Jesus nenepo'po 7:12

12Ika'san: Iporo ro mo'ko kytamusirykon takapore, tywonepore, tywonumengapore, poto me, kurano me, pari'pe, pana'pe enapa nainen, i'matypyn me imero. Iwara ro nainen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More