Johanes 16:25

25Amy waretatoto wara morokon otykon sekarityi o'waine. Amy jako te waretatoto wara noro aurana'pa o'waine waitake. Tywotuku'se me te mo'ko jumynano poko oty sekari'take o'waine.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More