Johanes 6:24

24Uwa moro po Jesus wairy, uwa enapa mo'karon inemeparykon wairy ene'po mero ty'waine, iwotaru'ka'san morokon kurijara taka. Kafaraum 'wa ito'san Jesus upi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More