábame habahüdagun houn gürigia luagu ñunsu lánina ibagari le líchugubei Hesukrístu. 21Dan haganbunbalin katei le, aba houdin ténpulurugu larugan binaafingiua, aba hagumeserun arufudaha. Ábati lóundaruniña fádiri le íñutimabei hama ha lúmabaña, sun liñun-agei lúrudu, hama ábutigu Ísüraelina, aba hóunahan anügaña apostolugu furisunrugúgiñe. 22Dan hachülürünbei súdaragu furisunrugu, madari hamutiña ñein. Aba hagiribudun, 23aba hariñagun: —Daruñu liña wadarirunu furisun, ñéinñanu súdara bénabu óunigira; gama lumoun dan le webelurunbei, madaritiwa ni aban hádangiñe apostolugu ñein múnada. 24Dan le haganbunbalin hábutigu fádirigu luma hábuti súdara ha óunigirubarun ténpulu katei le, aba hálügüdagun houngua kaba lan funa idan lébeda katei le. 25Lidan oura ligía, ligía liabin aban wügüri, aba lariñagun houn: —Añahein wügüriña ha hádarubaña furisunrugun, arufudaha houn gürigia ténpulurugu. 26Ábati lidin hábuti óunigirutiña hau súdara, aba hanügüniña lau buidu, ladüga hanufude luéi hachamuragun gürigia dübü hawagu. 27Dan hachülürünbei hau, aba híchuguniña ligibugiñe liñun-agei lúrudu, aba lariñagun fádiri le íñutimabei houn: 28—Wéridi wamaadün lun marufudahandügüya humá lidan liri Hesusu, ani ka hadüga? Buíngüda humá sun Herusalén lau le harufudahabei, ani busentün híchuguni duru wawagun luagu lounwen wügüri ligía. 29Ábati lóunabun Féduru hama ha híbiri apostolugu: —Lunti waganbuni Bungiu lun wadügüni le lariñagubei lubaragiñe le hariñagubei wügüriña. 30Le Habungiute wagüchagu, ligía ásaaragüdübalin Hesusu, lememe háfarubei lau hádaraguni luagu aban gurúa. 31Ru laali Bungiu uéiriguni lun, ñurugüdaléi luéigiñe lóunwenren, adüga laali Ábutime luma Asalbaragüleime, gayara láamuga hasakürihan Ísüraelina, lun giñe ferudunawa lan hafigoun. 32Gefentiwa luagu lira, gefenti giñe Sífiri Sandu le líchugubei Bungiu houn ha ñǘdünbaña lau le lariñagubei. 33Dan haganbunbalin liñun-agei lúrudu katei le, aba hagañidun, aba yebe habusenrun háfaraguniña hilagubei. 34Ñeinñein aban fariséu hadan lúrudugu, gíriti Gamalieli, máisturu lidan lilurudun Moisesi, inebeti houn gürigia saragu. Aba lararamun, aba lariñagun lun hanügǘniwa apostolugu lídangiñe adamurini luagu murusun oura, gayara láamuga ladimurehan hámarügü lúrudugu. 35Aba lariñagun houn gumadimatiña: —Wügüriña Ísüraelina, góunigi humatia lau le lunbei hadügüni hau wügüriña ha. 36Haritagua humatia luagu iñuragua lan meha Teudasi lungua ariñaga luagu aban lan wügüri wéiriguti ligía, aba hafalaruni gádürü-san wügüriña; ani afarúati hilagubei, sunti ha afalarubalin, aba hawaraüdagun, aba lagumuchun sun katei. 37Lárigiñe, lidan lidaani habahüdǘniwa gürigia, ligía liñuragun Húdasi le Galiléana lungua, saragu haña afalaruti lidan labusenrun yebe lagarabaagun luagun gumadi. Afarúati giñe, aba giñe hawaraüdagun sun ha afalarubalin. 38Ígira humaña lubeiti wügüriña ha; mádaragua humá hungua hamoun. Ladüga anhein hani lubéi wügüriña katei le harufudahabei luma le hadügübei, lagumuchaguba; 39Gama lumoun anhein lani lubéi Bungiu, hásiñarubei agünrinchagua. Góunigi humá, luéi hageindaguña lan luma Bungiu. 40Aba hánharun súngubei lau le lariñagubei. Ábati hebelaagüdüniña apostolugu, aba habeichuniña, aba hariñagun houn lun hebé lan hadimurehan lidan liri Hesusu. Lárigiñe, aba hígiragüdüniña; 41Aba háfuridun apostolugu hámagiñe lúrudugu, gúndaañu lau larihiniña Bungiu keisi gürigia gadünamatiña lun hasufurirun busiganu luagu liri Hesusu. 42Meredetiti harufudahan ténpulurugu luma tidan burí muna sagü weyu, ariñaga hagía luagu Hesusu lan Krístubei le agurabahóubei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\