Mateus 16:14

14Irombo ika'san: "Amykonymbo mo'ko kari'na etykanenymbo Johanes me kynekari'saton. Amykonymbo te Elia me kynekari'saton. Amykonymbo rapa Jeremia me kynekari'saton, amy Tamusi auran uku'ponenymbo me pai."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More