Matéu 27

1Dan larugadunbei, aba hadamuridagun sun hábutigu fádirigu hama wügüriña wéirigutiña lidan hafiñen huríu ariha kaba lan hadüga lun háfaruni Hesusu. 2Aba hanügüni güragu, aba hederegeruni lun Ponsiu Pilatu le gumadimati. 3Dan le larihinbei Húdasi, le alugurubalin Hesusu, luagu siadi hamaali lan Hesusu lun lounwen, aba lasakürihan, aba láguyugüdüni darandi murusun pülata ligía houn hábutigu fádirigu luma houn wügüriña wéirigutiña; 4aba lariñagun houn: —Afigouhaadina lau nederegerun aban wügüri madurunti lun lounwen. Aba hariñagun lun: —Kámegia le wama? Buguya lun barihin lau lira! 5Aba lachagaruni Húdasi seinsu ñein ténpulurugu, aba lidin átigiragua lungua. 6Aba habuduni hábutigu fádirigu seinsu ligía, aba hariñagun: —Siñati wíchuguni seinsu le tidoun gafu to lagei liseinsuna Bungiu ladüga lebegi óunweni. 7Aba húaradun lun lagañeihóun lufulasun aban wügüri le adaagubei katei lauti múa lau seinsu ligía lun hábunahoun terencha ñein. 8Ligía Lufulasun Hitaü lubéi líribei fulasu ligía chülǘ lumoun dan le. 9Ítara liña lagunfulirun le meha lariñagubei profeta Heremíasi: «Barǘ hamuti darandi murusun pülata ligía, ebegi le híchugubei Ísüraelina luagu wügüri ligía, 10aba hagañeihani lufulasun aban wügüri le adaagubei katei lauti múa lau, kei lariñaguni Nabureme nun». 11Barüwati Hesusu ligibugiñoun gumadimati, le álügüdübalin, lariñaga lun: —Buguya san Harúeitebei Huríu? Aba lariñagun Hesusu lun: —Buguya guánarügü ariñagubalin. 12Dan buriti híchugun hábutigu fádirigu hama wügüriña wéirigutiña lidurun, móunabuntiha Hesusu ni kata. 13Ábati lariñagun Pilatu lun: —Maganbun bumuti san le hariñagubei buagu? 14Móunabunti Hesusu ni kata; ábati taweiridun lanigi gumadimati. 15Gagaburi lumuti méhati gumadimati lígiragüdün aban adaürǘti houn gürigia lidan fedu, furumiñeguarügü adaürǘti le hamuriahan luma. 16Ñéinñeinti aban adaürǘti, díseti léibaahan liri, gíriti Barawási; 17danti le damuriñu haña lubéi sun gürigia, aba lálügüdüniña Pilatu, lariñaga houn: —Ka habusenrubei nígiragüdün hun, Barawási, odi Hesusu le unbei lariñawagúa Kristu? 18Líridunbalin giñe Hesusu ladüga subudi laali lan luagu ladüga lan hagimugan lun hederegerei. 19Sun ñun lan Pilatu luagu lala le lánina aguseruni, aba tóunahan lúmari ariñaga lun: «Madügabá ni kata lau gürigia úaraguati le, ladüga gewenedütina buga aban uénedü wuribati áriebu buga ladüga gürigia le». 20Aba hádaruni hábutigu fádirigu hama wügüriña wéirigutiña hadoun gürigia lun hamuriahan lun láfuridun Barawási, lun lafarún Hesusu. 21Ábaya ladimurehan gumadimati houn sun gürigia hagía, aba lariñagun houn: —Ka hádangiñe biángubei habusenrubei lun nígiragüdüni hun? Aba hariñagun: —Barawási. 22Aba lariñagun Pilatu houn: —Kábati nadüga lau Hesusu le unbei lariñawagúa Kristu? Aba hóunabun súngubei, aba hariñagun: —Dáguabei luagu gurúa! 23Aba lariñagun Pilatu houn: —Kati wuribati ladügübei? Ábatima hagúaragun, ariñaga: —Dáguabei luagu gurúa! 24Dan le larihinbalin Pilatu luagu siñá lan ladügün ni kata luéidigia chagaguaü, aba lamuriahan duna, aba lachibuni lúhabu hagibugiñe gürigia, ariñageina: —Mama au lunbei narihin lau lounwen wügüri madurunti le; huguya lun harihin lau. 25Aba hariñagun sun gürigia: —Wagia hama warahüñü, wanügüba furumiñeguarügü duru wawouguoun luagu lounwen! 26Ábati lígiragüdüni Pilatu Barawási; aba lóunahan abeichei Hesusu, aba lederegeruni lun ládarawaguniwa luagu gurúa. 27Lárigiñe, aba hanügüni lisudaranigu gumadimati Hesusu tidoun luban Pilatu, aba hóundaraguagüdüniña sun súdara geyegua lau. 28Aba haragachunu ladaüragun, aba hadaürün aban daüguaü funatu luagu; 29aba híchugun aban ridi lauti hiiyu lábulugu, luma aban maburu lúhaburugu le lóunwenren. Ábati háhuduragun ligibugiñe, aba héherahan lau, aba hariñagun lun: —Gabagarilá Harúeite Huríu! 30Aba giñe hásueraguni, hanügeiha maburu ligía, híchaaguei lábulugu. 31Lárigiñe héherahan lau ítara, aba haragachunu daüguaü funatu luéi, aba hadaürünu ladaüragun luagu. Aba hanügüni lun ládarawaguniwa luagu gurúa. 32Dan le áfurideina haña lubéi, aba hadunragun luma aban wügüri Sirenena, gíriti Simón; aba hafosuruni lun lanügüni luguruan Hesusu. 33Ítara liña hachülürün lidoun aban fulasu gíriti Gólugota (mini lan lira, «Lubara Labu Ichügü»). 34Ñein híchiga diwéin mígisiñu lau katei gífiti lun Hesusu lun látunu; hóucharügü lumutu, matun lumutu. 35Dan le dagua hamaali Hesusu luagu gurúa, aba háhurerun súdara ubunuruni lun hafanreinhanu ladaüragun hádangua. Ítara liña lagunfulirun le meha labürühabei profeta: «Áhureratiña ubunuruni lun harihin kaba lan hádangiñe eredera tau nadaüragun». 36Aba hañuurun ñein lun hóunigiruni. 37Aba híchugun aban abürühóuni lóugiñe lichügü le ñein lubéi lariñaga ka lan lidurunbei. Ítara liña abürühóuni ligía: «Hesusu le, le harúeite huríu». 38Dáwaguatiña giñe bián híwerutiña luagu gurúa úara luma, aban luéigiñe lóunwenren, aban luéigiñe lubaünan. 39Ha buriti ásügürübaña ñéingiñe, aba hanabuni, aba hánhingichuni hachügü, 40ariñageina: —Buguya le gayaraabei bágurunu ténpulu ábaya bararamagüdünu lidan ǘrüwa weyu, sálbaguaba bungua. Anhein Liráü bubéi Bungiu, rariba luéigiñe gurúa. 41Ítara liña giñe héherahan hábutigu fádirigu hama arufudahatiña lilurudun Moisesi, fariséugu, hama wügüriña wéirigutiña, lau; ábaha hariñagun hámagua: 42—Sálbati amu; anhein lungua, siñati lasalbaragun. Anhein ligía lubéi Harúeitebei Ísüraelina, rarila luéigiñe gurúa, afiñe wamaamuga luagu. 43Ru laali lafiñen luagu Bungiu; sálbaleiti Bungiu guentó anhein inarüni lubéi luagu hínsiñe lan lun, kei ariñagaali lubéi woun luagu Liráü lan Bungiu. 44Anaba hamuti giñe híwerutiña ha dáwaguñubaña luagu haguruan úara luma. 45Ábati laburigadun sun fulasu lúmagiñe amidirugu darí ladaünrün ǘrüwa rábounweyu. 46Kei burí ouraméme ligía, aba lagúaragun Hesusu here, lariñaga: —Elí, Elí, lemá sabaktani? (mini lan lira: «Nubungiute, Nubungiute, ka san uagu bígirana?») 47Ñéinñanu hádangiñe ha ñéinbaña aganbuti, aba hariñagun: —Laguahaña wügüri le lun profeta Elíasi. 48Aba lidin aban hádangiñe éibaagueina anüga aban mudusi; lárigiñe ladüdüragüdüni tau diwéin garühütu aba líchuguni luagu aban wewe, aba línchunu lun lun latun. 49Gama lumoun aba hariñagun ha híbiri: —Ígirabei; wariha anhein ñübuin Elíasi asalbarei. 50Ábaya ladügün Hesusu aban agúaraguni héreti, ábati lounwen. 51Lidan oura ligía, aba taheiridagun tubelun ténpulu lidan bián murusun, íñugiñe lun ǘnabun. Aba ladagarun aban hárabaganali, aba labouhan dübü. 52Aba lánhunrenchunga umúahaü; águyuguatiña saragu hádangiñe afiñetiña luagu Bungiu ha meha hilaguaañabaña. 53Aba háfuridunga lídangiñe hamúaha lárigiñe lásaarun Hesusu lídangiñe óunweni. Aba hebelurun lidoun uburugu Herusalén le biniwabei, le ñein lubéi harihaña saragu gürigia. 54Leti hábuti súdaragu hama súdaragu ha óunigirubalin Hesusu, dan hasandirunbalin hárabaganali luma dan harihinbalin líbiri burí katei le asuseredubei, aba hanufudedagun saragu, aba hariñagun: —Inarüni, Liráü Bungiu wügüri le. 55Ñéinñanu saragu würiña aríagua dísegiñe, ha afalarubalin Hesusu lúmagiñe Galiléagiñe íderagua haméi. 56Ñeinñoun María Mágüdalena hadan, María to lúguchu Hakobu luma Hosé tuma háguchu lirahüñü Sebedéu. 57Dan le aguñedeina lubéi, aba liabin aban wügüri rísiti gíriti Hosé; lídangiñeti fulasu le gíribei Arimatéa, hádangiñeti giñe ha afalarubalin Hesusu. 58Ábati lidin lumoun Pilatu, aba lamuriahani lúgubu Hesusu luma. Ábati lariñagun Pilatu lun lichugúniwa lun; 59aba lanügüni Hosé, aba lóuburaguni tidan aban gamisa harumatu. 60Aba líchuguni lidoun lumuaha iseri le yebe lachigagüdübei lubarua luagu dübü. Lárigiñe ladouruni umúahaü lau aban dübü wéiriti luagu lubenari, aba lidin. 61Ñéinñounti María Mágüdalena tuma to aban María ñun ligibugiñe umúahaü. 62Larugan, lárigiñe aransehani lubá luéyuri emeraaguni, aba houdin hábutigu fádirigu hama fariséugu lumoun Pilatu; 63aba hariñagun lun: —Wábuti, haritagua wamuti luagu ariñaga lan meha yeeti lügüra dan meha móunwengili luagu lásaaruba lan luagu lǘrüwan weyu lárigiñe lounwen. 64Óunahagubeiba achoururei umúahaü darime lǘrüwan weyu, miabin hamaamuga lani disipulugu áriebu íweruhei lúgubu, ábame hariñagun houn gürigia luagu saraali lan. Wéiritimahalimeti lagumuhóun iyeeni le sügǘ lau le furumiñeti. 65Aba lariñagun Pilatu houn: —Barǘ humá fiu súdara, heiba chouru huméi umúahaü le lubuidun-agei huáraati. 66Ábati houdin, aba hachoururuni dübü le luágubei umúahaü, aba hígiruniña súdaragu lun hóunigiruni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\