Adügaü 7

1Ábati lariñagun fádiri le íñutimabei lun Esütéban: —Inarüni san sun katei le? 2Aba lóunabun, lariñaga: «Niduheñu, nagübürigu, aganba humana. Wéiriguti Bungiu; arufudaguati meha lungua lun Wáguchi Abüraámü dan le Mesopotámia lubéi, lubaragiñe lidin aganawa Arán. 3Aba lariñagun lun: “Furiba bageiragiñe, ígira biduheñu, beiba lidoun fulasu le lunbei narufuduni bun”. 4Ábati láfuridun Abüraámü Kalüdéagiñe, aba lidin aganawa Arán. Lárigiñe lounwen lúguchi, aba lanügüni Bungiu lidoun fulasu le ñein lubéi waganawa guentó. 5Míchuti ni murusun múa lun lidan fulasu le; ariñagarügüti lun luagu lachülürüba lan dan lun lánibei lan ageiraü le hau sun ladügawagun, lau sun meha marahüñügili lan Abüraámü lidan dan ligía. 6Ariñagati Bungiu lun luagu haganóuba lan ladügawagun kei terencha lidan hageira amu, luagu idamunibaña lan ñein, amudirúa hagíame luagu gádürü-san irumu. 7Ariñagati giñe Bungiu lun: “Naguseragüdübaña lílana fulasu le anügübaliña idamunime; lárigiñeme lásügürün gádürü-san irumu, ábame háfuridun ñéingiñe, ábame heseriwidun nun lidan fulasu le”. 8Adügati Bungiu aban daradu luma Abüraámü, aba leresibiruni Abüraámü seini tuagu lóustarun, lun liseininme daradu ligía. Ligía, dan lubéi lágurahounbei liráü Abüraámü le Isaakü, aba leresibiruni seini tuagu lóustarun luagu lanügün widü weyu, ítara liña giñe ladüga Isaakü lun Hakobu le liráü, adügaléi Hakobu, lememe gíribei Ísüraeli, houn duusu lirahüñü, ha hagübürigubaña duusu türibu ha gíribaña Ísüraelina guentó. 9«Lirahüñü Hakobu, ha meha wagüchagu, aba hagimugadun lun Hosé le hamulen, aba haluguruni lun lanügǘn Ehiptun keisi idamuni. Gama lumoun ñeinñein Bungiu luma Hosé, 10aba lesefuruni lídangiñe sun lidiheri lau líchugun gunfurandaü lun. Aba lagañeiragüdüni lufulesein urúei Ehiptuna lun, aba líchuguni Hosé ábutime ñein Ehiptu luma tidan luban urúei Ehiptuna. 11«Ábati ladagarun aban ilamaü lidan sun Ehiptu luma Kanán; dereti meha dan ligía, madaritiñati wagüchagu kaba lan heiga. 12Danbei laganbun Hakobu luagu anihein lan éigini Ehiptu, aba lóunahaniña lirahüñü, ha meha wagüchagu, ñein. Ligía furumiñetibei haweiyasun. 13Le libiaman houdin, aba larufudagun Hosé lungua houn líbugañanu luma lun lamulen; ítara liña lasubudirúniña urúei liduheñu Hosé. 14Ábati lóunahan Hosé anügei Hakobu le lúguchi hau sun liduheñu, Ehiptun; ǘrüwañanu-wein-keinsi gürigia hagía. 15Ítara liña lídinbei Hakobu aganawa Ehiptu, le ñein lubéi lounwe, ñein lubéi giñe hóunwegua wagüchagu. 16Aba lanügǘniwa hágubu ñéingiñe lidoun fulasu le gíribei Sikemü, aba habunún lidan umúahaü le meha lagañeihabei Abüraámü hámagiñe lirahüñü Amoru ñein Sikemü. 17«Dan le layarafadúnbei dan lun lagunfulirun füramasei le buga ladügübei Bungiu lun Abüraámü, gíbeeña ladügawagun Ísüraeli Ehiptu. 18Ábati lagumeserun aban urúei agumadiha Ehiptu le ibidiñeti Hosé lun. 19Aba leyeeduniña urúei ligía warasan huríu, fosu laña wagüchagu, ígiragüdaña hasaanigu ha figigiña houn lun hóunwegun. 20Lidan dan ligía, ligía lágurahoun Moisesi; aban irahü magadiñeti, aba hagüriahani lagübürigu hábiñe luagu ǘrüwa hati. 21Dan lachülürünbei dan lun háguruni, aba tabuduni liráü urúei Ehiptuna, aba tagüriahani kei tiráü. 22Ligía lafurendeirubalin Moisesi lichú hau Ehiptuna, ani aban meha wügüri gabafuti lau lererun luma lau ladüga. 23«Dan le bián-wéinhali irumu lau Moisesi, aba lálugun lidin arihaña lirasan ha ladügawagun Ísüraeli, ha ñéinbaña Ehiptu. 24Aba larihin aban Ehiptuna abuleseira aban hádangiñe, aba lidin Moisesi íderaguei liduhe, aba lesefuruni lau láfaruni Ehiptuna ligía hilagubei. 25Haritaguati yebe luagu hasubudirúbei lan Ísüraelina luagu ligíaba lan layusura Bungiu lun hesefurun lídangiñe le gádanbaliña; gama lumoun hagía, masubudirun hamuti. 26Larugan, aba ladunragun Moisesi hama bián Ísüraelina ageindagua hámagua, aba yebe labusenrun larandaragüdüniña hámagua. Lariñaga houn: “Ábanmemetia gürigia huguya; ka uagu hageindagua húmagua?” 27Ábati ládaruni wügüri le áluahabei wuribu luma le aban, aba lariñagun lun: “Ka íchugubalibu ábutime luma aguseragüdütime wadan? 28Busentibu san giñe báfarunina kei báfaruni Ehiptuna ligira gúñaarü?” 29Dan laganbunbálin Moisesi katei le, aba lanurahan, aba lidin Madiaun. Aba lerederun aganawa ñein kei terencha, aba lagaraüdün bián irahüñü ñein. 30«Bián-wein irumu lárigiñe, aba lasaliragun aban ánheli lun lidan fulasu mageirawati, yarafa lun wübü le gíribei Sinaí; liabin lun kei watu gemeti lidan aban búbugati. 31Aba taweiridun lanigi Moisesi lau katei le larihubei; danti layarafadun lúntima larihini buidu, aba laganbun lariñagun lumalali Wabureme Bungiu: 32“Au Habungiutebei bagüchagu; Lubungiute Abüraámü, Lubungiute Isaakü luma Hakobu”. Ábati lagumeserun Moisesi adadagara lau anufudei; máhaali ni lun larihin ñeinhin. 33Aba lariñagun Bungiu lun: “Ragaboun bigeidin, ladüga sánduti fulasu le ñein bubéi. 34Ariha naali hasufurirun numutuniña Ehiptu, aganba naali hagúahan lau igarigu; nesefuraaña lubeiti. Higabu lubeiti, ladüga nóunahaadibu Ehiptu”. 35«Lau sun meberesen hamá lau Moisesi, álügüda haméi ka lan íchugubalin ábutime luma aguseragüdütime, óunaha lumuti Bungiu kei ábuti luma kei esefuhati, adimureheina Bungiu lídangiñe ánheli le asaliragubei lun lidan búbugati. 36Moisesi asagarubaliña wagüchagu Ehiptugiñe, adüga ligía milaguru burí luma burí katei wéiriguti lidan fulasu ligía, lidan Barana Funati, luma lidan fulasu mageirawati, luagu bián-wein irumu. 37Moisesimeme le, ligía ariñagubei houn Ísüraelina: “Lóunahaba Bungiu aban profeta hun hádangiñe guánarügü híbirigu, kei lóunahanina”. 38Lidan le añaha lubéi Ísüraelina damurigu lidan fulasu mageirawati, Moisesimeme le, aba ladimurehan luma ánheli luagu wübü le Sinaí, aba lásügüragüdüni lererun ánheli ligía houn wagüchagu. Ligía le eresibirubalin uganu lánina ibagari lúmagiñe Bungiu lun lásügüragüdüni woun. 39«Gama lumoun máhatiña meha wagüchagu haganbuni Moisesi, mebereseruntiña lau; busenrügü hagía hagiribudun Ehiptun. 40Ábati hariñagun lun Aarón: “Busentiwa lun badügün búngiugu woun lun hadundehaniwa; ladüga ibidiñeti woun ka lan suserebei lun Moisesi, le asagarubaliwa Ehiptugiñe”. 41Ábati hadügün aban tiyawa bágasu lun haguariuanme; aba hadagaragüdün tun haguariuan, aba hadügün fedu lun hagundaarun lau katei le hadügübei lau háhabu. 42Ábati ladireirun Bungiu hawéi, aba lígiruniña lun háhuduragun houn waruguma ha siélubaña. Ítara liña labürüdǘn tidan haliburun profetagu: “Huguya Ísüraelina, rutün funagia animaalugu lun hadagaragüdün nun lidan bián-wein irumu le haubei lidan fulasu mageirawati? 43Madügün humuti lira; lubaragiñe lira, barǘ humuti haguariuan Moloku tidan luban to hadügüboun lun, tuma tiyawa waruguma to gíriboun Refán, to giñe hanügüboun kei higuariuan; iyawaü burí ha hadaagun guánarügü lun háhuduragun houn. Ligía nasagarubadün lubéi hageiragiñe, nóunahaünme yagürounmeme luéi Babilónia”. 44«Lidan fulasu mageirawati, ñeinñoun meha kianpu lánina daradu hama wagüchagu, to ladügüboun Moisesi keisi larufuduni Bungiu lun lun ladügünu. 45Resibi hamutu wagüchagu kianpu tuguya keisi alagan, aba hanügünu hámagua lidoun fulasu le ñein lubéi waganawa guentó, dan meha le lagañeirunbalin Hosué wuribu hawagu gürigia ha lasagarubaña Bungiu hañúarürugugiñe. Ítara liña, ñeinñoun lan meha darí lidaani Dawidi. 46Dariti urúei Dawidi fulesei ligibugiñe Bungiu, aba labusenrun yebe ladügün aban ténpulu lun laganóun Lubungiute Hakobu ñein; 47gama lumoun Salomón adügübarun ténpulu tuguya, 48lau sun, maganóun lan Bungiu le wéirigutimabei tidan burí ténpulu to hadüga gürigia; kei meha lariñaguni profeta: 49“Sielu lálanabei narúeihan, ubóu lébubei nugudi. Kaba tuwuyeri muna hadüga nun? —liña lariñagun Bungiu—. Katei fulasu le ñein lubéi gayara lan nemeraagun? 50Ma funagia nadüga sun katei le lau núhabu?” » 51Aba lasigirun Esütéban ariñaga houn: «Anhein huguya, deregubeiñóun hanigi, maganbaditün lun lererun Bungiu; ítara hiña kei ha ibidiñehabúbaña lun Bungiu. Máhatün súnwandan lun Sífiri Sandu; ítara hiña kei hagüchagu. 52Ka hádangiñe profetagu móuserunhabaña hagüchagu wuriba? Áfaragua hamutiña ha meha adimurehabaña luagu liabin Kristu le richaguabei; guentoti dan liabin, aba haluguruni houn láganiñu, aba háfaruni hilagubei. 53Huguya le eresibirubalin lilurudun Bungiu hámagiñe ánheligu, mídintün lau». 54Dan haganbunbalin katei le, aba hagañidun saragu, aba lakünrinhan hari kóntüra Esütéban, le hagañi lun. 55Ánheinti Esütéban, buin liña lau lubafu Sífiri Sandu, aba larihin sielun, aba larihini luéirigun Bungiu, luma Hesusu rara luéigiñe lóunwenren Bungiu. 56Aba lariñagun houn: —Ariha humá! Narihiñein sielu daragu, luma Hesusu le Liráü Wügüri, rara luéigiñe lóunwenren Bungiu. 57Aba hadouruni harigei lau háhabu luéi haganbuni; aba hayabin sun hagía luagun, agúaraheina. 58Aba hasagaruni uburugugiñe, aba hígirunu gefentiña hadaüragun lábugiñe laríaahan aban nibureinti gíriti Saulu; aba hachamuragun dübü luagun Esütéban. 59Sunti añaha lan achamuragua dübü luagu, aba lafurieidún Esütéban lun Hesusu, aba lariñagun: —Nabureme Hesusu, resibiboun nuani. 60Lárigiñe, aba láhuduragun, aba lagúaragun: —Nabureme, míchigaba duru hawagun luéigiñe figóu le. Lárigiñe lariñaguni le, aba lounwen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\