Filipi 1:18

18O'to waty te man. Tywonumengapore, onumengapo'pa pai mo'karon ekari'namon a'ta ro rypo, mo'ko Kristus ekary kynotaripa'san. Moro ro yjewa'porojan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More