Márükosu 6

1Aba lidin Hesusu ñéingiñe, aba lagiribudun lageiroun; aba houdin lani disipulugu luma. 2Dan lachülürünbei luéyuri emeraaguni, aba larufudahan tidan haligilisin huríu; saraguhaña gürigia aganbei, aba taweiridun hanigi lau larufudahan, aba hariñagun: —Halía funa san lafurendeirei gürigia le sun le? Ka san luwuyeri lichú aau le luágubei? Ida liña san gayara lubéi ladaagun milaguru? 3Sarafangeiga le tiráü María le, líbugaña Santiagu, Hosé, Húdasi luma Simón; ani wámañanu giñe lítunu. Aba híchugun mabahüdǘni luagu. 4Aba lariñagun Hesusu houn: —Gúndaatiña sun gürigia lau aban profeta, mámarügaali ligía lídangiñeti hageira o haduhe lan o tílana lan haban. 5Ligía lásiñarunbei ladügün amu milaguru ñein luéidigia líchugun lúhabu hawagu bianraü sánditiña, aba lareidaguagüdüniña. 6Wéirituti lanigi lau mafiñen hamá. Lárigiñe, aba léibuguni lirahüñü fulasu, arufudaheina. 7Aba lóunahan hawagu duusu lani disipulugu lun lagumeserun óunahaña bián bián; aba líchugun ubafu houn lun gayara lan hasagahan sífirigu wuribatiña. 8Ruti dimurei houn lun manügün hamá ni kata luagu héibugun luéidigia badun; moun lumuti giñe hanügün ni fein, ni sagü, ni seinsu, 9lun geidi tan hasabadun, lun mabiaman tan hasimisin. 10Ariñagati giñe houn: —Danme le hebelurun tidoun aban muna apusaraha, redei humá ñein tídanmeme muna tuguya darí háfuridun lídangiñe fulasu ligía. 11Ánhaünti meresibirúniwa lidan aban fulasu, maha hagía haganbunün, furí humá ñéingiñe, ábame háfuruduni kaliki luéigiñe hugudi, liseininme magundani hau lílana fulasu ligía, ígira humaña kei hadariragun houngua. Ninarün hau luagu danme lan lachülürün luéyuri Bungiu lun laguseragüdüniña sun gürigia, maweirinbei habeichúniwa Sodomana hama Gomorana kei lílana fulasu le meresibirunbalün. 12Ábati háfuridun, aba hapurichihan houn gürigia luagu lunti lan hasansiruni ligaburi hóuserun. 13Sagatiña giñe saragu sífirigu wuribatiña hawéi gürigia, hurugua hagía garaba hawagu saragu sánditiña, aba hareidaguagüdüniña. 14Keiti aganbahóuaali lubéi luagu Hesusu lidan sun fulasu, aba giñe lachülürün larigeirugun urúei Erodesi. Saragu haña ariñagutiña: «Saraya Huan le abadiseihabei lídangiñe óunweni, ligía luéirinbei lubafu». 15Híbiri ariñaga: «Elíasi le meha profeta le». Híbiri ariñaga: «Aban profeta kei ha binadu». 16Dan le laganbunbalin Erodesi sun le, aba lariñagun: —Huan le meha nadürüragüdübei ichügü le, saraya lídangiñe óunweni. 17Le meha asuseredubei, óunahaali meha Erodesi adaürei Huan, aba lagüraguni lau güringüri furisunrugu tadüga Erodíasi. Würi tuguya, lani meha Felipe, le lamulen Erodesi, weiriou; aba lanügünu Erodesi lúmarime. 18Aba meha lariñagun Huan lun Erodesi: «Moun lumuti bagamaridunu lúmari bamulen». 19Aba layereegudun Huan tun Erodíasi, aba tabusenrun táfaruni hilagubei; 20gama lumoun siñá tumuti ladüga hanufudeti meha Erodesi luéi, ladüga aban lan wügüri richaguati ani sánduti Huan, ábatiha lóunigiruni. Lau sun dan lan laganbuni Erodesi le lariñagubei Huan aba lerederun ibidiñounga lun kaba lan ladüga, aganba lumuti lau ugundani. 21Aba tadariruni Erodíasi tichansin dan le lagunfulirunbei Erodesi irumu, aba ladügün fedu houn gumadimatiña hama hábutigu súdaragu hama amu burí gürigia wéirigutiña ha Galiléabaña. 22Aba tebelurun tiráü Erodíasi ñein lubéi fedu le, aba tabinahan; gúndaatiti Erodesi hama sun ha ñéinbaña eiga luma lau tabinahan irahü to, aba lariñagun tun: —Amuriahabéi le babusenrun numa, níchugubei bun. 23Ru lumuti lererun tun luagu líchugubei lan furumiñeguarügü katei le tamuriahan luma tun, íbini lan tamuriahaní lamidan larúeihan. 24Aba táfuridun, aba tariñagun tun túguchu: —Kaba san namuriaha luma? Aba tariñagun tun: —Amuriahabéi lichügü Huan le abadiseihabei luma. 25Aba tebelurun irahü to furese le ñeinhin lubéi urúei, aba tariñagun lun: —Busentina lun bíchuguni lichügü Huan le abadiseihabei nun lidan aban asiedu guenlé guenlé. 26Aba lírudagun urúei saragu; gama lumoun kei ru laali lubéi lererun ani aganbagu haña amisurahóutiña lun, máhati lun michu lubéi lan le tamuriahabei luma tun. 27Furese furese, aba lóunahan urúei aban súdara lau dimurei lun lanügüni lichügü Huan lun. 28Aba lidin súdara ligía furisunrugu, aba ladürürüni lichügü Huan, aba lanügüni lidan aban asiedu. Aba líchuguni tun irahü tuguya, aba tíchuguni tun túguchu. 29Dan le haganbunbalin lánigu Huan, aba hayabin lun hanügüni lúgubu, aba hábununi. Ítara liña lounwen Huan 30Lárigiñe hagiribudun lani Hesusu apostolugu lídangiñe hapurichihan, aba hóundaragun luma, aba habahüdaguni sun le hadügübei luma le harufudahabei, lun. 31Aba lariñagun Hesusu houn: —Higougu, keimoun wemeraagua lidan aban fulasu le darangilati. Lariñagunbalin lira ladüga ñéinñanu lan saragu gürigia, híbiri ñüdün, híbiri ñübuin, darí lun madaani lan Hesusu hama lani disipulugu ni lun heigin. 32Aba lubeiti houdin tidan aban ugunei lidoun aban fulasu mageirawati. 33Gama lumoun saragu haña hádangiñe ha arihibalin houdin asubudirútiña, ábati hayabingua lídangiñe sun lirahüñü fulasu éibugeina, aba hachülürün lubaragiñe lachülürün Hesusu hau lani disipulugu. 34Dan le lararirunbei Hesusu tídangiñe ugunei, aba larihin luagu hagurabahañein lan saragu gürigia, aba hagudemedagun lun ladüga ítara haña lan kei mudún ha móuniritiña. Aba lagumeserun arufudaha saragu katei houn. 35Dan le tárühali, aba hayabin lani disipulugu, aba hariñagun lun: —Tárühalitia ani úatiña aganóutiña lidan fulasu le. 36Óunahabaña gürigia ha lun houdin lidoun burí lirahüñü fulasu le yarafabei lun hagañeihan fein, ladüga úati ni kata ya lun heigin. 37Aba lariñagun Hesusu: —Ru humá éigini houn. Aba hariñagun lun: —Gayaraati funagia woudin agañeiha fein houn? Busenwati hamuga lebegi bián-san weyu wadagimanu lun tagañeihóun fein houn súngubei. 38Lariñaga Hesusu houn: —Átiriñoungia fein huma? Heiba arihoun. Dan le harihinbarun, aba hariñagun lun: —Seingü fein hama bián úduraü. 39Aba lañuuragüdüniña gürigia sagadirugu. 40Aba hañuurun san san luma dimí dimí-san, keisi lariñagun houn. 41Aba lanügünu Hesusu seingü fein to lúhaburugu hama bián úduraü ha, aba larihin sielun, aba leteingiruni Bungiu tuagu, aba lagubachagunu; lárigiñe, aba lamurusuhanu lun líchugunu houn lani disipulugu lun hafanreinhanu hadan gürigia hagía; fánreingua hamaña giñe bián úduraü hagía hadan súngubei. 42Hóutiña sun hagía kimule. 43Lárigiñe, aba habuinchagüdün duusu faniñe lau tife fein luma úduraü ígiraguti. 44Séingüñanu-milu wügüriña éigitiña, bóugudin hawéi würiña hama irahüñü. 45Aba ládinagüdüniña Hesusu lani disipulugu tidoun ugunei lun hánhiñuragun lubá lun hachülürün Betüsáida, sun anihán lan ayouragua houn gürigia. 46Dan le ñǘdünhaña, aba lidin luagun wübü afurieida lun Bungiu. 47Dan le laguñeedunbei, lamidanharu duna ugunei hau disipulugu, Hesusurügaali buga lábugua múarugu. 48Aba larihin luagu hénrenguhaali lan houn lun hénheunhan ladüga habarounñein lan garabali. Lubá larugan, aba lidin Hesusu hawagun éibugeina ligibuagu duna, lásügüra yebe hau. 49Dan le harihinbalin éibuga ligibuagu duna, aba haritagun luagu ufiaü lan; aba hagúaragun, 50ladüga sun hagía ariha hamuti, aba hanufudedagun. Aba ladimurehan houn, aba lariñagun: —Ganigi humá! Manufudeda humá, au le! 51Aba ládinun tidoun ugunei hamoun, aba lagalumarun garabali. Aba taweiridun hanigi lau, 52ladüga úagili lan gunfuranda hamani milaguru le ladügübei tau fein, luagu gabafu lan lun sun katei; deregiru hanigi. 53Aba hánhiñuraguni duna, aba hachülürün Henesarétün, aba hagüürünu ugunei laru duna. 54Kei le aubei harariragun tídangiñe ugunei, ítara hasubudiruni lílana fulasu luagu Hesusu lan. 55Aba héibaagun lidoun sun fulasu ariñaga luagu chülühali lan, aba hagumeserun gürigia anaaha sánditiña tidan habarari le ñeinhin lubéi haganba luagu anihein lan Hesusu ñein. 56Sunti fulasu ñeinhin lumuti lebelura, uburugu yebe, lirahüñü yebe fulasu, áraabu yebe, aba híchaahoun sánditiña ǘmada, aba hamuriahan luma lun lígiruniña lúnrügü haguurun sánditiña hagía luagu taru ladaüragun. Sunti ha aguurubaña luagu, areidaguátiña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\