Jakobus 4:8

8Tamusi 'wa i'tandoko. Irombo o'waine kyny'tan. Morokon ajainarykon i'kongatoko, yja'wangonymbo. Morokon aturu'san ikorokatoko, oko iwonumengary aitonon.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More