Johanes 16:20

20Ita'ro pore, amyjaron turare maita'ton. Matamota'ton. Ero nono te tawa'pore kynaitan. O'waine je'tun pe oty kynaitan. Moro je'tunano te kyne'petakamatan awa'ponano me.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More