Markus 1:44

44Ero wara ika'po i'wa: "Tuwaro koro aiko! Amy 'wa pairo koro kysekarityi. Asenepotango te mo'ko Tamusi pokono 'wa. Moro awekura'ma'po poko mo'ko Moses wykatopombo yko me Tamusi 'wa, Tamusi emamina'po amyikato'me i'waine."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More