Markus 1:10

10Irombo moro tuna wyino tu'tary akono mero, kapukon wendakary ene'po i'wa. Mo'ko Tamusi a'kary wony'tory ene'po i'wa amy akukuwa wara tytu'ponaka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More