Matéu 26

1Lárigiñe lariñaguni Hesusu sun katei le, aba lariñagun houn lani disipulugu: 2—Kei hasubudiruni, bián weyu lárigiñe le, ligíame fedu le lánina Luéyuri Esefuruni; ani nederegerúaba, au le Wügüri Garaüwarügüti, lun nádarawaguniwa luagu gurúa. 3Aba hóundaragun hábutigu fádirigu, arufudahatiña lilurudun Moisesi, hama wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu tigibugiñe luban Gáifasi, fádiri le íñutimabei. 4Ñein heledegua lubá Hesusu lun hárügüdüni lau yeeguaü, lun háfaruni hilagubei. 5Hariñagati: —Mamalátia lidan fedu luéi hachagaragun gürigia. 6Betaniañein Hesusu, lúbiñe Simón le meha gawagubei lépüra; 7aba tiabin aban würi luagun, gámeina tuguya aban lagei ibiñein le wéiriti liserun. Dan luáguñein lubéi dábula Hesusu, aba téseruni ibiñein ligía lábulugun. 8Dan harihinbalin disipulugu katei le, aba magundan hamá, hariñaga: —Kame san leferidirúa le ítara? 9Gayaraati hamugagu lalugurúniwa le luagu saragu seinsu lun híderawagun gudemetiña. 10Aba laganbuni Hesusu le hariñagubei, aba lariñagun houn: —Ka uagu hañawariha tun würi to? Buiti katei le tadügübei. 11Súnwandan yáabaña lan gudemetiña huma; anhein au, mámaba súnwandan huma nan. 12Le tadügübei würi to lau téseruni ibiñein le nuagun, taranseruñádina lubá nabunúniwa. 13Ninarün hau luagu le lan ñein lumuti lapurichihóua uganu luáguti asalbaruni lidan sun ubóu, labahüdawagúba giñe le tadügübei würi to, lun laritawagún tuagun. 14Aba lidin aban hádangiñe duusu disipulugu, le gíribei Húdasi Isükarióte, adimureha hama hábutigu fádirigu. 15Aba lariñagun houn: —Átiribei híchugun nun anhein nederegera Hesusu hun? Aba híchugun darandi murusun pülata lun. 16Lúmagiñeti oura ligía, aba láluahan Húdasi ida luba lan lederegeruni Hesusu houn. 17Le furumiñeti weyu lidan fedu le ñein lubéi teigua fein maganatu lébini, aba hayabin disipulugu lumoun Hesusu, aba hariñagun lun: —Halía babusenra waranserun lun ñeinba lan wadügei éigini le lánina Luéyuri Esefuruni? 18Aba lariñagun houn: —Heiba uburugu, lúbiñe ítaga wügüri, ábame hariñagun lun: “Ítara liña lariñagun Máisturu: Yarafaali nóurate, búbiñeba nefeduhei Luéyuri Esefuruni hama nani disipulugu”. 19Aba hadügüni disipulugu kei lariñaguni Hesusu houn, aba haranseruni éigini le lánina Luéyuri Esefuruni. 20Dan le laguñeedunbei, aba lañuurun Hesusu luagu dábula hama lani duusu disipulugu; 21sunti añaha lan eiga, aba lariñagun houn: —Ninarün hau luagu lalugurubadina lan aban hídangiñe. 22Ábati hahirudagun, aba hagumeserun álügüdei aban aban: —Nabureme, au funa san? 23Aba lariñagun houn: —Le éderutu leigan fein úara numa lidan ábanmeme asiedu, ligíaba alugurana. 24Nídiña, au le Wügüri Garaüwarügüti, luagu üma le uágubei tariñaga Lererun Bungiu; gama lumoun fugiabutia wügüri le alugurutina! Buítimati hamuga buga lun lun mágurahouniwagubei lan. 25Ábati ladimurehan Húdasi, aba lálügüdahan: —Máisturu, au funa san? Aba lariñagun Hesusu lun: —Buguya guánarügü ariñagubalin. 26Dan añaha lubéi eiga, aba lanügünu Hesusu fein lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu; lárigiñe lagubachagunu, aba líchugunu houn lani disipulugu, ariñageina: —Hou humá; núgubu le. 27Lárigiñe, aba lárügüdün aban weru buin tau diwéin lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu, aba lásügüragüdüni houn, ariñageina: —Gurá humá lídangiñe le, sun huguya. 28Nita le, le añuuragüdübalin iseri daradu, le giñe áwiyurubei hawagu saragu gürigia lun ferudunawa lan hafigoun. 29Nariñahare hun luagu mátundigiaadina lan diwéin darime weyu le lunbei nátunu iseri tuwuyeri diwéin huma lidan larúeihan Núguchi Bungiu. 30Lárigiñe heremuhani sálumu, aba houdin luagu wübü Oliwu. 31Aba lariñagun Hesusu houn lani disipulugu: —Hasandiraguba sun huguya hungua lau maguraasuni nuagu áriebu to, ladüga lariñahare tidan Lererun Bungiu: “Náfarubei hóuniri mudún hilagubei, ábame herederun mudún chagagu”. 32Lárigiñeme násaarun lídangiñe óunweni, nídiba Galiléa hubaragiñe. 33Aba lariñagun Féduru lun: —Gayaraati hígirunibu súngubei bábugua, anhein au mígirun nubadibu. 34Ábati lariñagun Hesusu lun: —Ninarün bau luagu áriebumeme lan le, lubaragiñe layuguruhan gayu, beyeedaguba nau ǘrüwa wéiyaasu. 35Aba lariñagun Féduru lun: —Gayaraati nounwen buma, meyeedagunbadina bau. Ligiaméme giñe hariñaga sun disipulugu. 36Lárigiñe aba lachülürün Hesusu hau lani disipulugu lidoun aban fulasu gíriti Hetüsemaní, aba lariñagun houn: —Ñurú humá ya, néibuga afurieida lun Bungiu yara. 37Aba lanügüni Féduru hama bián lirahüñü Sebedéu lúmagua, aba lagumeserun asandira íruni luma idiheri. 38Ábati lariñagun houn: —Sanditina aban íruni le lánina óunweni tidan nuani. Redei humá ya, agagudúañu huguyame numa. 39Ábati lidin Hesusu lubaruaguóun mémeraü, aba láhuduragun lau ligibu múarugun, aba lafurieidún lun Bungiu, lariñaga: —Bungiu Baba, gayara bumuti sun katei; sefubána luéi uniñein gífiti le; gama lumoun mamalá kei nabusenrun, keilá babusenrun. 40Ábati lagiribudun le ñeinhin habéi lani disipulugu, aba ladariruniña arumuga; aba lariñagun lun Féduru: —Siñati san buga herederun agagudúañu numa ni aban oura? 41Agagudúañu humá, afurieida huguyame, mábürühan humaamuga lidoun óuchawaguni. Inarüni luagu anha tan huani lun katei le buídubei; ánheinti húgubu, débiliti. 42Ábaya lidin luagu libiaman wéiyaasu, aba lafurieidún, lariñaga: —Núguchi, anhein siñá lubéi masufurirun nani le lunbei nasufuriruni, adügüwalá bugundan. 43Ábaya lagiribudun, ábaya ladariruniña lani disipulugu arumuga ladüga wéirihali lidabu hagu. 44Aba lígiruniña, ábaya lidin afurieida luagu lǘrüwan wéiyaasu, ariñageinamemelei dimurei ligía. 45Ábati lidin le ñeinhin habéi lani disipulugu, aba lariñagun houn: —Harumuguñameme san, emeraagua huguya? Chülühali oura lun nederegerúniwa, au le Wügüri Garaüwarügüti, háhaburugun gafigountiña. 46Sará humá, keimoun, yarafaali le lunbei lalugurunina. 47Ñéingili Hesusu adimureha, ligía liabin Húdasi, le ábanbei hádangiñe duusu disipulugu, hau saragu gürigia tau eféin luma wewe. Hayabin luéigiñe hóubadina hábutigu fádirigu hama wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu. 48Ariñagaaliti buga Húdasi houn: —Le nachuurun, ligia; hárügüdeime. 49Ábati layarafadun lun Hesusu, aba lariñagun: —Buiti guñoun, Máisturu! Aba lachuuruni. 50Aba lariñagun Hesusu lun: —Numada, ka bálugubei? Ábati hayabin, aba hárügüdüni Hesusu, aba hanügüni adaüra. 51Ábati lasagarunu aban hádangiñe lani Hesusu disipulugu lefeinte, aba láchuguni aban larigei lubúein fádiri le íñutimabei. 52Aba lariñagun Hesusu lun: —Areidabóun befeinte; ladüga sun ha áfarahatiña tau eféin, tauba giñe eféin hafarúa. 53Ibidiñeti bun luagu ánhana lan hamuga busén, gayara lan namuriahan ǘrüwa-wein-diisi-milu hádangiñe lani Núguchi ánheligu, ani lóunahañanu lan hamuga? 54Gama lumoun anhein nadüga ítara, ida lubagia lagunfulirun le tídanbei Lererun Bungiu to ariñaguboun luagu lunti lan lasuseredun le ítara? 55Ábati lariñagun Hesusu houn mutu hagía: —Hiábiñati tau eféin luma wewe lun hárügüdünina kamá hamuga híwerutina? Ságüñaha weyu nañuurun ténpulurugu haganagua arufudaha, madáü humutina. 56Gama lumoun lasuseredunbei sun le lun lagunfulirun le hariñagubei profetagu tidan Lererun Bungiu. Ábati hígiruni sun disipulugu Hesusu lábugua, aba hanurahan. 57Ha adaürübalin Hesusu, aba hanügüni ligibugiñoun Gáifasi, fádiri le íñutimabei, le ñein lubéi hadamuridagua arufudahatiña lilurudun Moisesi hama wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu. 58Ánheinti Féduru, falá lumuti dísegiñe darí tibürürünrugun luban fádiri le íñutimabei le ñeinhin lubéi lebelura; aba lerederun ñun hama óunigirutiña ténpulu lun larihin halíaba lan lébeda katei le. 59Háluahati hábutigu fádirigu, hama sun híbiri liñun-agei lúrudu lidurun Hesusu lau iyeeni lun gayaraabei lan hasiadiruni lun lounwen; 60gama lumoun madaritiña lidurun lau sun saragu haña lan gürigia ñǘdüntiña ariñaga iyeeni luagu. Lagumuhóun oura, ligía hayabin bián yéetiña íchiga fe luagu; 61aba hariñagun: —Ariñagati wügüri le luagu gayara lan lagünrinchagunu litenpulun Bungiu, ábaya lanme lararamagüdünu lidan ǘrüwa weyu. 62Ábati lararamun fádiri le íñutimabei, aba lariñagun lun Hesusu: —Móunabuntibu san ni kata? Káteigia le, le ariñawagúbei buagu? 63Gama lumoun móunabunti Hesusu. Ábati lariñagun fádiri le íñutimabei lun: —Luagu liri Bungiu le wínwanbei nariñaguña bun lun bariñaguni inarüni. Ariñagabéi woun anhein buguya lubéi Krístubei le Liráü Bungiu. 64Aba lariñagun Hesusu lun: —Buguya guánarügü ariñagubalin. Ariñagatina giñe hun luagu harihubadina lan, au le Wügüri Garaüwarügüti, ñun luéigiñe lóunwenren Bungiu le Suntigabafu; harihubei giñe niabin lidan huánriñu siélugiñe. 65Ábati laheiridagunu fádiri le íñutimabei ladaüragun, le ligañi, aba lariñagun: —Anaba laali wügüri le Bungiu lau lererun! Mabusenrunhadiwa amu lun líchugun fe luagu; aganba humaali anabaguni le lariñagubei; 66ida liña harihin lun? Aba hariñagun: —Gadurunti, lunti lounwen. 67Ábati hásueraguni ligibu, bulesei haméi; híbiri, aba hagayuahan ligibuagun, 68aba hariñagun lun: —Kei buguya lan Krístubei le profeta, ariñagabéigia ka la agayuahabei buagu! 69Sunti lasuseredun sun katei le, ñun liña Féduru bóugudi tibürürünrugu luban fádiri le íñutimabei; aba tiabin aban eseriwihatu luagun, aba tariñagun lun: —Buguya, lúmañadibutia giñe Hesusu le Galiléana. 70Aba leyeedagun Féduru hagibugiñe súngubei, aba lariñagun: —Ibidiñeti nun ka lan uagu badimureha. 71Léibuga yebe Féduru luagun bena, ligía tarihini ábanya, aba tariñagun houn ha ñéinbaña: —Eyeri le, lúmañahañeintia giñe Hesusu le Nasarétüna. 72Ábaya leyeedagun Féduru lau fiñún, aba lariñagun: —Ibidiñeti wügüri ligía nun. 73Murusun lárigiñe, aba hayabin ha ñéinbaña lumoun Féduru, aba hariñagun lun: —Inarüni luagu aban lan hádangiñe buguya; arihúati luagu ligaburi badimurehan. 74Aba lagumeserun íñaragua lungua ariñaga lau fiñún: —Ibidiñeti gürigia ligía nun! Lídanmeme oura ligía, aba layuguruhan aban gayu. 75Ábati laritagun Féduru luagu le lariñagubei Hesusu lun: “Lubaragiñe layuguruhan gayu, ǘrüwaalime wéiyaasu beyeedagun nau”. Aba láfuridun Féduru ñéingiñe, aba layahuahan lau igarigu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\