Johanes 6:31

31Mo'karon kytangonymbo 'wa moro Tamusi nyry arepa tana'se man moro iponomyn wo'i ta, ero imero'po wara: Kapu wyinono arepa ke tupa tywaije i'wa mandon."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More