Lúkasi 23

1Ábati hásaarun súngubei aba hanügüni Hesusu ligibugiñoun Pilatu; 2aba hagumeserun íchiga lidurun, hariñaga: —Darí wamaali wügüri le achagaraguágüdaña gürigia; lariñahare luagu moun lan lun wafayeihan seinsu lun urúei Rómana, ariñagati giñe luagu ligía lan Krístubei le lanúadirubei Bungiu lun lasalbaruniña gürigia, ariñaga ligía luagu urúei lan. 3Ábati lariñagun Pilatu lun: —Buguya san Harúeitebei Huríu? Lariñaga Hesusu lun: —Buguya guánarügü ariñagubalin. 4Ábati lariñagun Pilatu houn hábutigu fádirigu luma houn híbiri gürigia: —Madaritina duru luagu wügüri le. 5Ábatima hariñagun here: —Lachagaraguágüdüñanu sun gürigia Hudeana lau ligaburi larufudahan; lagumesera Galiléagiñe, anihamémegua adügei chülǘ ñahoun. 6Dan le laganbunbalin Pilatu katei le, aba lálügüdahan anhein Galiléana lubéi wügüri ligía. 7Danti le hariñagun lun luagu Galiléana lan, aba lóunahani lun Erodesi, le gumadan Galiléa, ladüga ñeinñein Erodesi Herusalén lidan dan ligía. 8Aba lagundaaragun Erodesi dan le larihini Hesusu, ladüga aganbañahaali lan luagu ani lüha labusenrun larihini; agurabatiti larihin ladügün milaguru. 9Aba lálügüdaguni luagu saragu katei; móunabunti Hesusu ni kata. 10Ñéinñanu hábutigu fádirigu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi, magumuti híchugun lidurun. 11Ábati lóuseruni Erodesi hau lisudaranigu kei ni kata, éheraha hagía lau. Ábati hadaüraguagüdüni tau daüguaü wéndegutu kei ladaüragun urúei, ábaya lóunahani Erodesi lun Pilatu. 12Weyu ligía, aba gamadagua lan Erodesi luma Pilatu; ladüga gáganiguañahatiña lubaragiñe lira. 13Ábati lóundaruniña Pilatu hábutigu fádirigu hama lúrudugu, hama burí amu gürigia, 14aba lariñagun houn: —Huguya anügübalin wügüri le nun, hariñaga luagu chagaguagüda lániña gürigia; álügüdagua naali higibugiñe, ani ariha humuti luagu madari nan ni murusun duru luagu lídangiñe le hariñagubei luagu. 15Madariti giñe Erodesi lidurun, giribugüdalá woun. Ariha humaali luagu madügün lan ni kata le lunti láfarun hilagubei luéigiñe; 16nabeichagüdaali lubeiti, lárigiñeme, ábame nígiragüdüni. 17Gagaburititi Pilatu lunha lígiragüdün aban adaürǘti fédurugu, 18aba hagúarahan súngubei lidan aban: —Áfarabei le! Ígiragüdabei Barawási! 19Barawási ligía, ladaürǘña ladüga ligía aban hádangiñe ha iñuragubaña houngua luagun gumadi, luma luéigiñe láfarahan. 20Busenti yebe Pilatu lígiragüdüni Hesusu, ábaya ladimurehan houn; 21ligíatima hagúaragun: —Dáguabei luagu gurúa! Dáguabei luagu gurúa! 22Aba lariñagun Pilatu houn luagu lǘrüwan wéiyaasu: —Kati wuribati ladügübei? Madaritina lébuna lafarún hilagubei. Nabeichagüdali, ábame nígiragüdüni. 23Ábatima hagúarahan lun ládarawagun luagu gurúa; héretiti hagúarahan hagía hama hábutigu fádirigu, aba habihini le habusenrubei. 24Ábagubeiti ladügüni Pilatu le habusenrubei; 25ábati lígiragüdüni wügüri le habusenrubei, le adaürǘbei luéigiñe iñuraguni luma áfarahani, ábati lederegeruni Hesusu houn lun hadügüni hagundan lau. 26Dan le hóudiña lan lau Hesusu lun ládarawagun luagu gurúa, aba hárügüdün aban wügüri Sirenena gíriti Simón, liábiña áraabugiñe; aba hanügagüdüni gurúa lun, aba lidin lau lárigi lárigi Hesusu. 27Saragu haña gürigia afalaruti hama saragu würiña hadan ayahuaheina, agúaraheina lau íruni luagu. 28Aba ladigiragun Hesusu hawagun, aba lariñagun houn: —Würiña Herusalénna, mayahuaha humá nuagu, hayahua huougua luma hawagu hirahüñü; 29ladüga liábinba weyu danme le lariñawagún: “Fuleseiwatiña ha siñabei hagaraüdün hama giñe ha marahüñühañábaña, hama ha mátagüdahanbaña”. 30Ábameti hariñagun gürigia lun wübü íñuti: “Ábürühaba wawagun”, ariñaga hagíame lun wübü ǘnabuti: “Daruguabá wau”. 31Ladüga anhein adüga habalin sun le lau tídibu wewe le dǘdügili, kábagia madügün hamá lau le mábeihali? 32Barütiña giñe bián gáfarahatiña lun hafarún úara luma Hesusu. 33Dan le hachülürünbei lidoun fulasu le gíribei Lubara Labu Úgubu, aba hádaraguni Hesusu luagu gurúa hama giñe bián gáfarahatiña hagía, aban luéigiñe lóunwenren, aban luéigiñe lubaünan. 34Danti le añaha lan ádaraguei Hesusu luagu gurúa, aba lariñagun: «Núguchi, feruduna baña ladüga ibidiñeti houn ka lan hadügübei». Aba háhurerun súdaragu ubunuruni lun harihin kaba lan un hádangiñe teredera ladaüragun Hesusu. 35Ñéinñanu gürigia aríagua, ñéinñanu giñe gumadimatiña éheraha lau, hariñaga: —Sálbati amu, salbagualá giñeti lungua, anhein inarüni lubéi luagu ligía lan Krístubei le lanúadirubei Bungiu lun lasalbaruniña gürigia. 36Éherahatiña giñe súdaragu lau, lau hayarafadun íchiga binigá lun lun látunu, 37hariñaga burí lun: —Anhein Harúeite bubéi huríu, sálbaguaba bungua! 38Ñéinñeinti aban abürühani lóugiñe lichügü, lariñahare ñein: «Anihán Harúeite Huríu». 39Aba lanabuni aban hádangiñe gáfarahatiña ha dáwaguñubaña luagu gurúa Hesusu, lariñaga: —Anhein buguya lubéi Krístubei, sálbaguaba bungua, salba báwame! 40Aba ladeinhan le aban lun louba, lariñaga lun: —Manufudetibu san luéi Bungiu, buguya le lábugiñebei ábanmeme súfuri luma? 41Wagía, gadünatiwa lun wasufurirun ladüga wafayeihaña luagu wadüga; ánheinti wügüri le, madügünti ni kata wuribati. 42Ábati lariñagun: —Hesusu, haritaguabatia nuagun danme le lagumeserun barúeihan. 43Lariñaga Hesusu lun: —Ninarün bau luagu númabadibu lan sielu, uguñeméme. 44Amidirugu, aba laburigadun sun ubóu darí ladaünrün ǘrüwa rábounweyu. 45Aba laburigadun weyu, aba taheiridagun tubelun ténpulu tamidan túmagua. 46Ábati lagúaragun Hesusu: —Núguchi, derege numutu nuani búhaburugu! Kei lariñagun ítara, aba lounwen. 47Dan le larihinbalin hábuti súdaragu Rómana le asuseredubei, aba líchugun uéiriguni lun Bungiu, lariñaga: —Inarüni, madurunti buga wügüri le. 48Sun gürigia ha ñéinbaña, ha arihubalin le asuseredubei, aba houdin ñéingiñe, áfaraheina haméi haniguagu. 49Ánhaña sun lumadagu Hesusu hama giñe würiña ha ñǘbuinbaña úara luma Galiléagiñe, aba herederun dise arihei burí katei le. 50Ñeinñein aban wügüri gíriti Hosé, lídangiñeti fulasu le gíribei Arimatéa, le hafulasun huríu. Buiti ligaburi wügüri ligía, richaguati ligibugiñe Bungiu; lídanñein liñun-agei halurudun huríu. 51Agurabañu liñalin larúeihan Bungiu; magundanti lubeiti lau katei le ladügübei liñun-agei lúrudu lau Hesusu. 52Ábati lidin lumoun Pilatu, aba lamuriahani lúgubu Hesusu luma. 53Lárigiñe larariragüdüni luéigiñe gurúa, aba lóuburaguni tau aban gamisa, aba lácharuni lidoun aban umúahaü achigiti luagu aban dübü le ñein lubéi úagili lan ni aban abunúti. 54Wándaradi weyu ligía, luéyuri aransehani luba luéyuri emeraaguni, ani yarafaali buga lagumeserun. 55Aba hafalaruni würiña ha ñǘbuinbaña luma Hesusu Galiléagiñe Hosé, ariha haméi umúahaü, ariha haméi buidu ida liña lan lichugún lúgubu Hesusu lidoun umúahaü. 56Dan le hagiribudunbei hábiñoun, aba haranseruni ibiñein burí le ichugúbei hawagu hilaaña; ábati hemeraagun lidan weyu le emeraaguagülei kei lariñaguni lilurudun Moisesi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\