Matéu 5

1Dan le larihinbaliña Hesusu sun gürigia hagía, aba lawarirun luagun aban wübü, aba lañuurun ñein. Ábati hóundaragun lani disipulugu geyegua lau, 2aba lagumeserun arufudaha houn ítara: 3«Fuleseiwatiña ha asubudirubalin luagu megei hamani lídehan Bungiu, ladüga ménrengubei houn lun hebelurun lidoun larúeihan Bungiu sielu. 4«Fuleseiwatiña ha ayahubaña, ladüga líchuguba Bungiu gurasu houn. 5«Fuleseiwatiña ha ǘnabugubaña ani mabafu hagía, ladüga heresibirubei múa keisi alagan. 6«Fuleseiwatiña ha lamabaña ani mágürabu hagía lun hadügüni lugundan Bungiu, ladüga líderagubaña Bungiu lun hadügüni. 7«Fuleseiwatiña ha gudemehabubaña, ladüga gudemehabubei giñe Bungiu houn. 8«Fuleseiwatiña ha harumabaña anigi, ladüga harihubei Bungiu. 9«Fuleseiwatiña ha awadigimaridubaña luagu darangilaü, ladüga lagúarubaña Bungiu keisi lirahüñü. 10«Fuleseiwatiña ha asufurirubaña éibaahouni luagu hadügüni lugundan Bungiu, ladüga hebeluruba lidoun larúeihan Bungiu sielu. 11«Fuleseiwatün dan le hanabagunün gürigia, éibaaha hamáün, ariñaga hagía sun luwuyeri iyeeni huagu, luéigiñe nánigu humá. 12Gúndaañu humá, ladüga heresibiruba aban óunwenbu fáyeiti sielu; ítara liña meha giñe héibaahouniwa profetagu ha ñǘbuinbaña hubaragiñe. 13«Aba lasigirun Hesusu ariñaga: Ítara hiña kei salu houn lílana ubóu le; gama lumoun anhein leferidira salu lubasuan, kábagia un hu lan? Úaalime hu lan ni ka un luéidigia lun lagurúniwa, ábame hadügüraguni gürigia. 14«Ítara hiña kei lanpu houn lílana ubóu le. Aban uburugu le luáguti aban wübü siñati laramudagun; furanguti larihíniwa. 15Mebedúnti giñe aban lanpu lun lichugúniwa tábugiñe aban gafu; luagu dábula lichugúa lun larugoungadágüdün hau sun ha múnadabaña. 16Ítara humá giñe, durunguagüda huméi hilanpun hadan gürigia, lun danme lan harihini buiti le hadügübei, ábame giñe hadimurehan buiti luagu Wáguchi Bungiu le siélubei. 17«Maritagua humatia luagu niábiña lan agidarei lilurudun Moisesi, ni le harufudahabei profetagu; mama niábiña agidarei, niábiña agunfulirei. 18Ninarün lubeiti hau luagu aniheinguarügaali ligía lan sielu luma ubóu, magidarúnwabei ni aban puntu, ni aban létüra lídangiñe lilurudun Moisesi darime gúnfulihali sun katei. 19Ligía, le lubéi íchuguti mebereseni luagu furumiñeguarügü gumadi lídangiñe lúrudu, íbini le lan ñǘraütimabei lídangiñe, arufudaha ligía houn gürigia lun hadügüni libe le ladügübei, ñǘraüraübei lanügǘniwa yágüta sielu lidan larúeihan Bungiu. Ánheinti le ñǘdünbei lau sun burí gumadi lidan lúaragun, ítara giñe larufudahan, wéiribei lanügǘniwa yágüta sielu. 20«Nariñahare hun luagu anhein lan mabuidun ligaburi hóuserun saragu wéiyaasu hawéi arufudahatiña lilurudun Moisesi, hama fariséugu, mebelubadün lidoun larúeihan Bungiu sielu. 21«Aganba humaali luagu ariñawagúa lan meha houn hagüchagu lun máfarahan hamá, ladüga furumiñeguarügü lan le áfarahati, lasiadirúaba lan. 22Gama lumoun nariñahare hun luagu furumiñeguarügü lan le agañiduti luma gürigia líledi laguseragüdüwaba. Le anabuti gürigia líledi laguseragüdübei lueirin-agei lúrudu; le ariñaguti lun gürigia líledi, “ibidiougua tau”, luáguñein üma lun máfiougatin. 23«Ítara liña lubeiti, anhein banüga bidewese luagun lani Bungiu latarü, bau ñein aba baritaguni luagu anihein lan katei lidan furumiñeguarügü gürigia bubá, 24ígirabei le lunbei bedewehani ñein ligibugiñe latarü, ábame bidin arandara luma gürigia ligía. Lárigiñemeti, gayaraahalime bagiribudun luagun latarü íchigei bidewese. 25«Anhein abusenra aban gürigia lanügünibu ligibugiñoun lúrudu, beluba lidoun úarani luma luagu héibuguniwagu luéi lederegerunibu lun aguseragüdüti, lederegerabume aguseragüdüti lun súdara, ábame badaürǘn. 26Ninarün bau, máfuridunbadibu lan ñéingiñe darí bafayeiruni lagumuhóun gáwanaü. 27«Aganbaadün luagu ariñawagúa lan meha: “Magabaraha humá”. 28Au nariñahare hun luagu furumiñeguarügü lan le awamadirutu aban würi, agabarahaali tuma tidan lanigi. 29«Ánhabu lubeiti lafigougüda bagu le bóunwenren, sagabei, fuibei buáriua; buítimati lun beferidirun aban lídangiñe umegeguni le buágubei sügǘ lau bidin lau sun búgubu máfiougatin. 30Anhein búhabu lubéi le bóunwenren afigougüdübadibu, dürübei, fuibei buáriua; buítimati lun leferidirún aban lídangiñe umegeguni le buágubei sügǘ lau bidin lau sun búgubu máfiougatin. 31«Ariñawagúati meha giñe luagu furumiñeguarügü lan le ígirutu lúmari lunti líchugun gárada lánina ígiraguni tun. 32Au nariñahare hun luagu furumiñeguarügü lan wügüri ígirutu lúmari, anhein mama lubéi ladüga tagamaridun ligibuagun, aba taganóun luma amu wügüri, adügagüda lumutu furumiñeti wügüri agabarahani. Le giñe agamaridutu würi ígiraguaaru ladügüña giñe agabarahani. 33«Aganbaadün giñe luagu ariñawagúa lan meha houn hagüchagu lun hagunfulirun lau le hariñagubei lau áfiñuruni ligibugiñe Bungiu. 34Au nariñahare hun luagu moun lumuti lan háfiñurun ni ka uagu—ni luagu sielu ladüga ligía lálanabei larúeihan Bungiu, 35ni luagu múa ladüga ligía lébubei lugudi, ni luagu Herusalén ladüga ligía luburugutebei Warúeite Bungiu le wéirigubei, 36ni luagu hichügü ladüga siñati ni háharudagüdün ni háwuridagüdün aban ídiburi. 37Ariñagarügü humá “anha” o “uá”, máfiñurunga ni ka uagu; ladüga furumiñeguarügü amu katei hariñagun luéi lira lúmagiñeti Mafia. 38«Aganbaadün luagu ariñawagúa lan meha: “Agu luagu agu, ari luagu ari”. 39Au nariñahare hun lun máguyugüdün humá wuribani luagu wuribani; lubaragiñe lira, anhein íchiga gürigia gufudein luagu aban louba higibu, ruya huméi le aban oubaü lun. 40Le áluguti lanügünün ligibugiñoun lúrudu tuéigiñe hisimisin, ígira huméi lun giñe lanügünu habiite. 41Anhaün lafosura aban gürigia lun hanügün aban anügüni luagu aban maili, barǘ huméi luagu bián maili. 42Furumiñeguarügü le amuriahati aban katei huma, ru huméi lun, míchiga huméi giñe hanagan luagun le afuredeihati huma. 43«Aganbaadün giñe luagu ariñawagúa lan meha: “Hínsiñela bumada bun, liyereegudáme bágani bun”. 44Au nariñahare hun: Hínsiñe hamá háganiñu hun, biní humaña ha íñaragubalün, adüga humá buiti houn ha iyereehabúbaña hun, afurieida huguyame lun Bungiu hawagu ha anabagubalün, ha wuribabei óuserunün. 45Ítara luba lirahüñü humá Húguchi Bungiu le siélubei; le óunahabalin weyu houn buítiña hama wuribatiña, óunahalei huya dandu houn múarantiña keisi houn úaratiña. 46Anhein hárügübaña lubéi hínsiñehabubaña hun ínsiñeda hun, kábagia fáyeiti heresibira luagu lira? Adüga hamuti giñe salufuritiña ha aguburahabalin liseinsuna gumadi ítara. 47Anhein hóunrügüñein lubéi humadagu habusuragua, ka buiti hadügübei lau lira? Íbini ha ibidiñehabúbaña lun Bungiu adüga hamuti giñe. 48Úaragua humá lubeiti keisi úaragua lan Húguchi Bungiu le siélubei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\