Márükosu 14

1Biánrügaali weyu lubá Luéyuri Esefuruni, lidaani giñe fedu le ñein lubéi teigua fein to maganatu lébini. Ábati háluahan hábutigu fádirigu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi ida luba lan hárügüdüni Hesusu lau eyeerawaguni lun háfaruni hilagubei. 2Aba hariñagun: —Márügüda waméi lidan fedu luéi hafuudun gürigia. 3Betaniañein Hesusu lúbiñe Simón le meha gawagubei lépüra; danti le ñun liña lubéi luagu dábula, aba tiabin aban würi lau aban budéin buin lau ibiñein le hémeti, le séruti. Aba tadaaruni budéin, aba téseruni ibiñein lábulugun Hesusu. 4Aba hagañidun hádangiñe ha ñéinbaña, aba hariñagun hámagua: —Kame san leferidirúa ibiñein hémeti le? 5Gayaraati hamugagu lalugurún luagu saragu seinsu, lun híderawagun gudemetiña. Aba hébechunu, 6aba lariñagun Hesusu: —Ígira humóun. Ka uagu hañawariha tun? Aban katei buiti le tadügübei nun. 7Súnwandan ñéinbaña lan gudemetiña huma lun híderaguniña dan le habusenrun; anhein au, mámaba súnwandan huma nan. 8Adüga taali würi to le tiyaraabei; huruguaaru ibiñein luagu núgubu lubá nábunahoun, 9ani ninarün hau luagu lidan lan furumiñeguarügü fulasu lidan sun ubóu le ñein lumuti lapurichihóua uganu le lánina asalbaruni labahüdawagúba giñe le tadügübei würi to lun laritawagún tuagun. 10Ábati lidin Húdasi Isükarióte, le aban hádangiñe duusu lani Hesusu disipulugu, adimureha hama hábutigu fádirigu lun ladügün daradu hama lun lederegeruni Hesusu houn. 11Dan le haganbubalin, aba hagundaaragun, aba hariñagun lun luagu híchuguba lan seinsu lun. Aba lagumeserun Húdasi áluaha ida luba lan lederegeruni Hesusu houn. 12Le furumiñeti weyu lidan fedu le ñein lubéi teigua fein to maganatu lébini, luéyuri lafarún mudún le lánina Luéyuri Esefuruni, aba hálügüdüni disipulugu Hesusu: —Halía san babusenra lun woudin aransera wabarua lun wéigini éigini le lánina Luéyuri Esefuruni? 13Aba lóunahan bián hádangiñe lani disipulugu, aba lariñagun houn lubaragiñe houdin: —Heiba uburugu, hadunraguba luma aban wügüri ñein tau aban diná lau duna, hídinme lárigi, 14lémeti ñeinhin lumuti lebelura, ábame hariñagun lun tabureme muna: “Lariñahare máisturu: Hagóun nege rumu to lunboun ñein lan leigei éigini le lánina Luéyuri Esefuruni hau lani disipulugu?” 15Ábame larufudun aban rumu wéiritu hun, tóugiñegua muna, to aranseñutiña; ábameti haranseruni éigini wabá ñein. 16Aba háfuridun disipulugu, dan hachülürün uburugun, aba hadariruni súngubei kei lariñaguni Hesusu houn; aba haranseruni éigini lánina Luéyuri Esefuruni ñein. 17Dan le laguñeedunbei, aba lachülürün Hesusu hau duusu disipulugu. 18Danti le luáguñanu lubéi dábula eiga, aba lariñagun houn: —Ninarün hau luagu lalugurubadina lan aban hídangiñe, aban le éigibei numa. 19Ábati hírudagun, aba hagumeserun álügüdaguei aban aban, hariñaga: —Au funa san? 20Aba lariñagun Hesusu houn: —Aban hídangiñe dúusugubei. Le éderutu leigan fein numa lidan asiedu. 21Nídiña lubeiti, au le Wügüri Garaüwarügüti, lau le tariñagubei Lererun Bungiu nuagu; gama lumoun fugiabutia le alugurutina! Buítimati hamuga lun wügüri ligía lun mágurahouniwagubei lan. 22Dan le añaha lubéi eiga, aba lanügünu Hesusu fein lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu; lárigiñe lagubachagunu aba líchugunu houn, ariñageina: —Hou humá, núgubu le. 23Lárigiñe, aba lanügün aban weru tau diwéin lúhaburugu; lárigiñe leteingiruni Bungiu tuagu, aba líchugunu houn, aba hatun sun hagía tídangiñe diwéin tuguya. 24Aba lariñagun houn: —Nita le, le lánina iseri daradu, le giñe áwiyuruabei hawagu saragu. 25Ninarün hau luagu mátundigiaadina lan diwéin darime weyu le lunbei nátunu iseri tuwuyeri diwéin lidan larúeihan Bungiu sielu. 26Lásurun heremuhani uremu lun Bungiu, aba houdin luagun wübü le gíribei Oliwu. 27Ábati lariñagun Hesusu houn: —Sun huguya hanurahaba, ígira humaname áriebu le, ladüga tariñahare Lererun Bungiu: «Náfarubei hóuniri mudún hilagubei, ábame herederun mudún chagagu». 28Lárigiñeme násaarun lídangiñe óunweni, nídiba Galiléa hubaragiñe. 29Ábati lariñagun Féduru lun: —Gayaraati hígirunibu sun ha, anhein au, mígirun nubadibu. 30Aba lariñagun Hesusu lun: —Ninarün bau, áriebumeme le, lubaragiñe layuguruhan gayu bián wéiyaasu, ǘrüwaalime wéiyaasu beyeedagun nau. 31Aba lariñagun: —Ni anhein lun lubéi nounwen buma, meyeedagunbadina bau. Ligiaméme giñe hariñaga súngubei. 32Ábati hachülürün lidoun aban fulasu gíriti Hetüsemaní, aba lariñagun Hesusu houn lani disipulugu: —Ñurú humá ya, néibuga afurieida lun Bungiu. 33Aba lanügüniña Féduru, Santiagu, luma Huan lúmagua. Aba ladiheridun laritagun saragu, sandí ligía aban igarigu wéiriti tidan lanigi. 34Aba lariñagun: —Sanditina aban íruni wéiriti le lánina óunweni tidan nuani. Redei humá ya, ani agagudúañu humá. 35Ábati lidin Hesusu lubaruaguóunmemeraü, aba labuluchagun múarugun, aba lamuriahan luma Bungiu anhein gayara lubéi masufurirun lani le lunbei lasuseredun lun lidan oura ligía. 36Aba lariñagun lidan lafurieidun: «Bungiu Baba, gayara bumuti sun katei; sefubána luéi uniñein gífiti le; gama lumoun mamalá kei nabusenrun, keilá babusenrun». 37Aba lidin, aba ladariruniña disipulugu arumuga; aba lariñagun lun Féduru: —Simón, barumuguña san? Siñati san buga berederun ni aban oura agagudúañu? 38Agagudúañu humá, afurieida huguyame luéi héiguadun lidoun óuchawaguni. Inarüni luagu aranseñu liña lan sífiri, anhein úgubu, débiliti. 39Ábaya lidin afurieida lun Bungiu, ariñageinamemelei dimurei le lariñagubei furumiñe. 40Danya lagiribudun, ábaya ladariruniña arumuga ladüga lueirin lidabu hagu. Ibidiñetiti houn kaba lan hóunabagüle lun. 41Ábaya lidin lǘrüwan wéiyaasu, aba lariñagun houn: —Harumuguñameme san, emeraagua huguya? Buídurügaali; chülüha oura lun nederegerúniwa, au le Wügüri Garaüwarügüti, háhaburugun gafigountiña. 42Sara humá, keimoun; aniteeli le lunbei lederegerunina. 43Ñéingili Hesusu adimureha, ligía lachülürün Húdasi, le aban hádangiñe duusu disipulugu; liabin hau saragu gürigia tau eféin luma wewe. Hóunahan hábutigu fádirigu, arufudahatiña lilurudun Moisesi, hama amu wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu. 44Ariñagaaliti buga Húdasi houn ítara: «Le wügüri le nachuurun, ligia; ábame hárügüdüni, ábame hanügüni». 45Ítara liña lubeiti, dan le lachülürünbei, aba layarafadun Húdasi lun Hesusu, aba lariñagun lun: —Máisturu! Aba lachuuruni. 46Ábati hárügüdüni Hesusu, aba hanügüni adaüra. 47Gama lumoun aba láluguchunu aban hádangiñe ha ñéinbaña lefeinte, aba líbuguni aban larigei lumusun fádiri le íñutimabei. 48Ábati lariñagun Hesusu houn gürigia hagía: —Ka uagu hiabin tau eféin luma wewe lun hanügünina adaüra, kamá hamuga híwerutina? 49Ságüñaha weyu huma nan ténpulurugu arufudaha hun, madáü humutina. Gama lumoun lasuseredunbei le lun tagunfulirun Lererun Bungiu. 50Ábati hígiruni sun disipulugu Hesusu lábugua, aba hanurahan. 51Ñeinñein aban nibureinti afalaruti Hesusu, darugu laugua táurügü aban sidi, aba hárügüdüni. 52Gama lumoun aba lesefurun hawéi, aba léibaagun surusu, ígira sidi. 53Ábati hanügüni Hesusu ligibugiñoun fádiri le íñutimabei; aba hóundaragun sun hábutigu fádirigu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi, hama amu wügüriña ha wéirigutiña lidan hafiñen huríu. 54Ábati lafalaruni Féduru Hesusu dísegiñe chülǘ tibürürünrugun luban fádiri le íñutimabei, aba lerederun ñun hama óunigirutiña ténpulu abacharagua larügürügü watu. 55Háluahati hábutigu fádirigu luma sun liñun-agei lúrudu lidurun Hesusu lun gayaraabei lan hasiadiruni lun lafarúniwa hilagubei; gama lumoun madaritiña lidurun. 56Saraguhaña yebe adimurehatiña iyeeni luagu, múaraduntiña lau le hariñagubei. 57Ñéinñanu yéetiña ásaarutiña ariñaga: 58—Aganbatiwa lariñagun: «Nagünrinchaguboun ténpulu to, to hadügüboun wügüriña, ábame nararamagüdün aban ténpulu lidan ǘrüwa weyu to mama hadüga wügüriña». 59Ni ítara, múaraduntiña lau le hariñagubei. 60Ábati lásaarun fádiri le íñutimabei hádangiñe sun hagía, aba lariñagun lun Hesusu: —Móunabuntibu san ni kata? Ida liña san le hariñagubei buagu? 61Aba lerederun Hesusu maniñu, móunabunga ni kata. Ábaya lálügüdüni fádiri íñutimati: —Buguya san Krístubei le Liráü Bungiu, le lunbei lasalbaruniña gürigia lídangiñe hafigoun? 62Aba lariñagun Hesusu lun: —Anha, au. Ani huguya, harihubadina, au le Wügüri Garaüwarügüti, ñun luéigiñe lóunwenren Suntigabafu, ariha humeime niabin lidan dúeri siélugiñe. 63Ábati laheiridagunu fádiri íñutimati ladaüragun, le ligañi; aba lariñagun: —Ka amu wabusenrubei lun líchugun fe luagu guentó? 64Aganba humuti lanabaguni Bungiu lau lererun. Ida liña harihin lun lira? Aba habuduhan súngubei lun lafarúniwa hilagubei. 65Aba buriti hagumeserun híbiri ásueraguei, adouragua lau ligibu, abuleseirei, hariñagati: —Ariñagabéigia katei lan agayuahabei buagu! Aba burí hagayuahan súdaragu ligibuagun. 66Ñeinñein Féduru bürürürugu, ligía tiabin aban lumusun fádiri le íñutimabei. 67Dan le tarihinbalin abacharagua larügürügü watu, aba taríaguni, aba tariñagun lun: —Ma lúmañadibu giñe buga Hesusu le Nasarétüna? 68Aba leyeedagun Féduru, lariñaga: —Ibidiñeti gürigia ligía nun; ibidiñegubéiti nun ka lan uagu badimureha. Aba ladireirun lídangiñe fulasu le ñein lubéi labacharagua lun yarafa lan lun lubenari barieiru; ábati layuguruhan aban gayu. 69Ábaya tarihini musu tuguya, aba tariñagun houn ha ñéinbaña: —Aba giñetia hádangiñe lánigu Hesusu le. 70Ábaya leyeedagun. Murusun oura lárigiñe, ábaya hariñagun ha ñéinbaña lun Féduru: —Inarüni, buguya aban hádangiñe, ladüga Galiléana buguya; ítara liña badimurehan kei hagía. 71Aba lagumeserun Féduru íñaragua luma áfiñura: —Ibidiñeti gürigia le uágubei hadimureha nun! 72Lidan oura ligía, aba layuguruhan gayu luagu libiaman wéiyaasu. Ábati laritagun Féduru luagu le lariñagubei buga Hesusu lun: «Lubaragiñe layuguruhan gayu bián wéiyaasu, beyeedaguba nau ǘrüwa wéiyaasu». Danti le laritagun luagun, aba layahun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\