Huan 6

1Lárigiñe, aba lidin Hesusu loubafurugun duna le Galiléa, lememe giñe duna le gíribei Tiweriasi. 2Saragu haña gürigia afalaruti ladüga harihini burí milaguru le ladaagubei, lau lareidaguagüdüniña sánditiña. 3Ábati lawarirun Hesusu luagun aban wübü, aba lañuurun ñein hama lani disipulugu. 4Dan ligía, yarafaali Luéyuri Esefuruni, le hafedun huríu. 5Dan larihinbei Hesusu luagu saragu haña lan gürigia afalaruti, aba lariñagun lun Felipe: —Halíaba san wagañeiha éigini houn sun gürigia ha? 6Lariñagunbalin lira lúnrügü laganbun kaba lan lariñaga Felipe; Hesusu, subudi laali buga kaba lan ladüga. 7Ábati lariñagun Felipe lun: —Ni bián-san fiádürü fein lóuguaboun lun tafanreinhóuniwa murusun murusun hadan sun gürigia ha. 8Ábati lariñagun Andürési, aban giñe hádangiñe disipulugu, le lamulen Simón Féduru, lun: 9—Anihán aban irahü ya, anuhein seingü fein luma, hama bián úduraü; gama lumoun lóuguabei lira houn saragu gürigia ha. 10Ábati lariñagun Hesusu: —Ariñaga humá houn súngubei lun hañuurun. Ñéinñanu hawara seingü-milu wügüriña bóugudin hawéi würiña hama irahüñü. Keiti ñeinñein lan saragu sagadi lidan fulasu ligía, aba hañuurun. 11Ábati lanügünu Hesusu fein lúhaburugu; lárigiñe líchugun eteingiruni lun Bungiu, aba líchugunu houn lani disipulugu, aba hafanreinhanu disipulugu hadan sun ha ñúnbaña. Ligiaméme ladüga hau úduraü, rúinalei sun le habusenrubei houn. 12Dan le kimuleña, aba lariñagun Hesusu houn lani disipulugu: —Abudaha huméi sun le ígiragubei, meferidirun láamuga ni kata. 13Aba habudahani, aba habuinchagüdün duusu faniñe lau tife fein le ígiragubei tídangiñe seingü fein. 14Danti le harihinbalin gürigia milaguru le ladügübei Hesusu, aba hariñagun: —Inarüni luagu anihán lan profeta le meha lunbei liabin ubouagun. 15Keiti lasubudiruni Hesusu luagu busén hamá hanügüni lau erei lun hadügüni urúeime, aba lidin lábugua luagun wübü. 16Dan le laguñeedunbei, aba haragachun lani Hesusu disipulugu larun duna, 17aba hádinagun tidoun aban ugunei, aba hagumeserun ánhiñuragua lun hachülürün Kafarünaumu. Búrigaaliti, machülüti Hesusu hamoun. 18Aba lagumeserun garabali áfuragua here, aba lérougadun. 19Dan le awanseña luara seingü o sisi kilometuru, ligía harihin liabin Hesusu tuagun ugunei, éibugeina ligibuagu duna; aba hanufudedagun. 20Aba lariñagun houn: —Manufudeda humá, au le. 21Ábati heresibiruni lau ugundani tidan ugunei, aba hachülürün lidoun fulasu le ñeinhin lubéi houdin lidan murusun oura. 22Larugan, aba harihin gürigia ha erederubaña loubafurugu luagu ñǘdünha lan buga disipulugu tidan ugunei to ñeinboun ani tuguyarügüñoun ñein, ani midin lan Hesusu hama. 23Sunti dan ligía, aba tiábingua ugunei uburugugiñe Tiweriasi lun lidoun aban fulasu yarafa lun le ñein lubéi heigoun fein lárigi leteingirun Hesusu tuagu. 24Danti harihinbei gürigia luagu ua lan Hesusu ñein, ni lani disipulugu, aba hádinagun tidoun ugunei burí tuguya, aba houdin Kafarünaumu áluahei. 25Dan le hachülürünbei loubafurugu duna, aba hadariruni Hesusu, aba hariñagun lun: —Máisturu, ida buga san biabin? 26Aba lariñagun Hesusu houn: —Ninarün hau luagu ladüga lan heigin darí lun hakimuledun háluahana, mama ladüga gunfuranda humani lanichigu burí milaguru. 27Madiherida humá luagu éigini le gagumuchaditi; áluaha huméi éigini le lánina ibagari magumuchaditi. Ligía éigini le lunbei níchuguni hun, au le Liráü Wügüri, ladüga ru laali Bungiu Úguchili ubafu nun lun níchuguni ibagari ligía. 28Ábati hariñagun lun: —Ida luba san wadüga lun woudin lau le lubeibei Bungiu? 29Aba lariñagun Hesusu houn: —Le labusenrubei Bungiu, lun hafiñerun nuagu, au le lóunahabei. 30Hariñagati lun: —Kábagia seini gayara barufudun woun lun wafiñerun buagu? Kagia katei badügübei? 31Hou hamutu meha wagüchagu fein to gíriboun maná lidan fulasu mageirawati, kei tariñaguni Lererun Bungiu: “Hóugüda lumutiña fein to siélugiñetu”. 32Aba lariñagun Hesusu houn: —Ninarün hau luagu mama lan Moisesi íchugubarun fein siélugiñetu tuguya houn, Núguchi íchugubarun fein siélugiñetu to tímatimaatu hun. 33Ladüga fein to líchuguboun Bungiu, tuguya to arariruboun siélugiñe ani rutu giñe ibagari houn lílana ubóu. 34Ábati hariñagun lun: —Ruboun fein tuguya woun súnwandan. 35Aba lariñagun Hesusu houn: —Au fein to íchuguboun ibagari. Le ñǘbuinti numoun, malamadügüyaalime; le afiñeruti nuagu, mamagürabudügüyaalime giñe. 36Kei le nubeibei hun, huguya mafiñentün lau sun ariha humaadina lan. 37Sun gürigia ha líchugubaña Núguchi nun, ñǘbuintiña nun; hati ñǘbuintiña numoun mabugun nubaña. 38Mama niábiña siélugiñe lun nadügüni nugundan; niábiña lun nadügüni lugundan le óunahabalina. 39Leti labusenrubei Núguchi le óunahabalina, lun meferidirun nan ni aban hádangiñe ha líchugubaña nun, lun saragüdarügü nániña lídangiñe óunweni lídanme lagumuhóun weyu. 40Le labusenrubei le óunahabalina, lun sun lan ha anügütina keisi Liráü Bungiu, afiñe hagía nuagu, lun gabagari hamá le magumuchaditi; ani násaaragüdübaña lídangiñe óunweni lidan lagumuhóun weyu. 41Aba hagumeserun huríu agülülüha luagu Hesusu ladüga lariñagun luagu ligía lan fein to arariruboun siélugiñe. 42Aba hariñagun: —Ma funagia Hesusu le liráü Hosé le? Subudi wamuti lúguchi tuma lúguchu. Ida liñati lariñagunbei luagu siélugiñe lan lararira? 43Ábati lariñagun Hesusu houn: —Magülülüha humá nuagu. 44Siñati liabin ni aban numoun anhein mama lubéi lanügün Bungiu Úguchili le óunahabalina; ani násaaragüdübei lídangiñe óunweni lidan lagumuhóun weyu. 45Lariñahare tidan líburu to hererun profetagu: “Larufudahaba Bungiu houn súngubei”. Sun lubeiti ha aganbubalin Bungiu Úguchili, furendei hagía lúmagiñe, ñǘbuintiña numoun. 46«Mama hamugatia luagu anihein lan arihiti Bungiu Úguchili; au le ñǘbuinbei lúmagiñe Bungiu, áurügüñein arihei. 47Ninarün hau luagu le lan afiñeti nuagu, gabagariti le magumuchaditi. 48Au fein to íchuguboun ibagari. 49Hóutiña hagüchagu fein to maná lidan fulasu mageirawati ani lau sun luwuyeri hilaguatiña. 50Gama lumoun anuhán fein to arariruboun siélugiñe, móunwegun hamaamuga ha éigitiña tídangiñe. 51Aumeme fein wínwantu tuguya to arariruboun siélugiñe; le éigiti tídangiñe fein tuguya, labagariduba lun súnwandan. Fein to lunboun níchugunu, núgubu guánarügü, níchugubei lun gayaraabei lan habagaridun gürigia». 52Ábati herederun huríu adimureha hámagua, aba hariñagun: —Ida luba san léigagüdüni le lǘgürügü guánarügü woun? 53Lariñaga Hesusu houn: —Ninarün hau luagu anhaün lan meigin lídangiñe núgubu, au le Liráü Wügüri, matun humeime nita, mabagaribadün. 54Le éigiti nǘgürügü, guraléi nita, gabagariti le magumuchaditi, ani násaaragüdübei lídangiñe óunweni lidan lagumuhóun weyu. 55Lugundun éigini le tímatimaati núgubu, uniñein le tímatimaati nita. 56Le éigiti nǘgürügü, guraléi nita, lídanñein aban numa, lidan nuguya aban luma. 57Ítara kei lóunahanina Úguchili wínwanti ani gabagari nuguya lídangiñe; ítarameme giñe, le éigiti nídangiñe, gabagaribei nídangiñe. 58Anuhán fein to arariruboun siélugiñe. Hóutiña hagüchagu fein to maná, lau sun luwuyeri hilaguatiña; le éigiti tídangiñe fein to, labagariduba lun sun dan. 59Lidan adamuridaguni tidan haligilisin huríu to Kafarünaumuboun larufudahei Hesusu katei le. 60Saragu haña hádangiñe ha afalarubalin Hesusu, dan le haganbunbalin arufudahani le, aba hariñagun: —Hénrenguti arufudahani le, kaba san ánhara lun? 61Aba lasubudiruni Hesusu luagu hagülülühaña lan luagu katei ligía, aba lariñagun houn: —Chugeguagüda lumutün san lira? 62Kaba hamuga funati asusereda ánhana hamuga hariha, au Wügüri Garaüwarügüti, amudeira nárigoun sielun le meha ñein nubéi furumiñe? 63Ruti sífiri ibagari, anhein ǘgürügü mebegiti ni kata. Ani sun burí katei le nariñagubei hun, lánina sífiri luma ibagari. 64Ani añaheingua hídangiñe, mafiñentiña. Ladüga lúmagiñe furumiñeti dan, subudi laña Hesusu kátaña lan mafiñenbaña, luma kaba lan alugurei. 65Aba lariñagun: —Ligía nariñagunbei hun luagu siñá lan liabin ni aban numoun anhein mama lubéi Núguchi Bungiu agúarubei lun. 66Lúmagiñe dan ligía, saragu haña hádangiñe ha afalarubalin Hesusu, aba hígiruni, aba méibugunhaña lan luma. 67Ábati lariñagun Hesusu houn duusu disipulugu: —Angia huguya, busentün giñe hidin nuéi? 68Aba lóunabun Simón, lariñaga: —Kábagia umoun woudin? Dimurei burí le bariñagubei, lánina ibagari magumuchaditi. 69Wagía afiñeediwa, ani subudi wamuti luagu buguya lan Krístubei le Liráü Bungiu wínwanti. 70Aba lariñagun Hesusu houn: —Ma san au anúadahabalün dúusugubei huguya? Lau sun lira, anihein aban hídangiñe lani Mafia. 71Dan lariñagunbalin Hesusu lira, luáguñein Húdasi, le liráü Simón Isükarióte, ladüga ligíaba lan buga alugurei, lau sun aban lan hádangiñe duusu disipulugu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\