1 Korinte 11:18

18Koromono me ero sekari'sa o'waine: Setai o'win e'i'pa awairykon Tamusi na'nanopy'san me moro ase'wa awopyrykon jako. Ero ro a'si 'ko samyikaje.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More