SAN JUAN 8

1Tapɨti Jesús sɨrotitɨ onɨ axɨmanu yirityux Olivos, 2au axɨmanu kiatax nanenes, naukiche tɨtaneneka, sɨrotitɨ tatityo au nipo meankax. Namanaiña sɨromatɨ esati, tapɨti tɨmonsoti auki manunekanati ɨmoma. 3Axɨmanuma manunekanama bakɨpukux uiti Moisés ichepe axɨmanuma fariseos sɨrotɨ uimia taman paɨx, axɨna tabɨko uimia aɨbuti kiatax ñoñɨnx. Sɨro uimia kɨmuintya ɨmoma axɨmanuma amonkoma akamanu, 4auki namatɨ ɨmoti Jesús: –Maestro, axɨna paɨx tabɨko soboi ananka aɨbuti kiatax ñoñɨnx. 5Axɨna bakɨpukux uiti Moisés nantɨ, tari koma oboi kanka axɨna paɨx sane nisɨborikixh. ¿Karɨkɨ urakɨ sane? 6Axɨma ñankitioma pɨnanakiti axɨna sane nauki aiñama ñakokotoxɨma ɨmoti, sane ane ityopikiche urabomati. Tapɨti Jesús matakonokonoti, makonomonoti akɨ ui ne'esti. 7Auki ñankitioma tatityo pɨnanakiti, axti atɨraiti, nanti ɨmoma: –Axtɨ anati naki abaxɨpekuki champɨ nomɨnantɨ uiti, tari kusɨrɨboti aruruiti. 8Auki makonomonoti tatityo akɨ ui ne'esti. 9Naukiche onkoimia axɨna nuraxti sane, taikianati taman sɨromatɨ tato, kusɨrɨboma aɨromatɨ tato axɨbama tɨyarusɨrɨma. Naukiche tɨsɨsioti Jesús tamanti ichepe axɨmanu paɨx, 10atɨraiti tato ñankitioti pɨnanaki axɨmanu paɨx: –¿Kauta nakaxɨma? ¿Champɨti naki ityabairɨ? 11Tyone aiñumu nuraxti: –Sane, Nɨriabux. Auki nanti Jesús ɨmo: –Axɨñɨntyo champɨ tyakuchekɨ sobi. Akosi tato, tapɨ ananto obi sane nasɨboriki. 12Manityanati tatityo Jesús ɨmo namanaiña, nanti sane: –Axɨñɨ basaruxɨñɨ ɨmo axɨbama sɨborikoma iku axɨna kɨx. Axti naki kuatati isiuñɨ, ane nanentax ɨmoti uiche asɨboriti, chanantopɨ amenti au tomikianene. 13Axɨmanuma fariseos namatɨ ɨmoti: –Axɨkɨ anityaka atakukɨatoe, ¿kausane atusi suiñemo axtɨ ñemanauntu axɨna ukanɨ? 14Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axɨna nisura sɨtɨpɨñɨantoe baserebio, axɨna sukanañɨ ta ñemanauntu. Tyopiki tusiu iñemo aukiche isetɨ kautaityo niyɨkɨ. Tapɨ axaño chɨtusiupɨ aume. 15Axaño amastai takana axɨbama mañoñɨnka tapɨ axɨñɨ chɨsanempɨ sobi. 16Axtɨ sobi ñana yasarai, isamute isiuki axɨna ñemanauntu, tyopiki chɨtamampɨñɨ yasarai, axti Iyaɨ naki uiche aikɨpuruñɨ astaitityo chepeñɨ. 17Nantɨ axɨmanu bakɨpukux aume uiti Moisés, axtɨ aboma toxɨma chepe nuraxɨma, auki kaɨma axɨmanu nuraxɨma baserebio. 18Axtɨ sane, axɨñɨ uxia nisura sɨtɨpɨñɨantoe, axtityo Iyaɨ naki uiche aikɨpurutiñɨ, uxiaintyo nuraxti iñemo. 19Ñankitioma pɨnanakiti –¿Kauta nakaxti aɨma? Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axtɨ ausuputakapɨñɨ, ausuputakatipityo Iyaɨ. 20Nanti Jesús nanaiña axɨna sane naukiche anankati manunekanati au nipo meankax, yobesa axɨmanio kauta omeno makumanatax. Champɨti iñenoti, ityopiki chiñataikipɨ mapakɨmunkutux ɨmoti. 21Nanti tatityo Jesús ɨmoma: –Axɨñɨ yɨkatɨ aukina, axaño apapachekañɨ ñana, aukonka ñana aɨbu axɨmanio nomɨnantɨ aboi. Axɨna kauta niyɨkɨ, axaño chiyebopɨ aboi. 22Axɨmanuma ɨriatu axɨbama judíos namatɨ: –¿Kausane nanti sane chiyebopɨ osoi kauta niyɨkɨxti? ¿Taki xhanxti aityabairotiyɨ? 23Nanti Jesús ɨmoma: –Axaño ikuki axɨnantai kɨx año, tapɨ axɨñɨ isekatɨ auki napes. 24Sane naukiche tɨsukanañɨ aume aukonka ñana aɨbu nomɨnantɨ aboi. Tyopiki axaño chapikokotapɨ ta Axɨñɨ, sane naukiche aukonka ñana aɨbu nomɨnantɨ aboi. 25Auki ñankitioma pɨnanakiti: –¿Ñakutikɨmo? Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –¿Kausane iñumu nabura? 26Chiyaupɨ surapoboiboñɨ kɨtɨpɨ axɨna chuxiampɨ nausɨboriki. Axti naki uiche aikɨpuruñɨ nanti axɨna ñemanauntu, axɨñɨ sukanañɨ aume axɨna ñonkoi nuraxti. 27Axɨma chiyebopɨ uimia axɨna nuraxti ɨmoma kɨtɨpɨti Yaɨtoti. 28Sane naukiche nanti ɨmoma: –Axaño tusiu ñana aume ñemanaunkuxatoe ñakuti naki Aɨtoxti ñoñɨnx, axtɨ apityakubaxikiañɨ kɨtɨpɨ kurusɨx. Tusiuityo aume ñana axɨñɨ champɨ isamute ui niñoñemantoe, axɨñɨ isamute axɨna ñanunekakaxti Iyaɨ iñemo. 29Axti Iyaɨ chiñokonotiñɨpɨ, ityopiki axɨñɨ isamute axɨna uxia ɨmoti. 30Naukiche nanti Jesús axɨna sane, sɨrɨmanama axɨbama ikokoromati. 31Nanti Jesús ɨmo axɨmanuma judíos ikokoromati: –Axtɨ apikokota nihxanunekaka, ñemanaunkuxatoe tyonema axɨbama amonkaño isiuñɨ. 32Ausuputakai axɨna ñemanauntu, uixh ñana uxia nausɨboriki. 33Axɨma iñumutama: –Axɨsomɨ nityakɨbaɨtuxti Abraham, chɨsupaserebikiapɨ ɨmoti kiatax. ¿Kausane ukanɨ champɨti ñana ɨmoche supaserebi? 34Nanti Jesús ɨmoma: –Ñemanauntu sukanañɨ aume axɨbama isamutema nomɨnantɨ, kumanakaxɨma ɨmo nomɨnantɨ. 35Champɨti kumanakax sɨsioti ɨmo nanaiña nisɨborikixhti ityupekuti naki ɨmoche aserebiti. Tapɨti naki aɨtoxtiatoe tyonenti naki sɨsioti ɨmo nanaiña naskɨbeka ityupekuti. 36Sane naukiche, axtɨ axɨñɨ Aɨtoxti Tupax, ixhimiakata axɨna nomɨnantɨ aboi, ñemanaunkuxatoe uxia nausɨboriki. 37Tusiu iñemo ta axaño nityakɨbaɨtuxti Abraham. Axaño auxianka apityabairoñɨ ityopiki chauxiankapɨ apasuriu nisura. 38Axɨñɨ surapoi axɨna ityusiankatati naki Iyaɨ sukarɨñɨ. Saneityo axaño apisamuse axɨna amonkoi uiti Iyaɨ. 39Axɨma namatɨ ɨmoti: –¡Axti naki suiyaɨ tɨkañe, tyonenti Abraham! Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axtɨ ñemanauntupɨ axaño aɨtoxti Abraham, apisamutempɨ isiu axɨna isamutenti tɨkañe. 40Chɨsanempɨ, tɨsukanañɨ aume axɨna ñemanauntu nanti Tupax iñemo, tapɨ axaño auxianka apityabairoñɨ. ¡Champɨ isamutenti Abraham takana axɨna sane! 41Axaño apisamute takana axɨna isamutema axɨbama aubaɨtaiki. Axɨma namatɨ ɨmoti: –¡Axɨsomɨ champɨti kiatax suiyaɨ, kunauntañatiatai Tupax tyonenti Suiyaɨ! 42Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axtɨ ñemanauntupɨ aɨtoxti Tupax año, isuasɨrɨkapɨ aume, ityopiki axɨñɨ isekatɨ esakiti Tupax. Chisekapɨtɨ ui niñoñemantoe, uiti Tupax aikɨpurutiñɨ. 43¿Kausane chiyebopɨ aboi nixhanunekaka? Ityopiki chuxiampɨ aume amonsaperio nixhanunekaka. 44Axti aubaɨ tyonenti chobores. Axaño auxianka apisamune isiu axɨna nixhankaxti. Axti chobores aukiapae tɨkañe yatabayoxti tarukuityo ñapantuxti. Nanaiña axɨna nuraxti chiñemanauntupɨ, uiti taruku ñapantuxɨma mañoñɨnka. 45Sane naukiche axaño chapikokotapɨ axtɨ axɨñɨ sukanañɨ axɨna ñemanauntu. 46¿Ñakuti abaxɨpekuki ane uiche aityusiankati axtɨ ane nomɨnantɨ sobi? Axtɨ ñemanauntu axɨna sukanañɨ, ¿kausane chapikokotapɨ nisura? 47Axɨbama aɨtoxti Tupax onsapetioma nuxia nuraxti. Tyopiki axaño chɨtɨpɨ aɨtoxti Tupax año, sane naukiche chauxiankapɨ amonkoi nuraxti. 48Auki namatɨ axɨmanuma judíos ɨmoti: –Axɨsomɨ suisoñoka axtɨ sukanasomɨ axɨkɨ po'osokɨ au samaria anatityo chobores akɨtɨpɨkɨ. 49Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axɨñɨ champɨti chobores sɨtɨpɨñɨ. Axɨna niyachɨkoi ta isamune noñemaxti Iyaɨ. Tapɨ axaño chuxiampɨ nabura sɨtɨpɨñɨ. 50Axɨñɨ chiyapachekapɨ nauki uxia nastaxɨma makiataka iñemo. Axti Tupax tyonenti naki xhanxti nauki sane, tyonentityo naki uiche asaraiti. 51Ñemanauntu axti naki ikokotati nixhanunekaka, sɨborikoti ɨmo nanaiña naskɨbeka ichepeti Tupax. 52Axɨmanuma judíos aiñumuma nuraxti: –Ñemanauntu kaɨma sopikokota ta anati chobores akɨtɨpɨkɨ. Axti Abraham ichepe axɨbama profetas koiñoma, tapɨ axɨkɨ ukanɨ: ‘Naki ikokotati nura chɨkoiñotipɨ ñana.’ 53¿Ensapɨ taruku nɨriaka pɨnanakiti suiyaɨ Abraham? Koiñoti, axɨmanumaintyo profetas koiñoma. ¿Isane naka au nakionko? 54Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Axtɨ uxia nisura sɨtɨpɨñɨantoe, axɨmanu nisura sɨtɨpɨñɨantoe champɨ nanenekiche. Axti Iyaɨ tyonenti naki uxia nuraxti sɨtɨpɨñɨ, tyonenti naki amukanaño Tupaxti aume. 55Ñemanaunkuxatoe, axaño chausuputakatipɨ. Axɨñɨ isuputakati. Isuputakati sane naukiche xhakokonaunka ɨmoti. Axtɨ sukanañɨ chisuputakatipɨ, taruku nixhapantu takana axaño. 56Axti Abraham, kusɨrɨboti tɨkañe amopɨnanaki taruku nipukɨnunkuxti ui axɨna ipiatenti isekatɨ iku axɨna kɨx. Naukiche astaiti taruku nipukɨnunkuxti uixh. 57Auki ñankitioma pɨnanakiti: –Champɨki aemo cincuenta nasɨkɨbeka, ¿axɨkɨ ukanɨ ta asuputakati Abraham? 58Aiñumuti Jesús nuraxɨma: –Ñemanauntu sukanañɨ aume naukiche anati iku kɨx Abraham axɨñɨ anankañɨantai. 59Auki axɨmanuma judíos xhanxɨma arurumati oboi kanka. Tapɨti Jesús matanekanati axɨpekuma makiataka auki sɨrotitɨ tyɨrɨpo auki nipo meankax.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\