Huan 1

1Dan le lagumeserunbei sun katei, aniheinhali meha Dimurei, ani lúmañein Bungiu le Dimureibei, ani Búngiumeme Dimurei. 2Lidan lubeiti lagumeserunbei sun katei, lúmañein Bungiu Úguchili Dimurei. 3Lídangiñe ladügei Bungiu sun katei; úati ni kata adügǘti le mama ladüga. 4Ligía íchugubei ibagari lun sun katei, ani ligía arugoungadagüdübei hau gürigia. 5Harugoungadagüdati lanpu ligía lidan luburiga, ani siñá lágili luburiga lanpu ligía éñegucha. 6Ñeinñein meha aban wügüri lóunahan Bungiu, gíriti Huan, le ñǘbuinbei 7lun líchugun fe luagu larugounga, lun gayaraabei lan hafiñerun sun gürigia lídangiñe. 8Mama Huan le lunbei larugoungadágüdün hau gürigia; aban wügüri ligía le ounahóubei lun ladimurehaba lan luagu larugounga. 9Liábinñameti lanpu tímatimaati le arugoungadagüdübei hau sun gürigia ubouagu. 10Lídanhali meha ubóu; ani lau sun lídangiñe lan ladügei Bungiu ubóu, masubudirun hamuti ubouaguna. 11Lageiroun yebe liabin, gama lumoun meresibirun hamuti lílana lageira. 12Ánheinti houn ha eresibirubalin, afiñe hagía luagu; ru lumuti ubafu houn lun lirahüñübaña lan Bungiu. 13Lirahüñü Bungiu hagía, mama luagu águrahoua hamá kei furumiñeguarügü gürigia o lau lan lugundan aban wügüri, lirahüñü habéi Bungiu ladüga ladügüniña lirahüñüme. 14Leti Dimureibei, saliguati wügürime, aba labagaridun waganagua. Ariha wamaali luéirigun, uéiriguni le leresibirubei lúmagiñe Bungiu Úguchili, ladüga ligía lan Liraübei le ábanrügüti, le buinbei lau ínsiñeni luma inarüni. 15Adimurehati Huan luagu, aba lariñagun: —Anihán léñaha uágubei nadimureha hun dan le nariñagunbei luagu le lan ubaabei naranseha üma, wéirigutima lan sügǘ nau, ladüga aniheinhali lan meha nubaragiñebei. 16Sun wagía ibihaadiwa saragu abiniruni lídangiñe lueirin lirisin. 17Ladüga lúmagiñe Moisesi leresibirúa lilurudun Bungiu; ánheinti ínsiñeni luma inarüni, lídangiñe Hesukrístu liabin. 18Úagili ni aban arihiti Bungiu; Liráü le ábanrügübei le yarafabei tun lanigi, ligía arufudubalin ida liña lan. 19Anihán lariñagubei Huan danbei hóunahan huríu ha Herusalénna, fádirigu hama wügüriña hádangiñe ladügawagun Lewí álügüdei káteiñein lan. 20Aba lariñagun houn furangu: —Mama au Krístubei. 21Ábayati hálügüdüni: —Kátabuti? Profeta Elíasi buguya? Lariñaga houn: —Uá, mama au. Ábaya hariñagun lun: —Buguya san profeta ligira le lunbei liabin? Aba lariñagun houn: —Mama giñe au. 22Ábati hariñagun lun: —Kátabuti? Mósutia wanügüni bóunabagüle houn ha óunahabaliwa. Kagia gayaraabei bariñagun woun buougua? 23Aba lóunabuniña laumeme dimurei le meha lariñagubei profeta Isaíasi: —Au umalali le agúarahabei lidan fulasu mageirawati: “Dará humá üma suruti lubá liabin Wabureme”. 24Ha ñǘdünbaña adimureha luma Huan, lánigu hadamurin fariséugu; 25ábati hariñagun lun: —Ánheinti mama bubéi Kristu, ni Elíasi, ni profeta ligía, kati uagu babadiseiha? 26Aba lariñagun houn: —Au, lau duna nabadiseiha; anihein aban ibidiñeti hun haganagua, 27liábinba nárigiñe; wügüri ligía, madünatina ni lun hamuga nafaragaduni tagürüga ligeidin. 28Sun katei le, lidan fulasu le gíribei Betania lasusereda, luéigiñe oubaü le ñéingiñe lubéi laboucha weyu libiti duna Hordán, le ñein lubéi labadiseiha Huan. 29Larugan, aba larihin Huan liabin Hesusu ayarafadeina lun, aba lariñagun houn lánigu: —Anihán mudún le lóunahabei Bungiu lun lagidaruni hafigoun gürigia. 30Luáguñaha nadimureha dan le nariñagunbei: “Liábinba aban wügüri nárigiñe le wéiriguti sügǘ nau, ladüga aniheinhali lan meha nubaragiñe”. 31Ni au, ibidiñeti meha wügüri ligía nun; gama lumoun abadiseihaadina lau duna lun hasubudiruni Ísüraelina. 32Ariñagati giñe Huan: —Ariha numuti Sífiri Sandu kamá aban unhun, lararirun siélugiñe, aba lararamagun lábulugu. 33Ibidiñeti yebe nun katei lan wügüri ligia; ariñagarügüti meha le óunahabalina abadiseiha lau duna, nun: “Danme le barihin lararirun Sífiri Sandu ábame lararamun lábulugu ítaga wügüri, ligía wügüri ligía le abadiseihabei lau Sífiri Sandu”. 34Ariha náaliti, gefén au luagu ligía lan Liraübei Bungiu. 35Larugan, ñéinñeinya Huan hama bián hádangiñe lánigu. 36Dan le larihinbei Huan lásügürün Hesusu, aba lariñagun: —Anihán Mudún le lanúadirubei Bungiu. 37Aba haganbuni bián lani Huan disipulugu lariñagun ítara, aba hafalaruni Hesusu. 38Ábati ladigiragun Hesusu lárigoun; kei larihin hafalaruni, aba lariñagun houn: —Ka haríaahabei? Aba hariñagun lun: —Máisturu, halía baganawa? 39Aba lariñagun Hesusu houn: —Higougu harihei. Aba houdin, aba harihini halía lan laganawa, aba hásügürüni líbiri weyu ligía luma, ladüga kéiburihali lan gádürü rábounweyu oura ligía. 40Andürési, le lamulen Simón Féduru, ligía aban hádangiñe bián ha aganbubalin le lariñagubei Huan aba hafalaruni Hesusu. 41Lubaragiñe amu katei, aba lidin Andürési áluahei Simón Féduru le líbugaña, aba lariñagun lun: —Darí wamaali Kristu. 42Aba lanügüni Andürési Simón le ñeinhin lubéi Hesusu; aba laríaguni Hesusu Simón ligibuagun, aba lariñagun lun: —Simón buguya le liráü Huan; guentó Séfasiba biri (mini lan iri le: Féduru). 43Larugan, aba laritagun Hesusu lidin lóubawagun Galiléa; aba ladunragun luma Felipe, aba lariñagun lun: —Falabana. 44Felipe ligía, Betüsáidana le ñein lubéi giñe laganawa Andürési lau sun Féduru. 45Ábati lidin Felipe áluahei Natanaéli, aba lariñagun lun: —Ariha wamaali wügüri le uágubei labürüha Moisesi tidan líburu to lánina lilurudun Bungiu, le giñe uágubei habürüha profetagu—Hesusu le liráü Hosé le Nasarétüna. 46Aba lariñagun Natanaéli: —Anihein funagia Nasarétüna buiti? Aba lariñagun Felipe lun: —Higabu bariha. 47Dan le larihin Hesusu layarafadun Natanaéli, aba lariñagun: —Anitén aban ladügawagun Ísüraeli le tímatimaati; úati yeeguaü lidan. 48Aba lariñagun Natanaéli lun: —Ida liñagia basubudirunina? Aba lariñagun Hesusu lun: —Ariha numutibu lubaragiñe lagúarun Felipe bun, dan le tábugiñeñadibu lan tídibu igu. 49Ábati lariñagun Natanaéli lun: —Máisturu, buguya Liraübei Bungiu; buguya Harúeitebei Ísüraelina. 50Aba lariñagun Hesusu lun: —Bafiñerunbei nun ladügarügü nariñagun bun luagu ariha nánibu tábugiñe tídibu igu? Barihubati katei wéinamutimati luéi le. 51Ariñagati giñe Hesusu: —Ninarün hau, luagu harihubei lan sielu daragu, añahame lani Bungiu ánheligu amudeiha luma arariha nóugiñe, au le Liráü Wügüri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\