Rómana 16

1Tau gárada to, nasubudiragüdüñoun Febe, waduhe luéigiñe Kristu to eseriwiduboun wama tidan ligilisi to Sénküreaboun, hun. 2Danme le tachülürün humoun, resibi humóun buidu lidan liri Wabureme, keisi lunti lan ladügǘn hadan iduheñu lidan afiñeni. Íderagua humounme lidan furumiñeguarügü katei le temegeirun, lugundun tuguya, saraguhaña tíderagun, íderagua táadina giñe. 3Mábuiga niña tun Pürisika, luma lun Akila niduheñu lidan neseriwidun lun Hesukrístu. 4Hagía, ru hamuti habagari guánarügü lidoun lénrengunga lun hasalbaruni nibagari; teinki niña lubeiti houn; ani mámarügü au, sun giñe waduheñu ha tílana haligilisin ha mámabaña huríu, ru hamuti heteingirun houn luagu lira. 5Mábuiga niña giñe houn waduheñu ha óundaragubaña hábiñe Pürisika luma Akila. Mábuiga niña lun numada Epenétu le hínsiñebei nun, le furumiñebei afiñeruti luagu Kristu uburugu Akaya. 6Mábuiga niña tun María to nadagimeinhaaruboun saragu huagu, huguya Rómana. 7Mábuiga niña houn nupaisanun Andüróniku luma Huniasi ha meha nupanáagubaña furisunrugu; buiti hadimurehan lani Kristu apostolugu hawagu; hagía giñe afiñerubaña luagu Kristu nubaragiñe. 8Mábuiga niña lun Anpüliátu, numada hínsiñeti nun keisi lánigu Kristu. 9Mábuiga niña lun Urubanu, wapaaná lidan wawadigimari luagu Hesukrístu, luma lun Esütákisi, numada le hínsiñebei nun. 10Mábuiga niña lun Apelesi, le arufuda láalibei lafiñen luagu Kristu saragu wéiyaasu; mábuiga niña giñe houn tílana luban Arisütóbulu. 11Mábuiga niña lun nupaisanun Erodión luma houn tílana luban Narüsísu ha afiñebaña luagu Wabureme. 12Mábuiga niña houn Türifena tuma Türifosa, ha nadagimeinbaña lidan luadigimari Wabureme, luma giñe tun waduhe Pérüsida to hínsiñeboun woun, to adügaaruboun saragu lidan liri Kristu. 13Mábuiga niña lun Rufu, wügüri le buídubei igaburi le tímatimaati ligibugiñe Kristu; mábuiga niña giñe tun lúguchu, to giñe ítaraharuboun kei aban úguchuru nun. 14Mábuiga niña houn Asinküritu, Fülegónte, Érümesi, Patüróbasi, Érümasi, luma houn waduheñu ha hámabaña. 15Mábuiga niña giñe lun Filologu luma tun Hulia, lun Neréu luma tun litu, lun Olinpasi luma houn sun waduheñu luéigiñe Kristu ha hámabaña. 16Busugua humá hungua lau chuti le sánduti lidan liri Wabureme. Mábuiga haña sun tílana liligilisin Kristu hun. 17Niduheñu, ayumuraguatina hun lun harihiniña kátaña lan ha afanreinraguagüdübaña gürigia, ru hagía achugeraguágülei lun hafiñen. Múaranti le hadügübei luma le arufudahóubei hun. Dise humá hawéi gürigia hagía; 18lugundun gürigia hagía, meseriwiduntiña lun Wabureme Hesukrístu, houngua guánarügü heseriwida. Heyeedañati gürigia ha ǘnabugutiña lau burí liñulu luma lubuidun laganbún hererun. 19Subudi hamuti sun gürigia luagu gaganbadi humá. Gúndaatina luagu hóuserun, busentina giñe lun harufudun lichú aau lun hadügüni le buídubei, mama lun le wuribabei. 20Bungiu le íchugubalin darangilaü, lagañeiragüdübadün luagu Mafia, furese. Binilaün Wabureme Hesukrístu. 21Mábuiga liña Timotéu hun, le nupaaná lidan wadagimanu; mábuiga haña giñe Lusiu, Hasón luma Sosipaterü, ha nupaisanun, hun. 22(Au, Térüsiu, le abürühabarun gárada to, mábuiga niña giñe hun, niduheñu luéigiñe Wabureme.) 23Mábuiga liña Gayu hun. Naganóuña tidan luban to giñe lafuredeirúboun houn sun tílana ligilisi. Mábuiga liña giñe Erasütu hun, le ágüdahabalin liseinsun fulasu, luma giñe waduhe Kuárütu. 24Binilaün Wabureme Hesukrístu sun huguya. Ítarala. 25Guentoti, ru wamá inebesei lun Bungiu, le gayaraabei ladügünün lúntima deregüdagu humá lidan hafiñen, según uganu luáguti asalbaruni le napurichihabei, luma arufudahani luagu Hesukrístu. Aramudaguati meha laransehan Bungiu luáguti wasalbarun lúmagiñe lubaragiñe lagumeserun ubóu, lau sun abürüha hamá meha profetagu luagu. 26Gama lumoun guentó, lau lugumadin Bungiu le wínwanbei lun sun dan, subudigüdawaali luagu Wasalbaragüle houn sun gürigia lun gayara lan hafiñerun luagu, gaganbadi hagíame lun Bungiu. 27Uéiriguni lun Bungiu le ábanrügüti, le ligíarügüti chu aau; uéiriguni lun, lídangiñe Hesukrístu, lun sun dan! Ítarala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\