Lúkasi 22

1Yarafaali fedu le lidaani teiginiwa fein to maganatu lébini, lememe lufedun Luéyuri Esefuruni. 2Ábati háluahan hafadirinigu huríu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi ida luba lan háfaruni Hesusu hilagubei, ibidiñounga houn gürigia, ladüga hanufude hawéi. 3Ábati lagañeiruni Mafia laritagun Húdasi Isükarióte, le aban hádangiñe lani Hesusu disipulugu; 4aba lidin adüga daradu hama hábutigu hafadirinigu huríu hama hábutigu tisudaranigu ténpulu lun lederegeruni Hesusu houn. 5Aba hagundaaragun, aba hariñagun lun Húdasi luagu híchuguba lan seinsu lun; 6aba ladügün daradu hama, aba lagumeserun áluaha ida luba lan gayara lan lederegeruni houn danme le ua hamá gürigia. 7Aba lachülürün fedu le ídanbei teigua fein maganatu lébini, ñein lubéi giñe ladagarawagüdüwa mudún le lánina Luéyuri Esefuruni. 8Aba lariñagun Hesusu lun Féduru luma Huan: —Heiba aranserei éigini le lánina Luéyuri Esefuruni. 9Aba hálügüdüni: —Halíagia babusenra waranseruni? 10Lariñaga houn: —Danme le hebelurun uburugun, hadunraguba luma aban wügüri lau aban ágeidinaü lau duna, hasigireime chülǘ tidoun muna to ñeinhin lumuti lebelura. 11Hariñagame lun tabureme muna: “Lariñahare Máisturu: Hagóun rumu to ñeinba lubéi gayara lan néigini éigini le lánina Luéyuri Esefuruni hau nani disipulugu?” 12Ábame larufudun aban rumu wéiritu hun tóugiñegua muna, aranseñu tiña, haransereime éigini ñein. 13Aba houdin, aba hadariruni sun katei kei lariñaguni Hesusu houn, aba haranseruni éigini lánina fedu ñein. 14Dan le lachülürünbei oura, aba lañuurun Hesusu hau lani apostolugu luagu dábula, 15ábati lariñagun houn: —Óunwenbu nabusenrun néigini éigini lánina Luéyuri Esefuruni le huma lubaragiñe nounwen! 16Ladüga nariñahare hun luagu méigindigia naali lan éigini le lánina Luéyuri Esefuruni le darime lagunfulirun lidan larúeihan Bungiu. 17Ábati lanügün aban weru tau diwéin lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu, lariñaga: —Barǘ huméi le, fánreingua huméi hídangua; 18nariñahare hun luagu mátundigiaadina lan diwéin darime liabin larúeihan Bungiu. 19Lárigiñe, aba lanügünu fein lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu, aba lagubachagunu, aba líchugunu houn, ariñageina: —Núgubu le, le lunbei lederegerún huagu. Lúmagiñe guentó, adüga huméi le, haritaguagüleme nuagun. 20Ítarameme giñe, lárigiñe heigin, aba lanügüni weru tau diwéin, aba lariñagun: —Anihán nita le lunbei láwiyurun lídangiñe núgubu huagu, lun lagunfulirun iseri daradu. 21Anihán wügüri le lunbei lederegerunina wama ya luagu dábula; 22luáguhadina lubeiti üma le aranserúaalibei nubá, au le Wügüri Garaüwarügüti, gama lumoun fugiabutia wügüri le lunbei lalugurunina! 23Ábati hagumeserun álügüdagua hádangua kaba lan funa alugurei. 24Aba hasigenehan lánigu luagu kaba lan hádangiñe wéirigutima. 25Aba lariñagun Hesusu houn: —Lidan arúeihani lánina ubóu le, agumadihatiña ha burí lurúeitegu fulasu, kamá hamuga labureme hagía; ha burí lábutigu fulasu, ariñawagúati hawagu luagu wügüriña hamá ha gadügaditiña fulesei houn gürigia. 26Gama lumoun mítarala hidan; lubaragiñe lira, le wéirigutimabei le tímatimaati hidan lunti lanaagun lungua kei le ǘnabutimabei; le agumadihabei, lunti ítara lan kei le eseriwidubei. 27Kagia wéirigutimabei, le añuurubei eiga luagu dábula, odi le eseriwidubei? Ma funagia le añuurubei luagu dábula? Ani au, ítara niña hidan kei le eseriwidubei. 28«Huguya meha úarabaña numa lidan nóuchawagun; 29ligía níchugunbadün lun harúeihan kei líchugunina Núguchi lun narúeihan. 30Héigiba, gurá huguyame luagu nidabulan yágüta sielu lidan narúeihan, ñurú huguyame luagu burí lala urúei lun haguseragüdüniña dúusugubei lani Ísüraeli türibu». 31Ariñagati giñe Wabureme Hesusu: —Simón, Simón, amuriahaali Mafia üma luma Bungiu lun gayaraabei lan lóuchagunün kei lewenihóun türigu; 32ibiha lumuti, gama lumoun ayumuraguaadina buagu lun Bungiu lun meferidirun bani bafiñen nuagu lídanme oura ligía. Ani danme le bagiribudun nun, bíchigame dǘgüdaguaü houn bíbirigu. 33Lariñaga Simón lun: —Nabureme, aransetina lun nidin buma furisunrugun, o lun lan nounwen buma. 34Lariñaga Hesusu lun: —Féduru, uguñeméme, beyeedaguba nau ǘrüwa wéiyaasu lubaragiñe layuguruhan gayu, bariñaguba luagu ibidiñe nan bun. 35Ábati lariñagun Hesusu houn: —Dan le nóunahanbalün masagüteiga, ni lau lagei seinsu, ni geidi, ñeinñein funagia hemegeirun? Aba hariñagun: —Uá Máisturu, memegeiruntiwa ni kata. 36Ábati lariñagun houn: —Ánheinti guentó, le gasagüteti, barüloun, barǘ ligíame lagei seinsu; le mefeinteti, aluguralóun labiite lun lagañeihan lefeinte. 37Nariñahare hun luagu lagunfuliruba lan le tariñagubei Lererun Bungiu nuagu: «Abahüdǘwati hadan wuribatiña». Sun le bürüwañubei nuagu lagunfuliruña guentó. 38Ábati hariñagun: —Wabureme, anuhán bián eféin ya. Aba lariñagun houn: —Buídurügaali. 39Ábati láfuridun Hesusu, aba lidin luagun wübü Oliwu kei ligaburiñaha; aba houdin lani disipulugu luma. 40Dan le hachülürünbei lidan fulasu ligía, aba lariñagun houn: —Hafurieida, mábürühan humaamuga lidoun óuchawaguni. 41Aba ladisedun Hesusu hawéi murusunraü, aba láhuduragun afurieida lun Bungiu; 42lariñaga: «Núguchi, ánhabu busén, sefu bana luéi uniñein gífiti le; gama lumoun madügüwalá le nabusenrubei, leelá babusenrubei adügǘwa». 43Ábati liabin aban ánheli siélugiñe lun líchugun erei lun. 44Dan létima laweiridun ligarigu, ligíatima lafurieidun lau erei; lédedehati lárouga luéi kamá hamuga óunwenbu lédedehan hitaü, múarugun. 45Dan le lásaarunbei lídangiñe lafurieidun, aba ladariruniña disipulugu arumuga, larumaagüdün íruni. 46Ábati lariñagun houn: —Ka uagu harumuga? Sará humá, hafurieida, mábürühan humaamuga lidoun óuchawaguni. 47Ñéingili Hesusu adimureha, ligía hayabin saragu gürigia; Húdasi, le aban hádangiñe duusu disipulugu, habá habá. Aba layarafadun lun Hesusu lun lachuuruni. 48Ábati lariñagun Hesusu lun: —Húdasi, lau san aban chuuti balugurana, au le Wügüri Garaüwarügüti? 49Danti le harihinbalin ha lúmabaña Hesusu kaba lan asusereda, aba hariñagun lun: —Wabureme, áfaragua wamaña san tau eféin? 50Aba líbuguni aban hádangiñe lánigu Hesusu larigei lumusun fádiri íñutimati, le lóunwenren. 51Aba lariñagun Hesusu: —Ígira humaña; buídurügaali. Ábati laguuruni Hesusu larigei musu ligía, aba lareidagun. 52Aba lariñagun houn hábutigu fádirigu, houn wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu, luma houn hábutigu tisudaranigu ténpulu, ha ñǘbuinbaña anügei: —Hiábiña san nuagun tau eféin luma wewe kamá hamuga híwerutina? 53Dan le meha huma nan ténpulurugu sagü weyu, márügüdün humutina; gama lumoun anihán hidaani lun hadügüni hugundan nau; óuraali lun lagumadihan le laburemebei luburiga. 54Ábati hárügüdüni Hesusu, aba hanügüni lúbiñoun fádiri le íñutimabei; ábati lafalaruni Féduru dísegiñe. 55Aba háfuragun watu ñein lamidangua bürürü, aba hañuurun geyegu lau; aba giñe lañuurun Féduru hadan. 56Keiti tarihini aban musu ñun larügürügü watu, aba terederun aríaguei, aba tariñagun: —Lúmañein buga giñe Hesusu gürigia le. 57Aba leyeedagun Féduru, lariñaga: —Ibidiñeti wügüri ligía nun. 58Málüti luéigiñe, ábaya larihini aban, aba lariñagun: —Hánigu giñe buguya. Aba lariñagun Féduru: —Mama hánigu au. 59Kei burí aban oura lárigiñe, ábaya lariñagun aban: —Inarüni luagu lúmañahañein lan wügüri le ladüga Galiléana giñe. 60Ábati lariñagun Féduru: —Ibidiñeti nun ka lan uagu badimureha. Lídanmeme oura ligía, dan le anihagua lan Féduru adimureha, aba layuguruhan aban gayu. 61Aba ladigiragun Wabureme Hesusu ariha luagun Féduru; aba laritagun Féduru luagu le buga lariñagubei Hesusu lun: “Lubaragiñe layuguruhan gayu uguñe, beyeedaguba nau ǘrüwa wéiyaasu”. 62Ábati láfuridun Féduru, aba layahun lau igarigu. 63Éherahatiña wügüriña ha óunigirubalin Hesusu lau, bulesei haméi. 64Aba hagüraguni lagu, aba hagayuahan ligibuagun, ariñageina hagía: —Kei buguya lan Krístubei le profeta, ariñagabéigia ka lan agayuahabei buagu! 65Aba burí hanabuni lau hariñagun saragua amu katei. 66Dan le larugadunbei, aba hóundaragun wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu, hábutigu hafadirinigu huríu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi; aba hanügüni Hesusu ligibugiñoun hadamurin le liñun-agei lúrudu. Aba hariñagun lun ñein: 67—Ariñagabéi woun, buguya san Krístubei? Aba lariñagun houn: —Ánhana ariñaga hun luagu au lan, mafiñenbadün nun; 68anhaün nálügüdagua, móunabun hubadina, mígiragüdün humaname. 69Nariñaga aban katei hun: Lúmagiñe guentó, nañuuruba, au le Wügüri Garaüwarügüti, luéigiñe lóunwenren Bungiu le Sunti Gabafuti. 70Ábati hálügüdüni súngubei: —Buguya lubeiti Liraübei Bungiu? Aba lariñagun Hesusu houn: —Huguya guánarügü ariñaga humaali luagu au lan. 71Ábati hariñagun: —Mabusenrunhadiwa gefén hamá amu woun; wagía guánarügü aganba wamaali liyumulugugiñe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\