Lúkasi 9

1Aba lóundaruniña Hesusu lani duusu disipulugu, aba líchugun ubafu luma gumadi houn lun hasagarun sun hawuyeri sífirigu wuribatiña luma lun hareidaguagüdün sánditiña. 2Aba lóunahaniña apurichihei uganu luáguti larúeihan Bungiu luma areidaguagüdaña sánditiña. 3Lariñaga houn: —Manüga humá ni kata húmagua luagu huéiyasun—ni badun, ni sagü, ni fein, ni seinsu, ni amu daüguaü tuéi to huáguboun. 4Furumiñeguarügü muna to ñeinhin lumuti hachülüra, redei humá ñein darí hidin lídangiñe fulasu ligía. 5Le ñein lumuti meresibirúniwa humá, danme le háfuridun lídangiñe fulasu ligía, ábame háfuruduni kaliki luéigiñe hugudi, arufuda humaamugei luagu magundan humá lau hagaburi lílana fulasu ligía, ígira humaña kei hadariragun houngua. 6Ábati háfuridun disipulugu hagía, aba héibuguni sun lirahüñü fulasu apurichiheinei uganu luáguti asalbaruni, areidaguagüdeina hagía sánditiña lidan sun fulasu le ñein lumuti houdin. 7Aba laganbun gumadimati Erodesi luagu sun katei le ladügübei Hesusu; ibidiñetiti lun kaba lan laritagua, ladüga ñéinñanu ariñagutiña luagu saraali lan Huan lídangiñe óunweni, 8híbiri ariñaga luagu profeta lan Elíasi achülaagubei; híbiri ariñagatiña luagu aban lan hádangiñe híbiri binadu profetagu le ásaaruti lídangiñe óunweni. 9Aba lariñagun Erodesi: —Au guánarügü óunahabei adürürei lichügü Huan. Katei funati le, le uágubei naganba labahüdawagún saragu katei? Ábati louchun Erodesi larihini Hesusu. 10Dan le hagiribudun apostolugu, aba habahüdagun lun Hesusu luagu sun le hadügübei. Ábati lanügüniña lidoun fulasu mageirawati yarafa lun Betüsáida. 11Dan le hasubudirunbalin gürigia, aba hafalaruni; aba leresibiruniña Hesusu, aba ladimurehan houn luagu larúeihan Bungiu, areidaguagüda laña sánditiña. 12Dan le lagumeserunbei adarüda, aba hayabin lani Hesusu duusu disipulugu lumoun, aba hariñagun lun: —Óunaha baña gürigia ha, ñüdün hamaamuga áluga habara lun hemeraagun, áluaha hagíame éigini lidan burí lirahüñü aüdü luma lidan burí fulasu yarafati, ladüga úati ni kata ya. 13Lariñaga Hesusu houn: —Ru humá éigini houn. Hariñaga lun: —Séingürügüñoun fein wama hama bián úduraü, ánhawagubeirügü ñüdün agañeiha éigini houn sun gürigia ha. 14Hawarañanu seingü milu wügüriña. Aba lariñagun Hesusu houn lani disipulugu: —Ñurugüda humaña dimí dimí-san. 15Aba hadügüni ítara, aba hañuurun súngubei. 16Ábati lanügünu Hesusu seingü fein tuguya lúhaburugu hama bián úduraü, aba larihin sielun, aba leteingiruni Bungiu. Lárigiñe lagubachagunu fein luma úi, aba líchuguni houn lani disipulugu lun hafanreinhani hadan gürigia. 17Hóutiña súngubei kimule; dan le habudahanbarun ígiragutu, buíngüdatiña duusu faniñe tau. 18Luagu aban weyu dan le lafurieiduña lubéi Hesusu lábugua, ñéinñanu lani disipulugu díseraü luéi, aba lariñagun houn: —Ida liña san haritagun gürigia nuagu? Kátana san, según hagía? 19Aba hariñagun lun: —Añahein, ariñagutiña luagu Huan lan le abadiseihabei buguya; híbiri, ariñaga Elíasi; añahein giñe ariñagutiña luagu aban lan hádangiñe binadu profetagu ásaaruti lídangiñe óunweni buguya. 20Ábati lariñagun houn: —Angia huguya, kátanagia lidan haritagun? Lariñaga Féduru lun: —Kristu, le lóunahabei Bungiu lun lasalbaruniña gürigia, buguya. 21Aba lariñagun Hesusu houn lau éregu lun mariñagun hamani katei le ni ka un. 22Aba lariñagun houn: —Nasufuriruba saragu, au le Wügüri Garaüwarügüti. Hanügübadina wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu, hábutigu fádirigu, hama arufudahatiña lilurudun Moisesi, kei ni kata. Nafarúaba hilagubei, ábame násaarun lídangiñe óunweni luagu lǘrüwan weyu. 23Lárigiñe, aba lariñagun houn súngubei: —Le busenti lafalarunina, bulieiléi káteiñein lan, barülei luguruan, falalana. 24Ladüga le abusenruti lesefuruni libagari, leferidirubei; anhein le eferidiruti libagari nuéigiñe, lesefurubei. 25Kagia hu lan lun gürigia lagañeiruni sun ubóu, anhein eferidira o lagünrinchagun lan lungua? 26Le anügüti busiganu nuagu luma luagu nererun, au le Wügüri Garaüwarügüti, nibusigaribadina giñe lau danme le niabin kei urúei lau luéirigun Núguchi hama ánheligu ha sándubaña. 27Ninarün hau luagu añahein lan hádangiñe ha yáabaña guentó, móunwenbaña marihinga haméi larúeihan Bungiu. 28Kei burí widü weyu lárigiñe lariñaguni Hesusu katei le, aba lamudeirun luagun aban wübü afurieida lun Bungiu; barǘ lumutiña Féduru, Santiagu, luma Huan lúmagua. 29Dan le anihán lubéi Hesusu afurieida, aba lámuñedagun ligibu, aba táharudun ladaüragun, aba támiridun. 30Ábati hasaliragun Moisesi luma Elíasi ayanuha luma, 31geyegu liña aban larugounga wéiriti hau; hayanuhaña libügürü óunweni le lunbei lasufuriruni Hesusu, Herusalén. 32Lau sun lueirin lidabu lagu Féduru hama líbirigu, marumuguntiña; ariha hamuti luéirigun Hesusu hama bián wügüriña ha lúmabaña. 33Dan le adisedeinaaña bián wügüriña hagía luéi Hesusu, aba lariñagun Féduru lun: —Máisturu, lidan dan awanha lan ya! Adüga wamá ǘrüwa dibasein ya—aban bun, aban lun Moisesi, tuma aban lun Elíasi. Gama lumoun ibidiñeti meha lun Féduru ka lan lariñagubei. 34Sunti anihán lan adimureha, aba liabin aban dúeri óuburaguaña, aba hanufudedagun ladüga hadariragun houngua lurageirugu dúeri ligía. 35Ábati haganbun aban umalali ariñaguti lídangiñe dúeri ligía: «Anihán niráü le hínsiñebei nun; aganba huméi le lubeibei». 36Lárigiñe ladimurehan umalali ligía, aba harihin disipulugu luagu lábuguarügaali lan Hesusu. Aba herederun maniñu, mariñagun hamuti katei le harihubei lun ni aban lidan dan ligía. 37Larugan, dan le hararirunbei luéigiñe wübü, saragu haña gürigia ñǘdüntiña lubaroun Hesusu. 38Ábati lagúaragun aban wügüri hádangiñe lau umalali héreti, lariñaga: —Máisturu, fuleseihabubá nun, arihabéi niráü le ligiarügüñeibei; 39anihein aban sífiri wuribati luagu; dan le lárügüdüni, aba lagúaraguagüdüni, aba lóunwehan, áfuriha ligía hakutaü liyumulugugiñe. Añawariha lumuti ani máhati lígiruni. 40Ayumuraguaadina houn bani disipulugu lun hasagaruni sífiri wuribati le luéi, siñá hamuti. 41Aba lóunabun Hesusu, lariñaga: —Huguya gürigia mafiñeraditiña ani wuribatiña! Átiribei san dan nerederun huma lubá gayara lan hafiñerun nuagu? Ídaame lagumucha mafiñeni le hídanbei? Barübei biráü ñahoun. 42Dan yebe le lidin irahü ligía lun, aba láhuchuruni sífiri wuribati múarugun, aba lóunwehagüdüni; aba ladeinhan Hesusu lun sífiri wuribati ligía, aba lareidaguagüdüni irahü, aba lederegeruni lun lúguchi. 43Aba taweiridun hanigi súngubei lau luéirigun Bungiu. Sun añaha lan lau tueirin hanigi lau le ladügübei Hesusu, aba lariñagun houn lani disipulugu: 44—Aganba huméi katei le buidu: Nederegerúaba, au le Wügüri Garaüwarügüti, háhaburugun náganiñu. 45Úati gunfuranda hamani disipulugu le lariñagubei, ladüga daruñu liña hasaminan lun katei le, ani hanufudetiñati lun hariñagun lun lun lafuranguagüdüni le lariñagubei, houn. 46Ábati hagumeserun disipulugu asigeneha hámagua luagu ka lan wéirigutimabei hadan; 47kei lasubudiruni Hesusu hasaminan, aba lanügün aban irahü lubadun, 48aba lariñagun houn: —Le eresibiruti aban irahü keisi irahü le lidan niri, resibi lumutina; le eresibirutina, resibi lumuti giñe le óunahabalina. Le lubeiti ǘnabugutimabei hidan, ligía wéirigutimabei. 49Ábati lariñagun Huan lun Hesusu: —Máisturu, arihatiwa aban wügüri asagahati sífiri wuribatiña lidan biri; aba weweridiruni ladüga mama lan aban wádangiñe. 50Lariñaga Hesusu lun: —Meweridira huméi, ladüga le mámabei wágani, wámagiñeñein. 51Dan le layarafadunbei dan lun lanügǘniwa Hesusu sielun, aba lárügüdün anigi lun ladügüni luéiyasun Herusaléun. 52Aba lóunahan lóunagülegu lubá, aba houdin lidoun aban liraüraü fulasu lani Samaria lun háluahan muna lubá; 53máhatiña Samariana heresibiruni ladüga harihin luagu léibuga lan Herusaléun. 54Dan le harihinbalin Santiagu luma Huan luagu maha hamá Samariana heresibiruni, aba hariñagun lun: —Wabureme, busentibu san lun wamuriahan lun lararirun watu gemeti siélugiñe lun lagumuchun hau kei meha ladügüni profeta Elíasi. 55Ábati ladigiragun Hesusu hawagun, aba ladeinhan houn. 56Mama niábiña, au le Wügüri Garaüwarügüti, agünrinchaguei habagari gürigia, niábiña asalbaraña. Ábati houdin lidoun amu liraüraü fulasu. 57Sun éibugeina hamá, aba lariñagun aban wügüri lun Hesusu: —Nabureme, busentina nafalarunibu le ñeinhin lumuti bidin. 58Lariñaga Hesusu lun: —Daritiña gasigamu huyu lun haganóun ñein, gádibu hagía dunuru; anhein au le Wügüri Garaüwarügüti, úati ni halíaba lan nabalachagüdei nichügü. 59Lariñagaya Hesusu lun aban: —Falabana. Lariñaga lun: —Nabureme, ígiraba lun nábununi núguchi, lárigiñeme, ábame nafalarunibu. 60Aba lariñagun Hesusu: —Ígirabaña hilaguaaña lun hábunahaniña hegeburi; anhein buguya, beiba apurichihei uganu luáguti larúeihan Bungiu. 61Ábayati lariñagun aban lun: —Nabureme, busentina nafalarunibu, gama lumoun neiba yebe ayouragua houn ha wábiñebaña. 62Lariñaga Hesusu lun: —Le íchuguti lúhabu luagu awouhagülei, lárigiñe aba larihin lárigoun, mabuidunti lun lílaname larúeihan Bungiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\