Johanes 6:32

32Irombo Jesus wyka'po i'waine: "Ita'ro pore, Moses 'wa kapyn tupa mandon moro kapu wyinono arepa ke. Mo'ko yjumy te ajupaton moro iro 'nero kapu wyinono arepa ke.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More