HECHOS 16

1Iñataiti Pablo au Derbe sɨrotitityo au Listra, po'osoti akamanu tamanti ñoñɨnx nɨrixhti Timoteo, aɨto taman paɨx judía axɨna ikokoroti Jesús, tapɨti yaɨtoti manityanati griego. 2Axɨmanuma ikokoromati Jesús auki Listra aukityo Iconio, uxia nuraxɨma kɨtɨpɨti. 3Xhanxtipɨ Pablo nauki aɨrotitɨ Timoteo chepeti, nauki tapɨ ɨnantɨ ɨmoma axɨmanuma judíos po'osoma au axɨmanu kɨx, circuncidaboti Timoteo uiti, tyopiki tusiu ɨmo namanaiña axti yaɨtoti Timoteo po'osoti au Grecia. 4Isiu axɨna niyɨkɨxɨma auki nanaiña axɨmanio tube, urapoimia sukarɨma axɨmanu chepe ñakionkoxɨma axɨmanuma apóstoles, takanaintyo mayɨriabuka axɨmanuma amonkoma au Jerusalén. 5Sane naukiche axɨmanuma ikokoromati Jesús aruku nuxia ɨmoma aɨbu axɨna ñakokonaunkuxɨma. Naneneka isumainkianɨ nububikixhimia. 6Axti Espíritu Santo chichebopɨ uiti nauki aɨromatɨ au axɨmanu kɨx Asia, nauki uraboimia nuraxti Tupax. Sɨromatɨ au axɨmanio kɨx Frigia chepe Galacia, 7auki iñataimia isiu nabeu axɨmanu kiatax kɨx nɨrixh Misia. Aukimanu xhanxɨma aɨromatɨ au axɨmanu kɨx nɨrixh Bitinia, tapɨ nesaxti Espíritu Jesús chichebopɨ uiti ɨmoma. 8Sane naukiche sɨromatɨ besɨratai uimia auki Misia, iñataimia au nabeu axɨmanu narubaityu tux nɨrixh Tróade. 9Taman tobixh, axti Pablo ane astaiti. Asaratitɨ ɨmoti taman ñoñɨnx auki axɨmanu kɨx Macedonia, anankati atɨraiti esati, nanti ɨmoti nauki asamuti nuxia: “Ariaku au Macedonia nauki ayura suiñemo.” 10Naukiche tastaiti Pablo axɨna sane, supapacheka kausane nauki somenotɨ au Macedonia, ityopiki au axɨna supakionko axti Tupax ityasuruti somɨ nauki somenotɨ supanuneka axɨba omixhia manityakax. 11Subakatɨ isuki tux auki Tróade, someki au axɨmanu kɨx ane kɨmuintya tux nɨrixh Samotracia, au kiatax nanenes sopiñatai au Neápolis. 12Aukimanu somenotityo au axɨmanio poka Filipos, akamanu po'osoma axɨbama auki Roma. Axɨmanio poka akamanu taruku nɨmoche au axɨmanu kɨx Macedonia. Akamanu amonkosomɨ sɨrɨmana naneneka. 13Axɨmanu nanenes sabaru, subakatɨ tyɨrɨpo auki axɨmanio poka, abeu axɨmanu nusɨrux, au axɨna supakionko akamanu ane axɨna kauta nantax meaboma axɨmanuma judíos. Akamanu suichɨmoka nauki supanuneka ñome axɨmanio paɨka opiyoberabaraño akamanu. 14Taman paɨx nɨrixh Lidia. Tyone kuatɨ auki axɨmanio poka nɨrixh Tiatira, mapabentekana korteka purpura, axɨmanu paɨx manaunu ɨmoti Tupax, ananka onsapetio nuraxti Pablo. Axti Yɨriabux manityanati ɨmo au nausasɨx nauki aikoko axɨna nuraxti Pablo. 15Auki ɨrio aɨbu nanaiña axɨmanuma aboma au nipox, auki nantɨ suiñemo: –Axtɨ ñemanauntu axaño amukanaño uxia axɨna nixhakokonaunku ɨmo Nupu Tupax, ausiapata au nipo. Tyone mankio nuxia somopɨnanaki nauki subasikia akamanu. 16Taman nanenes subakatɨ kauta nantax somea, isiu kutubiux supisuñutui taman kupikixh anati espirítu kɨtɨpɨ naki tusiu ɨmoti nanaiña, uixh taruku nimonixhimia axɨmanuma ɨmoche aserebi. 17Axɨmanu kupikixh sɨrotɨ isiuti Pablo sɨrotityo suisiu aɨbu nityosibixh, nantɨ: –¡Axɨba noñɨnka tyoneio paserebio ɨmo yarusɨrɨx Nupu Tupax auki napes. Uburapoi ausukarɨ kausane nauki autaesɨbu eanaki nomɨnantɨ! 18Sɨrɨmana naneneka axɨna sane uixh, auki axti Pablo tubata ɨmoti axɨmanu nurax sane, basɨkɨbɨkoti tato nanti ɨmoti maniki anati kɨtɨpɨ: –Au nɨrixhti Jesucristo, sukanañɨ aemo nauki arioxɨkɨ kɨtɨpɨki axɨna kupikixh. Isiukai axti maniki chobores sɨrotitɨ kɨtɨpɨki. 19Naukiche axɨmanuma ɨmoche aserebi axɨmanu kupikixh, astaimia ta chɨmakananapɨmainki auki nakax, iñenomati Pablo chepeti Silas sɨromatɨ aɨbuma esa axɨmanuma mayɨriabuka au plaza kauta amonkoma namanaiña oberabarama. 20Ityusiankanama sukarɨ axɨmanuma mayɨriabuka auki, namatɨ: –Axɨbama mañoñɨnka judíos, aboma ausɨratai uimia sukarɨma axɨbama po'oso, 21manunekanama axɨna nisɨborikixhimia chuxiampɨ uisamune, ityopiki axoñɨ auki Roma oñɨ. 22Auki namanaiña tɨborikoma ɨmoti Pablo ichepeti Silas, axɨmanuma mayɨriabuka, ikiompɨnatama naibixhimia kɨtɨpɨkimia, auki bakɨpuruma akɨborimia oboi soemanka. 23Naukiche tɨkɨborioma nuxia uimia amanamampo uimia, auki namatɨ ɨmoti maniki asaratitɨ tyakuma tapɨ taesɨburuma sukarɨti. 24Axti maniki asaratitɨ tyakuma naukiche tɨnamatɨ sane ɨmoti, sɨromatɨ uiti au axɨna kauta champɨ aukiche ataesɨbuma auki motomoeno uiti nipopesɨma ui soes. 25Kɨmuintya tobixh, axti Pablo ichepeti Silas, amonkoma meaboma masonioma ɨmoti Tupax, tapɨ axɨmanuma makiataka amanamampo onsapetioma, 26auki paichokonono kɨx, pokoro uixh nanaiña axɨmanu kauta amonkoma amanamampo. Isiukai nanaiña tyuruka baurɨbo, namanaiña axɨmanuma amanamampo bupakio karenas kɨtɨpɨkimia. 27Auki axti maniki asaratitɨ tyakuma, naukiche sɨtopɨkoti astaiti axɨmanio tyuruka baurɨbo, aikiaɨbuti nikɨsesti xhanxtipɨ aityabairotiyɨ, ñakionkoxti namanaiña axɨmanuma amonkoma amanamampo tɨbesɨburuma. 28Tosibikoti Pablo, nanti ɨmoti: –¡Tapɨ ane kausane obi aemoantoe, namanaiña subakaiki auna! 29Auki axti maniki asaratitɨ tyakuma mankioti taman basarux, sɨrotitɨpo yarukuxti, aɨbu nipiaichokonokoxti ui nixhukuxti, bachesoiyoti yobesa nipopesti Pablo ichepeti Silas. 30Auki sɨromatɨ tyɨrɨpo uiti, ñankitioti pɨnanakimia: –Axaño mañoñɨnka, ¿kausane sobi nauki ichaesɨbu eanaki nomɨnantɨ? 31Axɨma aiñumuma: –Aikokosti Yɨriabux Jesús, auki kaɨma ataesɨbuka eanaki nomɨnantɨ, axɨkɨ ichepe namanaiña axɨbama auki napo. 32Auki manunekanama ɨmoti nuraxti Yɨriabux ɨmo namanaiñaintyo axɨmanuma amonkoma au nipoxti. 33Au axɨmanu tobixh, axti maniki anankati asaratitɨ tyakuma iyaxɨbitati axɨmanio obɨrio kɨtɨpɨma, auki ɨrioti aɨbu namanaiña axɨmanuma amonkoma au nipoxti. 34Auki sɨrotitɨ aɨbuma au nipoxti nauki a'ama, akamanu ichepe nanaiña axɨbama aɨtoxti taruku nipukɨnunkuxɨma ityopiki ikokoromati Tupax. 35Naukiche tɨtaneneka bakɨpuruma axɨmanuma mayɨriabuka ɨmo masortaboka uraboimia sukarɨti maniki anankati asaratitɨ tyakuma nauki aityaesɨmununuti Pablo ichepeti Silas. 36Axti maniki asaratitɨ tyakuma nanti ɨmoti Pablo: –Mayɨriabuka namatɨ iñemo nauki iñemekanaño. Amekosi tato taikiana uxia namame tanu. 37Tapɨti Pablo nanti ɨmo axɨmanuma masortaboka: –Axɨsomɨ, auki Roma somɨ, kusɨrɨbo suisɨborikia uimia sukarɨ namanaiña, chɨtusiupɨ suiñemo isane tyakuche, auki iñamanamasomɨmpo. ¿Tapɨ kaɨma xhanxɨma aiñemekanama somɨ anekanatai axɨna suichaesɨbuku uimia? Tari yebamatɨ aiñemekanama somɨ uixhimiantoe. 38Axɨmanuma masortaboka yebomatɨ uraboimia sukarɨ axɨmanuma mayɨriabuka axɨna sane, taruku nikɨtobɨxɨma naukiche tɨtusiu ɨmoma ta axti Pablo ichepeti Silas auki Roma ayematɨ. 39Auki yebomatɨ esati Pablo ichepeti Silas nauki namatɨ ɨmoma asamuma nuxia aixhimiakama tato axɨmanu nipɨnatema aɨbuma. Auki taesɨburuma uimia, namatɨ ɨmoma asamuma nuxia tapɨ sɨsioma akamanu. 40Naukiche tɨtaesɨburuma aukimanu kauta amonkoma amanamampo, sɨromatɨ au nipo Lidia, naukiche tɨmanityanama aɨbuma axɨmanuma ikokoromati Jesús, auki sɨromatityo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\