Johanes 6:70

70Jesus wyka'po eju'to'ko'me: "Ainapatoro itu'ponaka okonokonymbo mero 'kare ajapo'i'paine wainen. Ise'me te o'win amy ara'nanokon ewa'rumy me man."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More