Matéu 25

1«Aba lariñagun Hesusu: —Ítara lubati arúeihani le lánina sielu kei diisi nibureingiña ha anügübaña halanpun le gálati gasi; aba háfuridun lun hadunragun luma adari, ñüdün hamaamuga úara luma lidoun maríei. 2Seingü hádangiñe würiña hagía, maranseruntiña, seingü aransetiña. 3Ha maranserunbaña, dan le hanügünbalin halanpun, manügüntiña amu gasi luéi le lídanbei halanpun; 4ánhañati ha aransebaña, barütiña habudein lau gasi bóugudin luéi le lídanbei halanpun. 5Kéisiti ladarasarun adari, aba ladabudunga hagu súngubei, aba harumugun. 6Kei burí luagu amidi áriebu, ligía laganbúniwa agúaraguni: “Anitén adari, furí humá eresibirei”. 7Aba hásaarun sun würiña nibureingiña hagía, aba hagumeserun aransehei halanpun. 8Aba hariñagun ha maranserunbaña houn ha aransebaña: “Ru humá murusun lídangiñe higasin woun, ladüga léñeguchuña walanpun”. 9Aba hariñagun ha aransebaña houn: “Siñati, ladüga lóuguabei woun, lóuguame hun. Héibagubei le ñein lubéi lalugurahóua agañeiha humaamuga hungua”. 10Danti añangüra lan ha maranserunbaña agañeiha gasi, ligía liabin adari. Hati aransebaña, aba hebelurun luma lidoun maríei, aba ladourúniwa bena. 11Lárigiñe, ligía hachülürün híbiri würiña nibureingiña hagía, aba hariñagun: “Wabureme, Wabureme, darabei bena wabá!” 12Aba lariñagun houn: “Ninarün hau, ibidiñetün nun”. 13«Ábati lariñagun Hesusu houn: —Agagudúañu humá, ladüga ibidiñeti hun kaba lan weyu, ni kaba lan oura nagiribuda, au le Wügüri Garaüwarügüti, ubouagun. 14«Ítara liña arúeihani le lánina sielu kei aban wügüri le dan lebei laransehan lun ladügün wéiyaasu lidoun amu fulasu, aba lagúarun houn lumusuniña, aba líchuguni liseinsun lábugiñoun haríaahan. 15«Ruti kei burí seingü-milu fiádürü lun aban hádangiñe, kei burí bián-milu lun aban, kei burí milu lun aban. Lafanreinhani houn kei habafu lun hawadigimariduni. Ábati lidin luagu luéiyasun. 16Le musu le eresibirubei seingü-milu fiádürü, aba luadigimariduni, aba lagañeirun seingü-milu fiádürü ligibuagun. 17Ítarameme le eresibirubei bián-milu, gáñeiti bián-milu lanwoun. 18Ánheinti le eresibirubei milu, aba lidin, aba lachigin aban huyu, aba laramuduni liseinsun liyubudiri ñein. 19«Saragu dan lárigiñe, aba lagiribudun iyubudiri, aba lagumeserun aranseha hama luagu seinsu. 20Furumiñe, aba liabin le eresibirubei seingü-milu fiádürü, aba lederegeruni lun liyubudiri lau seingü-milu le lagañeirubei ligibuagun, aba lariñagun lun: “Niyubudiri, séingüñein-milu fiádürü bíchugun nun, anihán seingü-milu nagañeirun ligibuagun”. 21Aba lariñagun iyubudiri lun: “Buiti, aban musu buiti ani úaraguati buguya; kei úaragua bubéi lidan le murusunrügüti, níchiga gíbetimati lábugiñoun baríaahan. Keimoun, gunda buguyame úara numa”. 22Lárigiñe, aba liabin le eresibirubei bián-milu fiádürü, aba lariñagun: “Niyubudiri, biámañein-milu fiádürü bíchugun nun, anihán bián-milu nagañeirun ligibuagun”. 23Aba lariñagun liyubudiri lun: “Buiti, aban musu buiti ani gúnfuliti buguya; kei gúnfuli bubéi lidan le murusunrügüti, níchiga gíbeti lábugiñe baríaahan. Keimoun, gundaabá úara numa”. 24«Ligía liabin le eresibirubei milu fiádürü, aba lariñagun lun liyubudiri: “Niyubudiri, subudigubei numuti luagu wügüri ban héreguti, alubaha ban le ñein lumuti mábunagun ban, abudaha buguya le ñein lumuti machagarun ban ni kata. 25Ligía nanufudedunbei, aba nidin aramudei biseinsun lábugiñe múa. Anihán lubeiti le bani”. 26Aba lariñagun iyubudiri lun: “Musu salufuriti, móuniti. Subudigubeibiñalin luagu alubaha nan le ñein lubéi mábunagun nan, abudaha au le ñein lubéi machagahan nan ni kata. 27Ligía lunti lubéi yebe hamuga bíchuguni niseinsun bánkurugun lun dan lan hamuga nagiribudun, neresibiruni le nani lau agañeiruni”. 28Aba lariñagun houn ha ñéinbaña: “Gidá huméi seinsu le lúmabei luéi, ru huméi lun le laubei diisi-milu; 29ladüga le adügübei buiti lau le lúmabei, lichugúba lanwoun lun, ábanme lígiragun lun; anhein le madügünbei buiti lau murusun le lúmabei, lagidarúaba luéi. 30Músuti móuniti le, fui huméi lidoun luburiga le bóugudibei, le ñeinba lubéi layahuaha, akünrinhame lari”. 31«Danme nagiribudun, au le Wügüri Garaüwarügüti, ubouagun, niábinba kei urúei geyegu ánheligu nau, ábame nañuurun luagu nala lau uéiriguni lun naguseragüdüniña sun gürigia. 32Ábame hóundaragun gürigia ha lílana sun fulasu nigibugiñe, ábame nafanreinraguniña hawariuagua kei lafanreinraguniña hóuniri mudún, mudún hádangiñe gábara. 33Ábame níchuguniña ha richaguabaña ligibugiñe Bungiu luéigiñe nóunwenren; ha wuribabaña ligibugiñe Bungiu, luéigiñebaña nubaünan. 34Nariñagame houn ha luéigiñebaña nóunwenren: “Higougu, huguya le biní laalibei Núguchi; resibi huméi arúeihani le aranselibei hubá lúmagiñe ladügüni Bungiu ubóu. 35Ladüga dan le nalamachunbei, rutün éigini nun; dan le namagürabudunbei, rutün duna nun; dan le éibugañaha nubéi kei chülüdügüti, rutün muna nun. 36Dagati madaüraguni nuagu, rutün daüguaü nun; dan le nasandirunbei, ñǘdüntün arihana; dan le nadaürǘnbei, ñǘdüntün arihana”. 37Ábameti hariñagun richaguatiña hagía nun: “Wabureme, ida bugagia warihabu lau ilamaü, aba wíchugun éigini bun? Ida bugagia warihabu lau mágürabu, aba wíchugun duna bun? 38Ida bugagia warihabu kei chülüdügüti, aba wíchugun muna bun? O madaüragunga, aba wíchugun daüguaü bun? 39Ida bugagia warihabu lau sandi o furisunrugu, aba woudin arihabu?” 40Ábame nariñagun houn: “Ninarün hau, furumiñeguarügü katei le hadügübei lun aban hádangiñe namulenu, ka lan lǘnabunbei, nun giñe hadügei”. 41«Nariñagameti houn ha luéigiñebaña nubaünan: “Dise humá nuéi, huguya le lunbei hasufurirun lun sun dan; heiba lidoun watu gemeti le méñeguchadibei, le aranserúbei lubá Mafia hau lánigu. 42Ladüga dan le nalamachunbei, míchutün éigini nun; dan le namagürabudunbei, míchutün duna nun. 43Éibugatina kei chülüdügüti, míchutün muna nun; mégeitina daüguaü, míchutün nun; sánditina, daüwa au, mídintün arihana”. 44Ábame hariñagun wuribatiña hagía nun: “Wabureme, ida bugagia warihabu lau ilamaü o mágürabu, o kei chülüdügüti, o madaüragunga, o lau sandi, o furisunrugu, lun míderagun wamanibu?” 45Nariñagame houn: “Ninarün hau, luagu furumiñeguarügü lan katei le madügün hubéi houn gürigia, ka lan lǘnabunbei, madügün humuti giñe nun”. 46Ábameti houdin ha máfiougatin lun hasufurirun ñein lun sun dan; hámeti richaguabaña ligibugiñe Bungiu, ábame houdin sielun lun hagundaarun ñein lun sun dan».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\