Ebüréu 11

1Afiñeni, achoururuni le gumuti luagu wabihibei lan le wagurabubei, luma wachoururuni le gumuti luagu anirein lan burí katei lau sun marihin wamani. 2Ladüga hafiñen wagüchagu lagundaarunbei Bungiu hau. 3Lau afiñeni, wasubudirei luagu Bungiu lan adügübalin ubóu láurügü lererun; le lubeiti ubóu le warihubei guentó, mama lídangiñe katei le meha arihúabei ladügǘwa. 4Lau lafiñen Aweli, líchiga aban adagaragüdüni buítimati sügǘ lau le ladagaragüdübei Kaín lun Bungiu, ligía leresibirunbalin Bungiu keisi richaguati, aba leresibiruni ladagaragüdün. Lau sun lubeiti hilá lan Aweli, anihagua adimureha lau lafiñen. 5Lau lafiñen Enoku, lanügǘwa sielun móunwenga, ani madarirúnwati lúgubu lugundun Bungiu anügübalin. Ani tariñahare Lererun Bungiu luagu lubaragiñebei lan meha lanügǘn Enoku, gunda lan Bungiu lau ya ubouagu. 6Ani siñati lagundaarun Bungiu wau anhein mafiñen wabéi luagu, lugundun lun wayarafadun lun, gasu wafiñerun luagu anihein lan ani líchuguba lan hafayeiruáha ha áluahabalin. 7Lau lafiñen Noé, dan le lawisarunbalin Bungiu luagu ladagaruba lan aban óunwenbu guran, lau sun marihinñahagili lan guran, aba ladügüni le lubeibei Bungiu, aba ládaragun aban óunwenbu ugunei lun lasalbarun hau sun tílana luban. Ítara liña lasiadiruni Noé ubóu, aba lubéi leresibiruni Bungiu keisi aban wügüri richaguati luagu lafiñen. 8Lau lafiñen Abüraámü, dan le lagúarunbei Bungiu lun lun lígiruni lageira lun lidin lidoun amu fulasu le füramase lubéi lun, aba ladügüni le lubeibei Bungiu; aba láfuridun lageiragiñe, ibidiñounga lun haliñounbei lan. 9Aba laganóun lidan iseri fulasu ligía, lau sun terencha lan ñein, ladüga lafiñen aba laganóun tidan kianpu, ligiaméme giñe ladügübei Isaakü, le liráü, luma Hakobu, le libari, ladüga resibi hamuti lan füramaseimeme ligía lúmagiñe Bungiu. 10Adüga lumuti Abüraámü sun lira ladüga agurabaha lan lebelurun lidoun lubuidun uburugu le derebugubei ebu, uburugu le ladügübei Bungiu. 11Lau giñe tafiñen Sara, lau sun meha wéiyaaru tan lun tagaraüdün, resibitu erei lúmagiñe Bungiu lun tagaraüdün; garaütu aban irahü ladüga tafiñerun luagu lagunfulirubei lan Bungiu le füramase lubéi. 12Lau sun lubeiti wéiyaali lan Abüraámü lun garáü lan, ñǘbuinti lun gadügawagunbei lan saragu, kei waruguma ha siélubaña, kei giñe lagu burí sagoun le lárubei beya le siñabei labahüdǘn. 13Hilaguatiña sun gürigia ha meresibirunga haméi sun le füramase lubéi Bungiu houn; gama lumoun ariha hamuti liabin dísegiñe ani aba hasubudiruni. Ábati hariñagun luagu mama lan hageira ubóu le, hayabinrügüña lan ebeluha keisi terencha ya ubouagu. 14Gürigia ha aritagubaña ítara, arufuda hamuti luagu háluahamemeña lan aban ageiraü lun hageirame. 15Lun hamuga fulasu lan le ñéingiñe lubéi háfurida ageiraübei le háluahabei, gayaraayati hamuga hagiribudun hárigoun ñeinhin. 16Aban buga ageiraü buítimati habusenrubei, ageiraü le siélubei. Ligía ua lubéi nibusigari lan Bungiu lun Habungiutebei lan, aba laranserun aban uburugu habá. 17Dan meha le lóuchagunbalin Bungiu Abüraámü lau lariñagun lun lun láfaruni liráü le Isaakü hilagubei lun ladagaragüdüni lun, afiñemémeti luagu Bungiu; rúguati yebe lungua lun lederegeruni liráü le ábanrügüti, 18lau sun ariñagaali lan buga Bungiu lun luagu saragubaña lan ladügawagun lídangiñe Isaakü. 19Subudirügü liñalin Abüraámü luagu gabafu lan Bungiu lun lásaaragüdüniña hilaaña lídangiñe óunweni, ani ítagaraü yebe ladügüni Bungiu lau líchuguni Isaakü lárigoun lun Abüraámü lubaragiñe yebe láfaruni. 20Lau lafiñen Isaakü füramase lubéi abinirúni lun Hakobu luma Esaú. 21Lau lafiñen Hakobu, dan meha le lounwe lan, biní lumuti kada aban hádangiñe lirahüñü Hosé, aba ladimurehan luagu luéirigun Bungiu, ragüñu luagu lígiri lubadun. 22Lau lafiñen Hosé, lubaragiñebei lounwen, ariñagati luagu háfuriduba lan Ísüraelina Ehiptugiñe, ariñaga ligía lun hanügüni labu hámagua danme le hígiruni fulasu ligía. 23Lau hafiñen lagübürigu Moisesi, dan le lágurahounbei, aba haramuduni luagu ǘrüwa hati, ladüga harihin luagu buídumeraü lan; manufudetiña luéi lúrudu le líchugubei urúei. 24Lau lafiñen Moisesi, dan le wügürihali, máhati lun lanügǘniwa keisi tiráü liráü lurúeite Ehiptu; 25himei lumuti lasufurirun hama lumutuniña Bungiu lubaragiñe laganóun buidu tidan luban urúei, to lánina figóu. 26Rísitimati lasandiragun lungua lau lasufurirun ǘnabuguni luéigiñe Kristu le lunbei liabin, sügǘ lau laganóun lidan sun lirisin Ehiptu; lugundun luagu afayeiruahaü le lunbei líchuguni Bungiu lun, líchigei laritagun. 27Lau lafiñen Moisesi luagu Bungiu, aba lígiruni Ehiptu, manufudeuga luéi ligañi urúei; rédeiti deregüdagu lidan laritagun kamá hamuga aríagu liña lun Bungiu le marihínbei. 28Lau lafiñen Moisesi ladügei fedu le gíribei Luéyuri Esefuruni; aba lóunahan abahichaguei tubenari haban Ísüraelina lau hitaü lun danme lan le lásügürün ánheli le lánina óunweni, máfarun láamuga ni aban hágiramagu Ísüraelina. 29Ladüga hafiñen Ísüraelina, sügǘ hamuti Barana Funati éibugeina kamá hamuga múa le mábeiti. Danti le habusenrubei Ehiptuna lun giñe hásügürün kei hagía, aba ladouragun duna hau, aba hañaradagun. 30Lau hafiñen Ísüraelina luagu Bungiu, aba héibugun geyegua lau lubarieirun uburugu Herikó sagü binaafin luagu sedü weyu, aba léiguadun louba lubarieirun uburugu ligía. 31Luagu tafiñen Raabü, to meha horu, mounwen tubéi úara hama ha maganbadibaña, ladüga taramuduniña aríaahatiña Ísüraelina túbiñe. 32Kaba amu katei nariñaga? Lóuguabei dan nun lun nabürühan luagu Hedeón, Barakü, Sansón, Hefüté, Dawidi, Samueli luma hawagu profetagu. 33Lau hafiñen, gáñeitiña burí fulasu, agumadiha hagía buidu, resibi haméi le füramase lubéi Bungiu houn. Darú lumuti Bungiu hayuma liñún hawéi, 34ñegutiña watu gemeti hanarimeti, séfutiña luéi háfarawagun hilagubei tau eféin. Aba héredun ha mérebaña, ñǘbuintiña lun gabafubaña lan wuriburugu, aba hagañeiraguniña háganiñu. 35Ñéinñanu würiña saragüdawatiña haduheñu lídangiñe óunweni houn. Añahein giñe híbiri, hilaguatiña lidan lueirin asufuriruni, máhatiña hígirawagüdüniwa, lun gayaraabei lan háguyugun lidoun aban ibagari le buídutimati. 36Híbiri, áfagatiña léherahoun hau, abeichúni, agürawagúni lau güringüri, luma adaürǘni furisunrugu. 37Áfarawaguatiña lau dübü, asíarahouatiña hamidan hámagua, áfarawaguatiña tau eféin; rédeitiña éibugañahadügü, darugu hougua láurügü houra mudún luma houra gábara, gudemetiña meha, nidiheritiña meha, ouserúa hagía wuriba. 38Madüna lumutiña meha ubóu gürigia burí buítiña hagía! Éibugañahadügü haña meha lidan burí fulasu mageirawati, áraabu, lidan burí lagadábugiñe dübü wéinamuti luma lidan burí huyu le múaruguti. 39Sun hagía, lau sun buidu lan afiñeni le hawagubei ligibugiñe Bungiu, meresibirun hamuti le meha füramasewaalibei; 40ladüga aranseli buga Bungiu aban katei buítimati woun, lun lídanrügüba lan aban wama habuidura sunsuinagubei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\