ROMANOS 9

1Ñemanauntu sukanañɨ au nɨrɨxhti Cristo, chixhapankapɨ, axɨna nixhapanaunku uixh uraboi sukarɨñɨ ui noñemaxti Espíritu Santo, ta ñemanauntu axɨna sukanañɨ 2tarukapae nisucheki, taikiana oxonene au niyausasɨ, 3takana ixhanka yaka aɨbu mapauxamakax, nauki yaka pese pɨnanakiti Cristo, ui nipukɨru tyaku masarukityaiki, axɨbama isɨborisapa. 4Tyonema aɨtoxti Israel, tapɨti Tupax yasuriuruma ñamanaiña takana axɨbama aɨtoxtiatoe, axti Tupax anankati chepema aɨbu nanentakaxti, toxio uiti ɨmoma axɨmanu nɨriakax uiti Moisés, toxioityo ɨmoma nauki anauma ɨmoti Tupax takanaintyo axɨmanu ɨriotɨ uiti tɨkañe. 5Tyonema aɨtoxɨma axɨbama kusɨnɨtaña tɨkañe usaɨbu. Axɨpekukimia kuatati Cristo, taikiana uxia nuraxɨma kɨtɨpɨti ñome nanaiña naskɨbeka, axti Tupaxti ñome nanaiña. Taikiana sane. 6Chensoropɨ nɨriakax axɨna nuraxti Tupax ɨmo axɨbama auki Israel. Tyopiki chɨtɨpɨ namanaiña axɨbama aɨtoxti Israel ñemanauntu tyonema auki Israel. 7Chɨtɨpɨ namanaiña axɨbama nityakɨbaɨtuxti Abraham ñemanaunkuxatoe aɨtoxti, axti Tupax nanti ɨmoti: “Axɨbama aɨtaiki kuamatɨ ñana aukiti Isaac.” 8Axɨna sane nantɨ ta champɨti naki aɨtoxti Tupax tyopiki axɨma tyonema ikuki axɨnantai kɨx. Axɨbama isamutema noñemaxti Tupax tyonema Aɨtoxti, 9tyone axɨna ɨriotɨ tɨkañe uiti Tupax ɨmoti Abraham: “Au axɨba naskɨbeka isekatɨ tato auki ane ñana nipiaɨmaka Sara.” 10Axɨna sane chityonempɨ nanaiña. Axɨmanuma toxɨma aɨto Rebeca, tyonema aɨtoxti tamanti yaɨtoxɨma, axti Isaac naki uyaɨ. 11Chabomainkipɨ iku kɨx, chisamutempɨmaintyo axɨba chomixhampɨ takanaintyo axɨba omixhia 12naukiche nanti Tupax ɨmo Rebeca: “Axti maniki yarusɨrɨx baserebioti ñana ɨmoti tyapauxixh.” 13Sane takana nantɨ iku Nikorox: “Axti Jacob taruku nikuasɨrɨkɨxti iñemo, pɨnanakiti Esaú.” 14¿Ui axɨna sane usukana oñɨ chibesɨropɨ ñapanaunkuxti Tupax? ¡Chisanempɨ! 15Tyopiki axti Tupax nanti tɨkañe ɨmoti Moisés: “Ipukɨruka tyakuti naki uxia au nixhakionko, ipukurukaityo tyakuti naki ipukɨnunka kuatati.” 16Sane naukiche, chɨtɨpɨ ui noñemaxtiatoe naki xhanx ta ui nipukɨruxti Tupax. 17Tyopiki iku Nikorox nantɨ ɨmoti Faraón: “Yɨriabuxɨkɨ sobi nauki ityusianka asukarɨkɨ niñoñema nauki asuputaramañɨ iku nanaiña kɨx.” 18Sanenti Tupax pukɨrusuti tyakuti naki uxianti au ñakionkoxti, tapɨti naki chuxiantipɨ au ñakionkoxti chɨpukɨsutipɨ tyakuti. 19Ukanɨ kaɨma iñemo: “¿Isane tyopikiche ane nipɨnatenti ñoñɨnx ɨmoti Tupax champɨti naki iñanatiyɨ kɨmenu noñemaxti?” 20Tapɨ axɨkɨ ñoñɨnx, ¿isane nɨriaka nauki atusi aemo isane axɨna isamutenti Tupax? ¿Ensapɨ axɨmanu bausɨx nantɨ ɨmoti naki isamukuche: “Kausane aisamunuñɨ sane?” 21Axti naki masamunuti bausɨx masamunuti isiu nixhankaxti aɨbu taux, ui axɨmanu taux uxiante bausɨx ɨmo maɨbutux tapɨ kiatax ɨmo maxikiantax. 22Axti Tupax, ui nixhankaxti aityusiankati nityɨborixhti sane aityusiankatityo nɨriakaxti, chɨkontopɨ atɨboriti ɨmoma axɨmanuma koñotɨ ɨmoma atakisɨrɨma tyopiki chuxiampɨ nisɨborikixhimia. 23Xhanxtityo aityusiankati usaɨbu niyarusɨrɨkɨ nɨriakaxti, ui nipukɨruxti utaku koñokonokai uiti tɨkañe nauki aye osoi esati. 24Sane axti Tupax ityasuruti oñɨ axɨpekukimia axɨbama judíos makiataka axɨpekukimia axɨbama chɨtɨpɨ judíos. 25Sane takana nantɨ Nikorox uiti profeta Oseas: “Nɨrixhimia ñana sobi isaɨtaikimia axɨbama chɨtɨpɨ isaɨtaiki, tapɨ axɨbama chikuasɨrɨpɨma iñemo, taruku nikuasɨrɨkɨxɨma. 26Axɨmanu kauta atusi ɨmoma: ‘Axaño chɨtɨpɨ isaɨtaiki año’, nabɨri ñana aɨtoxti Tupax naki sɨborikoti.” 27Kɨtɨpɨma axɨbama auki Israel, nanti Isaías: “Champɨ nɨmopche axtɨ axɨbama aɨtoxti Israel taruku nububikixhimia takana kɨosox abeu narubaityu tux, mɨmanamantai ñana axɨbama iyebo uimia nisɨborikixhimia, 28tyopiki konto ñana axti Yɨriabux isamutenti axɨna nuraxti iku nanaiña kɨx.” 29Takana axɨmanu nanti Isaías tɨkañe: “Axtɨ axti naki Yɨriabux taruku nɨriakaxti chonkonopɨma uiti axɨbama mɨmanamantai tɨkañe, usakapɨ kaɨma takana axɨbama auki Sodoma ichepe Gomorra.” 30¿Isanempɨ usukana oñɨ ɨmo axɨna sane? Ui axɨna ñakokonaunkuxɨma axɨbama chikokoromatipɨ Tupax uiti uxia nisɨborikixhimia, axɨbama chiyapachetiopɨma axɨna uxia. 31Tapɨ axɨbama auki Israel, xhanxɨma aiñama nisɨborikixhimia isiuki bakɨpukux uiti Moisés, nauki uxia nisɨborikixhimia au nastaxti Tupax. 32¿Kausane chiyebopɨ uimia? Tyopiki chimakokonaumpɨma ta isamutema isiuki axɨna ñapanaunkuxɨmantoe. Sane naukiche popetabaxioma aɨbu axɨmanu “kanx uiche atapenema” 33axɨna nantɨ iku Nikorox: “Axɨnɨ iñata taman kanx onɨ yirityux Sión, taman kanx uiche aupopetabaxikia. Axti naki ikokotati, iyebo uiti nisɨborikixhti.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\