Lúkasi 6

1Luagu aban weyu le luéyuri emeraaguni, éibugeina liña Hesusu labadinagua nadü hama lani disipulugu, átüheina hagíati disipulugu türigu, aba héferehani lau háhabu, aba héigini lila. 2Ábati hariñagun hádangiñe fariséugu houn: —Ka san uagu hadüga wadagimanu le moun lumuti ladügǘn lidan luéyuri emeraaguni? 3Lariñaga Hesusu houn: —Maliihangidün san luagu le ladügübei Dawidi luagu aban dan, dan le lalamachunbei hau sun ha úarabaña luma? 4Aba lebelurun tidoun luban Bungiu, aba lanügün tídangiñe fein to sagüráuboun, hou ligía tídangiñe, ru ligía houn ha úarabaña luma, lau sun fádirigurügüñanu lan yebe lúnbaña heigin tídangiñe fein tuguya. 5Ariñagati giñe houn: —Gabafutina, au le Wügüri Garaüwarügüti íbini luagu luéyuri emeraaguni. 6Lídanya aban weyu le emeraaguagülei, aba lebelurun Hesusu tidoun haligilisin huríu, aba lagumeserun arufudaha. Ñeinñein aban wügüri hilaali lúhabu le lóunwenren; 7añahati arufudahatiña lilurudun Moisesi hama fariséugu aríaahei Hesusu anhein lagaranihaba lubéi lun lidan luéyuri emeraaguni, lun hadarirun lidurun. 8Subudi lumutiti Hesusu ka lan haritagubei, aba lariñagun lun wügüri le hilaalibei úhabu: —Saraba, ráramaba wagibugiñe. Aba lásaarun, aba lararamun. 9Ábati lariñagun Hesusu houn híbiri: —Nálügüdaadün luagu aban katei: Ka gayaraabei ladügǘn lidan luéyuri emeraaguni, buiti odi wuribati? Lasalbarúniwa ibagari odi lagidarún? 10Ábati laríaguniña Hesusu sun ha geyegubaña lau, aba lariñagun lun wügüri ligía: —Tulebei búhabu. Aba látuleruni, aba lareidagun. 11Ha híbiri, aba hagañidun saragu, aba hagumeserun álügüdagua hámagua ida luba lan gayara lan hagumuchun lau Hesusu. 12Lidoun dan ligía, aba lidin Hesusu luagun aban wübü afurieida lun Bungiu. 13Dan le larugadunbei, aba lagúarun houn lani disipulugu, aba lanúadahan duusu hádangiñe, ha únbaña lagúara apostolugu. 14Anihán híribei: Simón, lememe Féduru; Andürési, le lamulen Simón; Santiagu luma Huan; Felipe luma Barütolumé; 15Matéu luma Tomasi; Santiagu, le liráü Alüféu; Simón, le áfaagubei lun hawanserun huríu; 16Húdasi, le lamulen Santiagu; luma Húdasi Isükarióte, le alugurubalin Hesusu. 17Aba lararirun Hesusu hau luéigiñe wübü, aba lerederagun hau lidan aban fulasu wásati; ñéinñanu giñe saragu gürigia ñǘbuintiña lóubawagugiñe Hudéa, Herusalén, luma lárurugugiñe Tiru luma Sidón. Sun gürigia ha, hayabiña lun haganbuni lapurichihan Hesusu luma lun lareidaguagüdüni hasandi. 18Ha burí asufurirubaña hau sífirigu wuribatiña, areidaguátiña giñe. 19Álugatiña sun gürigia haguurun luagu Hesusu, ladüga areidaguagüda lumutiña súngubei lau lubafu. 20Ábati larihin Hesusu hawagun lani disipulugu, aba lariñagun houn: —Fuleseiwatün, huguya le gudemebei, ladüga hánihali larúeihan Bungiu. 21Fuleseiwatün, huguya le áfagubei ilamaü guentó, ladüga hakimuleduba. Fuleseiwatün, huguya le ayahubei guentó; ladüga héherahaba. 22Fuleseiwatün dan le iyereegu humá houn gürigia nuéigiñe, dan le habugagunün hawariua, dan le hanabagunün, dan le hanügüni hiri kei ni kata, kei wuribati, nuéigiñe, au le Wügüri Garaüwarügüti. 23Gunda humá saragu, buin humá lau ugundani lidan weyu ligía, ladüga hibihuba aban óunwenbu afayeiruahaü sielu; ítarameme liña meha hadüga hagüchagu gürigia ha houn profetagu. 24Fugiabugu huguya le rísibei, ladüga ibiha humaali sun ugundani le lunbei hibihini. 25Fugiabugu huguya ha kimulebaña, ladüga halamachuba. Fugiabugu huguya ha éherahabaña guentó, ladüga hayahuahaba lau íruni! 26Fugiabugu huguya dan le hadimureha sun gürigia buidu huagu; ítara liña meha hadimurehan hagüchagu buidu hawagu profetagu yéetiña! 27Anihán nererun hun, huguya le aganbubalina: Hínsiñe hamá háganiñu hun, adüga humá buiti houn ha iyereehabúbaña hun, 28biní humaña ha íñaragutün, afurieida huguyame hawagu ha anabagutün. 29Anhein agayuaha aban gürigia luagu aban louba bigibu, rubei giñe le aban louba lun; le anügütu babite buéi, ruboun giñe bisimisin lun. 30Furumiñeguarügü le amuriahati buma, ruba lun; le anügüti bumegen, málugabei luma. 31Le katei le babusenrubei ladügǘn bun, ligialá badüga houn amu. 32Anhein hárügüñanu lubéi hínsiñehabubaña hun ínsiñeda hun, ka buiti hadügübei lau lira? Ladüga íbini gafigountiña, ítara liña giñe hadüga. 33O anhaün lan adüga buiti hóunrügü ha adügübaña buiti hun, ka buiti hadügübei lau lira? Ladüga ítara liña giñe hadüga gafigountiña. 34Anhaün afuredeiha houn ha uágubaña haritagua luagu hibihuba lan hámagiñe, ka buiti hadügübei lau lira? Afuredeihatiña giñegu gafigountiña hámagua, agurabañu hagía heresibirun murusunraüya lanwoun. 35Ánheinti huguya, lunti hínsiñe hamá háganiñu hun; adüga huguyame buiti; afuredeiha huguyame, magurabahanga ni kata leweñegua. Ítara luba weiri lan hafayeiruáha lúmagiñe Bungiu le íñugubei, ani lirahüñübadün giñe le tímatimaati; ladüga ligía, fuleseihabúti giñe houn ha meteingiradibaña luma houn ha wuribabaña. 36Gudemehabu humá, kei gudemehabu lan húguchi Bungiu. 37«Míchiga humá hadurun amu, michugúnwa láamuga giñe hidurun, masíadiha humá, masiadirúnwa humaamuga giñe; feruduna humá, ferudunawa humaamuga. 38Ru humá, rúa láamuga giñe hun. Líchuguba Bungiu saragu hun; ladügüba hun kéigubeirügü hadüga houn amu». 39Ru lumuti Hesusu hénpulu le houn: —Gayaraati funagia ladundehan aban marihinti aban marihinti líledi? Ma héiguaduba biángubei lidoun ábanmeme huyu? 40Úati ni aban disipulu wéiriguti luéi lumaisturun; íbini anhein lagumucha laturiahan, ítararügübei kei lumaisturun. 41Ida liña gayara bubalin liraüraü ifei le lídanbei lagu bíbiri ariha, ani masandi bumuti durusu le lídanbei bagu? 42Ida liña gayara lubéi bariñagun lun bíbiri: «Saganéi liraüraü ifei le bágurugubei», ani masandi bumuti durusu le bágurugubei? Biangua tigibu buguya le! Sagabei durusu le bágurugubei furumiñe, gayara láamuga barihini liraüraü ifei le lágurugubei bíbiri buidu lun basagaruni. 43Úati tídibu wewe buiti lun wuriba lan lin; úati giñe tídibu wewe wuribati lun buidu lan lin. 44Sun tídibu wewe subudiwati luagu lin; mátühountu igu luéigiñe hiiyu, ni beibei tuéigiñe guribiwa. 45Gürigia le buídubei, katei buiti lariñagubei ladüga katei lan buiti tídanbei lanigi; gürigia le wuribabei, katei wuribati lariñagubei ladüga katei lan wuribati tídanbei lanigi. Ladüga luagu le gíbebei tidan banigi layanuha biyuma. 46«Ka san uagu hariñaga luagu au lan Haburemebei ani madügün humuti le nubeibei? 47Nariñagaali hun ida liña lan le ñǘbuinbei nun ani adügaléi le nubeibei: 48Ítara liña kei aban wügüri le ábunagubei aban muna; achíahati hulili furumiñe, aba lábununi wagabu lidan dübü derebuguti. Dan le liñurunbei duna, aba liabin fuludu lau erei tuagun muna tuguya; siñá lumutu ánhingicha ladüga luáguñoun lan ebu derebuguti. 49Ánheinti le aganbubalina ani madügün lumuti le nubeibei, ítara liña kei aban wügüri le ábunubarun luban ligibuagu sagoun, mawagaburiga; danti le liñurunbei duna, aba liabin fuludu lau erei tuagun, aba téiguadun, aba tagünrinchagun sunsuinagubei».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\