Arufudúni 22

1Ábati larufudun ánheli ligía aban duna harumati nun, le íchugubei ibagari; harugoungati kei bídüriu, lídangiñe lala Bungiu luma lala Mudún láfurida. 2Ñeinñein duna ligía lamidangua lémeri uburugu ligía; ani luagu bián louba duna ligía ñein láhücha burí tídibu wewe le íchugubei ibagari, le agindubei duusu wéiyaasu lidan irumu. Sagü hati lagindun; leti lubana, seriwiti lun lagaranihóun houn néchanigu. 3Úaalime ni kata ñein lun lábugiñe lan líñaragun Bungiu. Ñeinbei lala Bungiu luma lala Mudún lidan uburugu ligía, ábame háhuduragun lánigu lun. 4Hagagibudaguba luma Bungiu, ñeinbei giñe liri hereberugu. 5Úaalime áriebu ñein, ha aganóutiña ñein, memegeirúnbaña ligemeri lanpu ni ligemeri weyu, ladüga larugoungadagüdüba Wabureme Bungiu hau, ábame harúeihan sun dan. 6Lárigiñe, aba lariñagun ánheli ligía nun: —Inarüniti dimurei burí le, ani gayaraati lafiñerúniwa luagu; ani Wabureme Búngiumeme le íchugubei dimurei houn profetagu, óunaha láadina lun narufuduni le lunbei lasuseredun houn lánigu madise. 7—Ariha humá! Anate madise! —liña lariñagun Hesukrístu. Fuleseiwati le adügübei gasu lau luganute Bungiu le bürüwañubei tidan líburu to! 8Au Huan, aganba numuti, arihanéi burí katei le, ani lárigiñe narihini luma naganbuni, aba náhuduragun lubadu lugudi ánheli le arufudubalin nun. 9Aba lariñagun nun: —Madügabéi le; lubúein Bungiu au kei buguya hama bíbirigu ha profetagu, hama sun ha adügübaña gasu lau le bürüwañubei tidan líburu to; lunlá Bungiu báhuduragua. 10Ariñagati giñe nun: —Maramudabei luganute Bungiu le bürüwañubei tidan líburu to ladüga yarafaali dan lun lagunfulirun. 11Ígirabaña ha wuribabaña lun hasigirun adaagua wuribani; ha wíyebaña, lun hasigirun lidan hawiye; ánhañati ha buídubaña, buiduméme hamá, ani gürigia ha deregeguabaña houngua lun Bungiu, gúnfulimeme hamá. 12—Anha, madiseeli niabin, liña lariñagun Hesukrístu; ani barǘ numuti afayeiruahaü le lunbei níchuguni lun kada aban según burí katei le ladügübei. 13Au Álüfabei luma Omega, furumiñeti luma agumuhóuni, lagumeseha luma lagumuchagüle sun katei. 14—Fuleseiwatiña ha achibubarun hadaüragun lun garicha hamá lun heigin lídangiñe lin tídibu wewe lánina ibagari, gayara láamuga hebelurun luéigiñe lubenari uburugu. 15Ánhaña ha mafiñeradibaña luagu Hesukrístu, ha abiñarahabaña, ha ahoruhabaña, ha gáfarahadibaña, ha áhuduragubaña houn guáriua, hama sun ha hínsiñehabubaña lun eyeeraguni, herederuba bóugudi. 16—Au Hesusu, óunaha naali nani ánheli lun lasubudiragüdüni sun burí katei le houn tílana burí ligilisi. Au ladügawagun urúei Dawidi, au giñe warugumaboun to lánina binaafin. 17Ariñagati Sífiri Sandu tuma Adari: —Higabu. Le giñe aganbubei, ariñagalá: —Higabu. Le mágürabubei, ñǘbuinla, le busenti, gurala lídangiñe duna le íchugubei ibagari, mafayeihanga luagu. 18Sun ha aganbubalin luganute Bungiu le bürüwañubei tidan líburu to, wéridi numutiña luéi katei le: Le íchuguti lanwoun katei le, laganwoundagüdübaña Bungiu igei ha uágubaña labürühóua tidan líburu to, luagu. 19Le giñe agidaruti somu katei lídangiñe luganute Bungiu le bürüwañubei tidan líburu to, lagidarubei giñe lufanran lídangiñe lin tídibu wewe lánina ibagari, luma lídangiñe Uburugu Sánduti le burí uágubei labürühóua tidan líburu to. 20Le asubudiragüdübalin burí katei le, ariñagati: —Anha, madiseeli niabin. Ítarala. Higabu Wabureme Hesusu! 21Binilaün Wabureme Hesukrístu sun huguya. Ítarala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\