Rómana 2

1Buguyati numada, gaduruntibu, dan le bíchugun lidurun amu, meberesenga kátañadibu lan; lugundun dan le bíchugun lidurun amu ani adügabéi lememe ladügübei, basiadiraguña bungua. 2Subudi wamuti luagu lau lan inarüni laguseragüda Bungiu dan le lasiadiruniña ha adügübalin burí katei le. 3Buguyati le íchugubei hadurun ha adügübalin burí katei wuribati le, ani ligiaméme giñe badügübei, haritaguatibu san luagu besefuruba lan luéi laguseragüdün Bungiu? 4Odi meberesentibu lau lareini Bungiu le magumuchadibei luma luguraasun, ibidiñeti san bun luagu arufuda lani Bungiu lareini bun lun gayaraabei lan basakürihan? 5Gama lumoun ladüga tidere banigi; máhatibu basakürihan. Ligía abunha lubéi aganwoundagüda lafayeiha bifigoun lubaame luéyuri laguseragüdün Bungiu danme liabin lun lasiadihan lau irichaü, 6danme le lafayeiruni kada aban según le ladügübei. 7Líchuguba ibagari magumuchaditi houn ha áluahabalin uéiriguni, inebesei, luma katei le burí magumuchaditi yágüta sielu lau hadügüni le buídubei súnwandan ya ubouagu. 8Ánhaña sun gürigia ha maganbadibaña lun Bungiu, ha máhabaña lun hafalaruni linarün Bungiu, hafalarei marichaü, labeichubaña Bungiu lau ligañi. 9Ñeinbei asufuriruni luma igarigu houn sun ha adügübalin le wuribabei, houn huríu furumiñe, luma giñe houn ha mámabaña huríu. 10Ánheinti houn sun ha adügübalin le buídubei, líchuguba Bungiu uéiriguni, inebesei, luma darangilaü; huríu furumiñe, luma giñe houn ha mámabaña huríu. 11Lugundun aban lan lanügüniña Bungiu sun gürigia. 12Sun ha afigouhabaña ibidiñounga lilurudun Moisesi houn, haguserawagüdüba bóugudin luéi lúrudu ligía. Hati afigouhabaña lau sun subudi hamani lilurudun Moisesi, laumemeba lúrudu ligía haguserawagüda. 13Lugundun mama ha aganbarügübalin lúrudu aricharagubaña ligibugiñe Bungiu, anati ha agunfulirubalin. 14Hati mámabaña huríu, ha ibidiñehabubaña lun lilurudun Moisesi, gayaraati hadügüni le lubeibei Bungiu láurügü lariñaguni haritagun guánarügü houn. 15Lau hagaburi, arufuda hamuti luagu anihein lan lilurudun Bungiu bürüñu tidan hanigi; ani lariñagubei haritagun houn anhein gadurun habéi lumoun madurun hamá, 16wéyume laguseragüdüni Bungiu sun katei aramudaguati le hádanbei gürigia lídangiñe Hesukrístu. Ítara luba según uganu luáguti asalbaruni le napurichihabei. 17Anhein buguya le pántabei lau huríu ban, afiñe buguya luagu lilurudun Moisesi lun basalbarun, luma Bungiu lan le inarüniti Bubungiutebei: 18Subudi bumuti lugundan Bungiu, ani arufudahati lilurudun Moisesi bun lun banúadahani katei le buídutimabei. 19Haritaguatibu bungua luagu gayara lan badundehan marihintiña luma luagu gayara lan bíchugun larugounga houn ha éibugubaña lidan luburiga. 20Haritaguatibu luagu gayara lan barufudahan houn ibidiougua tau luma houn irahüñü, keisi baritagun luagu ibiha bani sun subudi luma inarüni lidan lilurudun Moisesi. 21Anhein lubeiti arufudaha bubéi houn amu, kagia uagu marufudahan bubéi búniwagua? Anhein apurichiha bubéi luagu lunti lan míweruhoun lan, kagia uagu bíweruha? 22Anhein ariñaga bubéi luagu moun lumuti lan ladügǘniwa agabarahani, kámegia badügei? Anhein iyereegu habéi guáriua bun, kámegia bíweruhei tirisin haligilisin? 23Pántatibu lau lilurudun Bungiu, gama lumoun rútibu minebesei lun Bungiu lau magunfulirun bani. 24Tinarün Lererun Bungiu dan le tariñagunbei: «Hídangiñeti, hadimurehanbei ha mámabaña huríu wuriba luagu Bungiu». 25Gebegiti seini tuagu óustaruni anhein bagunfulira lúrudu gama lumoun anhein báhalachagua, kéigubeirügü meresibirunbani. 26Anhein lubeiti lagunfulira le meresibirunbalin seini lúrudu, lanügǘba kamá hamuga resibi lumuti lau sun meresibirun lani. 27Gürigia ha meresibirunbalin seini tuagu óustaruni, gama lumoun gúnfulitiña luma lilurudun Bungiu, haguseragüdübadün, huguya le resibi humaalibei seini tuagu hóustarun ani magunfulirun hamuti Lererun Bungiu, lau sun hun lan labürüdǘwa. 28Le huríubei le tímatimaati, mama bóugudigiñerügü libiti huríu lan; mama giñe láurügü wadügün katei le bóuguditi wabiti weresibira seini luagu wágubu. 29Lubaragiñe lira, Huríu ha tímatimaatiña hagía huríu ha múnadagiñebei habiti, ha resibi hamaali seini tuagu hanigi, ani lánirügüñein Bungiu Sífiri adügei lira, siñá lumuti lúrudu ladüga. Ábanti gürigia le ítarati, gúndaati Bungiu lau, mama amu gürigia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\