Lúkasi 24

1Weyu dimaasu, aba hagiribudun würiña luagun umúahaü, binaafingiua, barüina haméi ibiñein le haranserubei hámagua. 2Dan le hachülürünbei, mámaali lidan lubara dübü le lidáü umúahaü. 3Aba hebelurun lidoun umúahaü ligía, madari hamuti lúgubu Wabureme Hesusu ñein. 4Sunti añaha lan ñein aritagua hagéi lan funa, ligía harihin bián wügüriña rara harugabu tau daüguaü miritu. 5Keiti habuluchagun lau hagibu ǘnabun, buin lau anufudei, aba hariñagun wügüriña hagía houn: —Ka uagu háluahei le wínwanbei hadan hilaaña? 6Úati ya, saraali lídangiñe óunweni. Haritagua humá luagu le meha lariñagubei hun dan le Galiléa lubéi meha, luagu le lunbei lasuseredun lun, ligía le Wügüri Garaüwarügüti; 7lunti lan lederegerún háhaburugun gafigountiña, ábame hádaraguni luagu gurúa, ábame lásaarun lídangiñe óunweni luagu lǘrüwan weyu. 8Ábati haritagun luagun dimurei le lariñagubei Hesusu. 9Lárigiñeti hagiribudun lídangiñe umúahaü, aba habahüdaguni sun katei le asuseredubei houn unsu apostolugu luma houn híbiri lánigu Hesusu. 10Ha anügübalin uganu le houn apostolugu, María Mágüdalena, Huana, María to lúguchu Santiagu, hama ha híbiri würiña. 11Dan le hariñagunbalin burí katei le houn apostolugu, aba hanügüni kei lílülün aau; mafiñentiña houn. 12Aba láfuridun Féduru, aba lidin éibaagueina luagun umúahaü; dan le larihinbei lurageirugun, gamisarügaaru ñein; úaali úgubu. Aba lidin lúbiñoun lau tueirin anigi lau katei le larihubei. 13Luaguméme weyu ligía, hóudiña bián hádangiñe lánigu Hesusu lidoun aban liraüraü fulasu gíriti Emaúsu, ǘrüwa oura éibuguni Herusaléngiñe; 14adimureheina haña luagu sun katei le asuseredubei. 15Sunti adimureheina hamá, aba layarafadun Hesusu houn, aba lagumeserun éibuga úara hama. 16Lau sun ariha hamani, siñati hasubudiruni luagu Hesusu lan. 17Ábati lariñagun houn: —Ka san le uágubei hadimureha, sun éibugeina humá? 18Aba hararamagun lau íruni; aba lóunabun aban hádangiñe, gíriti Küleofási, aba lariñagun: —Sun gürigia subudi hamuti le asuseredubei Herusalén lidoun burí weyu le. Buguyagubeirügü hádangiñe terencha ha ñéinbaña ibidiñehabu lun? 19Ábati lariñagun houn: —Kagia asuseredubei? Hariñaga lun: —Luáguti Hesusu le Nasarétüna, aban meha profeta lau ubafu luagu le ladügübei luma luagu lererun ligibugiñe Bungiu luma hagibugiñe sun gürigia. 20Ábati hederegeruni hábutigu wafadirinigu hama wani gumadimatiña lun lasiadirúniwa lun lounwen luma lun ládarawagun luagu gurúa. 21Ru wamuti yebe wemenigin luagu ligíaba lan esefurei Ísüraeli. Ǘrüwa weyu guentó luéigiñe lasuseredun katei le. 22Gama lumoun, wéirigüda hamaaru hádangiñe würiña ha wámabaña wanigi lau houdin buga arihei umúahaü lubá larugan; 23gama lumoun madari hamuti lúgubu ñein. Danbei hagiribudun, aba hayabin abahüdagua woun luagu ariha hamá ánheligu ñein, ariñaga hamá houn luagu winwan lan Hesusu. 24Aba houdin hádangiñe wíbirigu arihei umúahaü, aba hadariruni ítara kei hariñaguni würiña hagía, marihin hamuti Hesusu. 25Ábati lariñagun Hesusu houn: —Lóuguati giñe gunfuranda humá, lüti giñe lubá hafiñerun luagu le meha hariñagubei profetagu! 26Ma funagia lunti meha lasufuriruni Kristu sun katei le lubaragiñe leresibiruni luéirigun? 27Ábati lagumeserun afuranguagüdei sun le tariñagubei Lererun Bungiu luagu houn, lagumesera túmagiñe burí liliburun Moisesi tumoun sun haliburun profetagu. 28Dan le hachülürünbei lidoun fulasu le ñéinhinbaña lubéi, aba ladügün Hesusu kamá hamuga lasigiraali léibugun. 29Aba héredun luagu lun lerederun hama; hariñaga lun: —Redeibá wama, ladüga latarüdüña ani guñemémeeli. Ábati lebelurun Hesusu lun lerederun hama. 30Danti le ñuruhali hama luagu dábula, aba lanügünu fein lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu, aba lagubachagunu, aba líchugunu houn. 31Lidan oura ligía, aba ladaarúniwa hagu aba hasubudiruni luagu Hesusu lan; gama lumoun aba lagumuchagun hagibugiñe. 32Ábati hariñagun hámagua: —Ma sanditiwa tádühan wanigi le wagundan dan le adimureheina lubéi woun ǘmada, ariñagaléi tila Lererun Bungiu woun? 33Ábati magurabahanhaña lan, aba hárügüdüni üma lun hagiribudun uburugun Herusalén le ñein lubéi hadariraña unsu apostolugu óundaragu hama giñe híbiri lánigu. 34Aba hariñagun ha óundaraguñubaña ñein houn: —Inarüni luagu saraali lan Wabureme Hesusu lídangiñe óunweni lunya labagaridun; ariha laali Simón. 35Ábati habahüdaguni bián wügüriña hagía le asuseredubei houn ǘmada, luma luagu hasubudiruni luagu Hesusu lan dan le lagubachagunbarun fein. 36Ñéingiña adimureha luagu burí katei le, ligía lachülaagun Hesusu haganaguóun, aba labusurun houn, ariñageina: —Darangilaü hun. 37Aba tabuinchun hanigi lau saragu anufudei; haritagun luagu pantu lan harihubei. 38Aba lariñagun Hesusu houn: —Ka uagu hanufudedagua? Ka uagu lilouguanbei afiñeni tidan hanigi? 39Ariha huméi núhabu luma nugudi; aumeme le. Gurú humana; mágürügüti pantu, mabu ligia; anati au. 40Dan lariñagunbalin lira, aba larufuduni lúhabu luma lugudi houn. 41Keiti mafiñenmémegiña lan ladüga ugundani luma tueirin anigi le hawagubei, aba lariñagun Hesusu houn: —Anihein san éigini huma ya? 42Aba híchugun murusun úduraü süti lun luma sírudu; 43aba lanügüni, aba léigini hagibugiñe sun hagía. 44Lárigiñe, aba lariñagun houn: —Le asuseredubei nun, ligía le meha uágubei nariñaga hun dan meha le humagidina, luagu lagunfulirúaba lan sun le bürüwañubei nuagu tidan liliburun Moisesi, tidan haliburun profetagu, luma tidan líburu to gíriboun Sálumu. 45Ábati ladaaruni hasaminan lun gunfuranda hamanu Lererun Bungiu, 46aba lariñagun houn: —Bürüwañu liña luagu lunti lan lounwen Kristu, aba lanme lásaarun lídangiñe óunweni luagu lǘrüwan weyu lunya labagaridun; 47lunti lan giñe lapurichihóun lidan liri houn sun gürigia ubouagu lun hasakürihan lun ferudunawa lan hafigoun, lagumeseruña apurichihani ligía uburugugiñe Herusalén. 48Huguya gefentün luagu burí katei le. 49Nóunahabei Sífiri Sandu, le füramase lubéi Núguchi Bungiu hun; ítara liña lubeiti, redei humá ya uburugu Herusalén darime heresibiruni ubafu lúmagiñe Bungiu le siélubei. 50Ábati lanügüniña Hesusu bóugudin luéi uburugu chülǘ Betania; aba liñuruni lúhabu, aba labiniruniña. 51Sunti anihán lan abiniraña, aba ladiñurun hawéi, aba lanügǘniwa sielun. 52Lárigiñe háhuduragun lun, aba hagiribudun hárigoun uburugun Herusalén, ma hagundan! 53Súnwandanti ténpuluruguñanu lan íchiga uéiriguni lun Bungiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\