1 CORINTIOS 6

1Axtɨ anati naki ane chɨrɨri uiti aɨbuti kiatax, ¿kausane aɨrotitɨ aɨbuti esati yɨriabux naki chikokorotipɨ Tupax? ¿Kausane chɨsɨrotitɨpɨ esama axɨbama ikokoromati Tupax? 2¿Chɨtusiupɨ aume ta axɨbama ikokoromati Tupax tyonema ñana axɨbama uiche asaraimia nisɨborikixhimia axɨbama ikuki axɨna kɨx? Axtɨ aboi ñana amasarai nanaiña nisɨborikixhimia iku axɨna kɨx, ¿kausane chapipiakapɨ amasario axɨba mosiomankatai chɨrɨri? 3¿Chɨtusiupɨ aume, axɨbama ángeles osoityo ñana basarai ɨmoma? ¡Sane naukiche nanaiña axɨba chɨrɨri ikuki axɨna kɨx osoi basario! 4Axtɨ axaño ane chɨrɨri aboi au axɨna nausɨboriki naneneka, ¿kausane apiñanama nauki asaraimia axɨbama champɨ nanenekichema oemo? 5Sukanañɨ axɨna sane aume nauki aukɨsoka: ¿Ensapɨ champɨti abaxɨpeku axti naki ipiakati asaraiti axɨmanu chɨrɨri aɨbuma axɨbama yarukityoxtiatoe? 6¡Axtɨ axɨbama yarukityoxɨmantoe masamunuma chɨrɨri aɨbumantoe chityoneantaipɨ, ta sɨromatityo aɨbu nesaxɨma chɨrɨri esa axɨbama mayɨriabuka chikokoropɨmati Tupax! 7Axtɨ apasamuka chɨrɨri aumeampatoe, chauki tiyarusɨrɨx nomɨnantɨ aboi aupuapatoe. ¿Kausane chaiñokotapɨ saneantai axɨmanu chuxiampɨ isamutema aemo? Axtɨ kusɨpɨoma omopɨnanaki amasiosaneantai. 8¡Tapɨ axaño, chɨsanempɨ aboi, apisamute axɨna chuxiampɨ ɨmoti kiatax apasɨpɨka pɨnanakiti aubaruki! 9¿Chɨtusiupɨ aume axɨbama isamutema axɨna chuxiampɨ ɨmoti kiatax, chiyebopɨ uimia ñana esati Tupax? Tapɨ autapeneka aboiyapatoe, esati Tupax chiyebopɨ ui axɨbama chuxiampɨ nisɨborikixhimia, axɨbama ane kiatax paɨx uimia, axɨbama anati kiatax tupax ɨmoma, axɨbama xhanxɨma ɨmoti kiatax ñoñɨnx, axɨbama taruku nixhankaxɨma ɨmo monixh, 10axɨbama makusɨpɨka, axɨbama taruku nixhankaxɨma ɨmo monixh, axɨbama mayorisɨbaboka, axɨbama mañapauxamaka, axɨbamaintyo mañatachemakaka, chiyebopɨ ñana uimia esati Tupax. 11Tyonema axɨbama aboma tɨkañe abaxɨpeku. Tapɨ kaɨma chauki tɨbukaɨburu nomɨnantɨ kɨtɨpɨkimia au nɨrixhti Yɨriabux Jesucristo ui nesaxti Espíritu naki Tupax oemo. 12Axtɨ amukanaño: “Axɨñɨ axtɨ ixhanka isamute axɨna nixhantɨmo.” Unka ñemanauntu, chɨnanaiñampɨ axɨna nuxiantɨmo uisamune uxia. Sane, ñemanauntu, ta tapɨ chebo sobi nauki isamune axɨna chuxiampɨ. 13Amukanañointyo sane: “Axɨna xhutuburiboñɨ ta ɨmo nikiporo, tapɨ axɨna nokiporo ta ɨmo axɨna xhutuburiboñɨ.” Unka ñemanauntu, uiti Tupax ñana axɨmanio tox butakɨrusu. Tapɨ axɨna nokɨtɨpɨ chɨtɨpɨ ɨmo nomɨnantɨ ta ɨmoti Tupax, axtityo Tupax ɨmo axɨna nokɨtɨpɨ. 14Sane takanati Tupax sɨborikoti tato Yɨriabux Jesús uiti, osɨborikiaityo tato uiti ui noñemaxti. 15¿Unka tɨtusiu aume axɨna naukɨtɨpɨ ta tyoneintyo nikɨtɨpɨxti Cristo? ¿Ensapɨ ikiaɨbuta axɨmanu nikɨtɨpɨxti Cristo nauki iña chepe nikɨtɨpɨ taman paɨx axɨna chuxiampɨ nisɨborikixh? ¡Chɨsanempɨ! 16¿Unka tɨtusiu aume axtɨ tamanti ñoñɨnx sɨrotitɨ chepe taman paɨx axɨna chuxiampɨ nisɨborikixh, axɨmanuma tox taman naka nikɨtɨpɨxɨma? Tyopiki nantɨ iku Nikorox: “Axɨmanuma toxɨma takana tamantiatai ñoñɨnx nakaxɨma.” 17Axtɨ anati naki ityoximianatiyɨ ɨmoti Yɨriabux Jesús, ui noñemaxti taman nakaxti chepeti. 18Apiñasaño pese ñopɨnanaki nomɨnantɨ. Axtɨ anati kiatax isamutenti nomɨnantɨ, champɨ kausane uixh ɨmo naukɨtɨpɨ. Tapɨti naki ityoximiatati nikɨtɨpɨxti ɨmo nomɨnantɨ, iñatati au nomɨnantɨ nikɨtɨpɨxti. 19¿Unka tusiu aume axɨna naukɨtɨpɨ tyone nipoxti Espíritu Santo axɨna toxio aume uiti Tupax, sane naukiche axti Espíritu Santo po'osoti aukɨtɨpɨ? Axɨna naukɨtɨpɨ chɨtɨpɨ naubesatoe, 20tyopiki axɨmanu naukɨtɨpɨ uiti Tupax iyebo tato. Sane naukiche kaɨma apiñanaunsuti Tupax aɨbu naukɨtɨpɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\