Lúkasi 13

1Lidoun meha dan ligía, aba hayabin gürigia abahüdagua lun Hesusu hawagu wügüriña Galiléana ha láfaragubaña Pilatu úara hama animaalugu ha áfarawagubaña lun adagaragüdüni lun Bungiu. 2Aba lariñagun Hesusu houn: «Haritaguatün san luagu ladüga lan lueirin hafigoun Galiléana hagía sügǘ hau ha híbiri lílana hageira lasuseredunbei lira houn? 3Uá mama luéigiñe lira; lau sun lira, nariñahare hun luagu anhaün lan masakürihan, hóunweguba giñe sun huguya. 4Angia disiwídü hagüra ha óunwegubaña dan le lábürühanbei wáyelesi le Siloebei hawagun, haritaguatün luagu wéiritima lan hadurun sügǘ hau ha híbiri ha aganóubaña Herusalén? 5Mama liña giñe; lau sun lira, nariñahare hun luagu anhaün lan masakürihan, hóunweguba giñe sun huguya». 6Ábati labahüdaguni Hesusu hénpulu le houn, lariñaga: «Ñeinñein aban wügüri, ganadüriti aban tídibu igu; aba lidin ariha anhein gin tubei, madariti ni kata tuagu. 7Ábati lariñagun lun le óunigirubalin lichari: “Arihabá san, ǘrüwaali irumu gabügürügua niabin áluaha igu tuagu ídibu to, madaritina. Cháünboun; kaba uagu teredera ñein luagu ni kata?” 8Aba lóunabuni le óunigirubalin ichari, aba lariñagun: “Niyubudiri, ígirayaboun lau irumu le; níchaagua múa luagun tugudina, awouha aume tau. 9Háfuga tagindun ítara; anhoun magindun, ábame táchugún”. » 10Luagu aban weyu le emeraaguagülei, ñeinñein Hesusu arufudaha tidan haligilisin huríu; 11ñeinñounti aban würi, disiwídü irumu tau lau aban sífiri wuribati tuagu; lemuharu ladüga sífiri ligía, siñá tásuurun ni murusun. 12Dan le larihinbarun Hesusu, aba lagúarun tun, lariñaga tun: —Würi, areidaguaadibu. 13Ábati líchuguni lúhabu tuagu; lidan oura ligía aba tásuurun, aba tagumeserun adimureha buidu luagu Bungiu. 14Ábati lagañidun tábuti ténpulu ladüga lareidaguágüdünu Hesusu lidan luéyuri emeraaguni; aba lariñagun houn gürigia ha ñéinbaña: —Anihein sisi weyu lidan dimaasu lun gayara lan luadigimaríniwa; ñübuin humá lidan sisi weyu ligía lun lagaranihóun hun, mama lidan luéyuri emeraaguni. 15Aba lariñagun Wabureme Hesusu lun: —Biangua tigibu huguya le! Ma farara humuti hilügün bágasu o hilügün lan burigü lun hanügüni ata duna lidan luéyuri emeraaguni? 16Würi to, ladügawagun Abüraámü; ragǘ laaru Mafia lau sandi, disiwídü irumu tau lau, moun lumuti funagia yebe lun tareidawaguagüdün lidan luéyuri emeraaguni? 17Dan le lariñagunbalin Hesusu katei le, aba nibusigarigua hamá sun láganiñu; ánhaña sun híbiri gürigia, gúndaatiña lau katei wéiriguti le ladügübei Hesusu. 18Ábati lariñagun Hesusu: «Ida liña ligaburi larúeihan Bungiu? Ka katei úmounbei gayara lan nóuchaguei? 19Ítara liña kei aban liraüraü tila mosutása le lábunubei aban wügüri licharirugu; aba labouchun, aba laweiridun darí lun liabin lun ábanbei lan tídibu wewe, aba hadügün dunuru hádibu luagu luburébu». 20Ábaya lariñagun Hesusu: «Ka katei úmounbei gayara lan nóuchaguni larúeihan Bungiu? 21Ítara liña kei lébini le tíchugubei aban würi tidoun ǘrüwa líburu fulúaru, aba teresirun súngubei». 22Aba lasigiruni Hesusu luéiyasun Herusaléun, arufudaheina ligía lidan burí sun aüdü luma lirahüñü fulasu le ídangiñebei lásügüra. 23Aba lariñagun aban wügüri lun Hesusu: —Nabureme, míbetiña san ha lúnbaña hasalbarun? Aba lóunabuni Hesusu: 24—Bürüraüti lubenari sielu; houcha humá lun gayaraabei lan hebelurun lídangiñe, ladüga kei nariñaguni hun, saraguhaba busentiña hebelurun, siñabei. 25Lárigiñe ladouruni tabureme muna lubenari, huguya le bóugudibei hadaünhaba luagu bena, hariñagame: “Wabureme, daraba bena wabá”. Ábame lóunabunün, lariñagame hun: “Ibidiñetün nun; ibidiñeti giñe nun halíana humá”. 26Ábameti hagumeserun ariñaga: “Hóuhadiwa, gurá wagía buma, arufudaha buguya woun ǘmadarugu”. 27Ábameti lóunabunün, lariñagame: “Ariñaga naali hun luagu ibidiñe humá nun, ibidiñe nun halíana humá. Dise humá nuéi, sun huguya le adügübei wuribani”. 28Ligíaba hayahuahan, akünrinhame hari danme harihini Abüraámü, Isaakü luma Hakobu, hama híbiri profetagu lidan larúeihan Bungiu, huguyame asagarúa bóugudin. 29Hayabiba gürigia luéigiñe oubaü le ñéingiñe lubéi laboucha weyu luma luéigiñe le ñéingiñe lubéi lálüda, luéigiñe nórute luma luéigiñe suru lun hañuurun eiga lidan larúeihan Bungiu. 30Ñéinbañati hádangiñe ha agumuhóunibaña guentó, hagíaba furumiñetiña; hámeti furumiñetiñábaña guentó, hagíaba agumuhóuni. 31Lídanmeme weyu ligía, aba hayabin fariséugu, aba hariñagun lun Hesusu: —Beiba yáagiñe, ladüga busenti Erodesi láfarunibu hilagubei. 32Aba lariñagun houn: —Heiba, hariñagame lun wügüri bíbuti ligía: “Uguñe luma haruga nasagahan sífirigu wuribatiña hádangiñe gürigia, areidaguagüda aume sánditiña; lárigiñe haruga, lásura nuadigimari”. 33Lunti nasigiruni nuéiyasun uguñe, haruga, luma lárigiñe haruga, ladüga mama lunti lafarúniwa aban profeta hilagubei bóugudi luéi Herusalén. 34Aba layahun Hesusu hawagu lílana Herusalén ítara: —Huguya Herusalénna! Áfaragua humaaña profetagu, chamugua huguya dübü hawagun ha lóunahabaña Bungiu lau uganu buiti hun! Saraguñein wéiyaasu nálugun nóunigirunün kei tóunigiruniña gayu tirahüñü lábugiñe tarüna, máhatün! 35Ígira laadün Bungiu; ani nariñahare hun luagu marihindigia humaadina lan darime lachülürün dan lun hariñagun: “Biniwati le ñǘbuinbei lidan liri Wabureme”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\