Lukas 1:3

3Iwena'san ta awu enapa pa'poro iru'pyn me imerory poko we'kui o'wa, tywaiporen jopoto Teofilus. Morokon koromonokonymbo wyinombo ro pa'poro iru'pyn me simengai imerory uwaporo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More