Mateus 16:9

9Oty anukuty'pa noro ka'tu mandon? Muta'katon terapa o'toro kurukuru morokon anamo'iky'san arepa akosinykonymbo we'i'san, mo'karon ainatone dusun kari'na upa'san wyino morokon ainatone perere ke?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More