SAN MARCOS 15

1Tansɨrapae, iyoberabaramakɨ axɨmanuma ɨriatu axɨbama sacerdotes ichepe mayɨriabuka axɨbamaintyo manunekanama bakɨpukux uiti Moisés, namanaiñantyo mayɨriabuka. Ikianamati Jesús tomoenoti, auki ityoximianamati ɨmoti Pilato. 2Ñankitioti Pilato pɨnanakiti: –¿Axɨkɨ Ɨriatu axɨbama judíos? –Aiñumuti Jesús–sane takana ukanɨ. 3Axɨbama ɨriatu axɨbama sacerdotes aruki nanaiñantai urabomati, 4ñankitioti tatityo Pilato pɨnanakiti: –¿Kausane chaiñumutapɨ? Omsapesio chɨtamampatai nuraxɨma akɨtɨpɨkɨ. 5Chiñumutatipɨ Jesús. Sane naukiche axti Pilato sɨsioti kɨtobɨsoti. 6Ɨmo axɨmanu pukɨnunkux, yacheataxti Pilato aityaesɨmunuti tamanti naki amanatipo, Axti naki ñankiriomati pɨnanakiti. 7Tamanti ñoñɨnx nɨrixhti Barrabás, anankati axɨmanio naneka amanatipo, ichepe makiataka axɨbama batabayoma tɨkañe naukiche baiyoma aɨbu mayɨriabuka. 8Iñataimia sɨrɨmanama, auki ankirioma pɨnanakiti Pilato aisamunenti takana yacheataxti. 9Aiñumuti Pilato: –¿Auxianka ataesɨbuti sobi aume Ɨriatuxɨma axɨbama judíos? 10Tyopiki tusiatai ɨmoti Pilato axɨmanuma ɨriatu axɨbama sacerdotes toxioti uimia ɨmoti ityopiki ubatiomati. 11Axɨmanuma kaɨma ɨriatu axɨbama sacerdote ityɨmoniankanama makiataka, nauki ankirioma ataesɨbuti Barrabás. 12Ankirioti Pilato pɨnanakimia: –¿Isane nauxiantɨmo isamune aɨbuti naki amukanaño Ɨriatu axɨbama judíos? 13Aiñumuma aɨbu nityosibixhimia: –¡Aityakubaxisoti kɨtɨpɨ kurusɨx! 14Nanti Pilato ɨmoma: –¿Isane nipɨnatenti? Axɨma tosibikoma tatityo: –¡Aityakubaxisoti kɨtɨpɨ kurusɨx! 15Axti Pilato, xhanxti nauki uxia uimia ɨmoti, sane naukiche iñemekanati Barrabás. Naukiche tɨbakɨpuruti akɨboriti Jesús, auki aityoximianati nauki aityakubaxiromati kɨtɨpɨ kurusɨx. 16Masortaboka sɨromatɨ aɨbuti Jesús tyɨrɨpo au nusuara, nɨrixh pretorio au nipoxti yɨriabux, akamanu iyoberabaramakɨ namanaiña masortaboka. 17Iñatama aibiboti kɨturiki, masamunuma ityarusɨboti kɨmeka iñatama ityati. 18Auki tosibikoma kuatati: –¡Tari abaityux nisɨborikixhti naki Ɨriatu axɨbama judíos! 19Bacheboma ityati ui soema, utureuruma kɨtɨpɨti, bachesoiyoma esati nauki anauma aɨbu nunkuxɨma ɨmoti. 20Naukiche tɨchauki nunkuxɨma ɨmoti, ikiaɨbutama ikɨtɨpɨkiti axɨmanu naibixhti kɨturiki, iñatama tato kɨtɨpɨti naibixtiatoe auki sɨromatɨ aɨbuti tyɨrɨpo, nauki aityakubaxiromati kɨtɨpɨ kurusɨx. 21Tamanti ñoñɨnx auki Cirene, nɨrixhti Simón, yaɨtoti Alejandro axtityo Rufo, aɨbo aiñanainti tato auki ñanaunx. Naukiche ikonɨtiyɨ aukimanu, ikɨpurumati nauki aikianti nikurusɨxti Jesús. 22Aikianamati Jesús au axɨmanu kauta nɨrixh Gólgota, (axɨna nɨrixh: “Nipiai nityanu makoiñoka.”) 23Bacheboma ityɨpoboti vino aɨbu xoriokox eana, tapɨti Jesús chiyasutiutipɨ. 24Auki ityakubaxiromati kɨtɨpɨ kurusɨx. Auki kaɨma masortaboka sorteabo uimia naibixhti, sane atusi ɨmoma isane sɨrobotɨ uiti taman. 25Nueve tɨkañe ɨmo tansɨrɨ naukiche aityakubaxiromati. 26Iñatamaintyo nikorox kɨtɨpɨ nikurusɨxti, nauki atusi axɨna tyakuche atoxiti ɨmo nikonkoxti: “Axti naki tyonenti Ɨriatu axɨbama judíos.” 27Ichepeti takubaxiomaintyo toxɨma mayatabayoka, tamanti au nepanaunkuxti axti kiatax au nepautuxti. 28Sane kokono axɨna nantɨ iku Nikorox: “Pakɨmunkunuti chepema axɨbama taruku nomɨnantɨ uimia.” 29Axɨbama ikɨnomakɨ aukimanu unumati, ityatobiromakɨ namatɨ: –¡Axɨkɨ, ukanɨ aukutanu aiñaximiakata nipo meankax yopɨrɨkɨ trex naneneka atɨrai tato obi, 30okɨma atakukɨatoe atobɨ akɨ kɨtɨpɨki kurusɨx! 31Saneityo uimia axɨmanuma ɨriatu axɨbama sacerdotes axɨmanumaintyo manunekana bakɨpukux uiti Moisés. Namatɨ: –Okɨmanati tyaku makiataka, tapɨ tyakutiatoe ta chokɨmanatipɨ. 32¡Tari yebatitɨ akɨ kɨtɨpɨki kurusɨx axti maniki Mesías, naki Ɨriatu Israel, nauki basarai, sane kaɨma uikokoroti! Axɨmanuma amonkoma takubaxioma kɨtɨpɨ nikurusɨxɨma chepeti unumatityo. 33Naukiche tɨtose, tomikianene iku nanaiña kɨx chepe trex isiu nimɨmɨx. 34Isiukai axti Jesús rabotɨ nuxia nityosibixhti: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?” (nantɨ sane: “Tupax, Tupax, ¿kausane aiñokonoñɨ?”) 35Aboma axɨbama axɨpekukimia axɨmanuma amonkoma akamanu, onkoimia namatɨ: –Amonsapesio, yabiroti profeta Elías. 36Auki aipiakɨnotiyɨ maniki taman axɨpekukimia, aipiankati taman xɨrɨpɨtɨx ui vino pichananene, aityomoenti kutaku soema aiñanti saimia ɨmoti Jesús nauki aichabauti, nanti: –Asioti sane, basaraira axtɨ kuatati Elías aikiaɨburuti kɨtɨpɨki kurusɨx. 37Auki rabotɨ nuxia nityosibixhti Jesús, koiñoti. 38Isiukai axɨmanu cortina au nipo meankax kiopɨro kɨmuintya auki ape iñatai akɨ. 39Axti maniki ɨriatu masortaboka, anankati kutakikiboti Jesús, naukiche astaiti tɨkoiñoti, nanti: –Ñemanaunkuxatoe Axti naki ñoñɨnx tyonenti Aɨtoxti Tupax. 40Amonkio akamanu paɨka mastayotɨ auki icheatai. Akamanu yochepe ananka Mariax Magdalena, ichepe Mariax nipiakɨtoti Santiago naki simiantiki pɨnanakiti Kiosen axtityo Salomé. 41Axɨba paɨka omenotɨ isiuti Jesús axɨba amonkio chepeti ɨmo yachɨkoiti naukiche anankatiki au Galilea. Akamanu amonkioityo pikiataka axɨba obebotɨ ichepeti au Jerusalén. 42Axɨmanu nanenes nesa makoñokokox, kɨmenu axɨmanu kiatax nanenes sabaru, chauki tɨtɨmɨmɨka. 43Axti Kiosen, auki Arimatea, axɨpekukimia axɨmanuma mayɨriabuka, anankatityo baxɨperarati kɨmenu nɨriakaxti Tupax, sɨrotitɨ ankirioti pɨnanakiti Pilato nikɨtɨpɨxti Jesús. 44Axti Pilato, kɨtobɨsoti naukiche ipiatenti tɨkoiñoti Jesús, sane naukiche aityasuruti maniki ɨriatu masortaboka nauki ankirioti pɨnanakiti axtɨ tɨkoboi akonti. 45Naukiche turapoiti sukarɨti maniki ɨriatu masortaboka ta ñemanauntu, axti Pilato ityoximiatati nikɨtɨpɨxti ɨmoti Kiosen. 46Auki axti Kiosen iyebo uiti kɨbuxikia omixhia, ikiatati akɨ nikɨtɨpɨxti uiti auki kiñoenoti oboi axɨmanio kɨbuxikia. Aukimanu sɨroti uiti au axɨmanu kanx sɨtokono tabuxio uiti ui kiatax kanx. 47Mariax Magdalena ichepe Mariax nipiakɨtoti Kiosen, umasaratɨ kauta aiñanamati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\