Márükosu 13

1Dan le láfuriduña lan Hesusu ténpulurugugiñe, aba lariñagun aban hádangiñe lani disipulugu lun: —Máisturu, arihabá tun tubuidun watenpulun luma burí dübü le aubei tadügǘwa! Ma lanarime burí! 2Aba lóunabuni Hesusu: —Aríagu hiña san tun tanarime ténpulu to? Meredebeitia ni aban dübü ligibuagu aban; lagünrinchaguba sun le. 3Ábati houdin luagu wübü le gíribei Oliwu le tigibugiñebei ténpulu. Danti le ñun liña lubéi Hesusu ñein, aba liabin Féduru, Santiagu, Huan luma Andürési, aba hariñagun lun, hagíaguarügü: 4Busentiwa lun bariñaguni woun ídaame lan lasusereda sun le tun ténpulu to. Kaba san seini luagu chülühali lan dan lun lagunfulirun sun burí katei le? 5Aba lariñagun Hesusu houn: Góunigi humá, meyeedagualáün ni aban, 6ladüga saraguhaba ñǘbuintiña, hariñagame: «Au Krístubei»; ani saraguhaba heyeedun. 7Huguya, danme le haganbuni layanuhóun luagu wuribu yarafa hun luma uganu luáguti burí wuribu díseti huéi, manufudedagua humá, ladüga ñeinbei wuribu súnwandan; gama lumoun mámagilime lagumuchun ubóu lira. 8Lageindaguba aban fulasu luma aban, awuribuha ligíame aban ageiraü luma amu. Ñeinbei hárabaganali lidan saragu fulasu, ilamaü, chagaguaü; ani sunme burí katei le, lagumeseharügügilime le lunbei lasufurirúniwa. 9Góunigigua humá hungua ladüga hederegerúaba lun lúrudu, ábame habuleseirunün tidan burí haligilisin huríu; hanügǘba lun haguseragüdüniwa hagibugiñe gumadimatiña luma hagibugiñe urúeigu, nuéigiñe; ítara luba gayara lan hadimurehan nuagu, hagibugiñe. 10Lubaragiñe lagumuchun ubóu, lapurichihóuba uganu luáguti asalbaruni houn sun néchanigu. 11Dánmeti le hanügǘniwa lun hederegerúniwa houn lúrudugu, magibedalá haritagun luagu kaba lan hariñaga, masaminaragubei huméi. Ariñaga huméi le lariñagun Bungiu hun lidan oura ligia; ladüga mámaba huguya adimureha, Sífiri Sandu, ligíaba adimureha. 12Hederegerubaña wügüriña hamulenu hama hábugaña lun hafarúniwa hilagubei, derege hamañame agübürigu hasaanigu; hagarabaaguba isaanigu hawagun hagübürigu ábame hafaraguniña hilagubei. 13Hiyereegudúba lun sun ubóu nuéigiñe; le áfaaguti darí lumoun lagumuhóun, ligíaba asalbara. 14Abürühati profeta Danieli luagu katei iyereehabúti le gagünrinchaguadibei; danme le harihini katei ligía le ñein lubéi moun lan lun ñein lan—le aliihabei, gunfurandalá—hámetia Hudeabaña, lúntimetia hanurahan luagun wübü. 15Gürigia ha bóugudibaña, mebelura hamatia múnadoun asagara ni kata; 16ha áraabubaña, magiribuda hamá águyu ni anügoun hadaüragun. 17Fugiabugume würiña ha dageinatiña lidoun weyu ligía hama ha garahüñütiña ha guragiña. 18Amuriaha humá luma Bungiu lun mama lan gunuburugu lasusereda sun le, 19ladüga lidaanibei asufuriruni kei le masuseredungili lúmagiñe ladügüni Bungiu ubóu, masuseredundigiaalime giñe lárigiñe. 20Anhein hamuga madüraagun lanme Habureme Bungiu dan ligía, úabei hamuga ni aban esefuruti; gama lumoun ladüraagubei luagu línsiñehabu houn lánigu, ha anúadira láañabaña. 21Ánheinti ariñawagúa hun: «Ariha humá, anihán Krístubei» o «aningitán», mafiñera humá; 22ladüga hayabinba eyeehatiña ariñaga hawougua luagu Kristu lan hagía; híbiri, ariñaga hagíame luagu profetagu hamá, ani hayeenime. Hadügüba seini luma milaguru lun heyeedaguniña íbini ha anúadira láañabaña Bungiu anhein gayara. 23Aranseñu humá; ariñaga naali hun lubaramegiua. 24Lídounme weyu ligía, lárigiñeme asufuriruni ligía, ábame laburigadun weyu, marunidunhaalime hati. 25Héiguaduba waruguma siélugiñe, ábame ladadagarun sun sielu. 26Ábameti narihíniwa, au le Wügüri Garaüwarügüti, niabin lidan dúeri lau óunwenbu ubafu luma uéiriguni; 27ábame nóunahaniña ánheligu óundaraña sun ha nanúadirubaña lídangiñe gádürü larigei ubóu, lúmagiñe lidise-agei ubóu darí lumoun lidise-agei sielu. 28Gunfuranda huméi hénpulu le tuáguti tídibu igu: Dan le ñulugili tilimun, aba labouchun tubana, ábati hasubudiruni luagu aniteeli lan lidaani lubachouga. 29Ítarameme, danme giñe harihini sun burí katei le, subudi huméi luagu yarafaali lan niabin. 30Ninarün hau, luagu lasusereduba lan sun le lubaragiñe hóunwegun gürigia ha lánina dan le. 31Lásügürüba sielu luma ubóu, anhein nererun, meredebei magunfulirunga. 32Ánheinti weyu luma oura le lunbei lasuseredun sun katei le, ibidiñeti ni ka un, ni houn lani Bungiu ánheligu ha siélubaña, ni lun Liráü; Búngiurügüñein le Úguchili asubudirei. 33«Lunti lubeiti aranseñu humá, agagudúañu, afurieida lun Bungiu, ladüga ibidiñeti hun ídaame lan lachülüra oura ligía. 34Ítara luba kei aban wügüri le ñǘdünbei luagu aban wéiyaasu díseti; lubaragiñe láfuridun lúbiñegiñe, aba líchuguni sun katei háhaburugun lumusuniña ani ru ligía hawadigimari, ariñaga ligía lun le luágubei bena lun lóunigirun. 35Agagudúañu humá lubeiti, ladüga ibidiñeti hun kaba lan oura nagiribuda, anhein gúñounba lubéi lumoun áriebuba lan, o lubá lan larugan o binaafin lan; 36ñǘbuindügüniñein sódini, nadariraünme arumuga. 37Le nariñagubei hun ariñaga numuti houn súngubei: Agagudúañu humá!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\